आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 17, 2012

मसूर ची उसळ

                                                      ॐ
मसूर ची उसळ : आपल्याला हवी हवे तवढे मसूर घेऊन धुऊन घावेत.मोड न आलेले मसूर आहेत.
डाळच घावे.कुकर मध्ये धुतलेले मसूर घालावे भरपूर पाणी वाटी मसूर असले तर तीन वाटी पाणी घालावे
चार पाच शीट्या द्याव्यात. कुकर गार घाल्यावर कुकर चे झाकण काढून ग्यास पेटलेला वर पातेले ठेवावे.
तेल मोहरी कडीपत्ता घालावा. फोडणी झाल्यावर शिजलेले मसूर डाळ फोडणीत टाकावी.हळद हिंग लाल तिखट
मीठ घालावे.परत सर्व मसूर डाळ गरम करावी.छान शिजते.मसूर डाळ कुकर मध्ये शिजतांना कच्चे शेंगदाणे घालावे
मी घातले आहेत पण ते दिसत नाहीत.कच्चे शेंगदाणे शिजलेले चांगले लागतात.मसूर डाळ व कच्चे शेंगदाने याची
मासालां घालून केलेली उसळ चांगली लागते. घरोघरी मास्य्र डाळ व कच्चे शेगदाणे याची उसळ करतात.

                                                    DSCF2294

%d bloggers like this: