आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 3, 2012

ज्वारीच्या पिठाची धीरडी

ज्वारीच्या पिठाची धीरडी : आपल्याला हव तेवढ ज्वारीच पीठ घ्याव. ज्वारीच्या पिठात हरबराडाळीचे पाव पीठ पीठ घालावे.ज्वारीचपीठ व चनाडाळी च्या पीठात हळद हिंग मीठ ओवा कच्च तेल घालावे.पातळ पीठ करावे एका पातेल्यात पाणी ठेवावे.

एका पातेल्यात कच्च तेल ठेवावे.पेटलेल्या ग्यासवर तवा ठेवावा. तवा तापल्यावर उलथन्यांनी च तव्याला पाणी लावावे. परत उलथन्यांनी च तव्याला तेल लावावे. ज्वारी व चनाडाळी चे सर्व मिश्रण डावाने तव्यावर घालून उलथन्यांने पसरावे. परत उलथन्यांनी दुसरी बाजूवर टाकावे.म्हणजे धिरड तयार होते.

दुसरे धिरड करतांना पण तव्याला उलथन्यांनी पाणी व तेल लावावे.

धिरड याला छान जाळी पडते.खावयास पण मऊ व चविष्ट लागते.तांदूळ व उडद डाळी चे डोसे नेहमी करतात.

पण ज्वारीचे पीठ व हरबरा डाळी चे पीठ याचे धिरडे पण करतात.चांगले लागतात.
घरोघरी ज्वारीचे पीठ व चनाडाळी चे पीठ याचे धिरड धिरडे घरोघरी करतात.

DSCF2244

%d bloggers like this: