आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 12, 2012

शेपूची भाजी

                                                          ॐ
शेपु ची भाजी : मुगाची डाळ सात आठ तास पाण्यात भिजत ठेवावी. शेपू देठ व थोड्या काड्या घेवून निवडावे.
शेपूची भाजी धुवून घ्यावी.नंतर चिरावी.तेलाची मोहरी घालून फोडणी करावी.फोडणी मध्ये भिजलेली मुगाची
पाणी काढून टाकून फोडणीत.टाकावी.मुगाची डाळ हलवून नंतर चिरलेला शेपू टाकावा.शिजण्याकरता थोड पाणी
टाकावे.वाफ आल्यावर हळद हिंग लाल तिखट मीठ टाकावे मुगाची डाळ शेपू घातलेला मसाला एकत्र हलवून परत
वाफ आणावी.परतलेली

भिजलेल्या मुगाच्या डाळीत हळद हिंग लाल तिखट मीठ कच्च तेल घालून कच्चीच खाण्यास चांगली लागते.

DSCF2268   DSCF2272

%d bloggers like this: