आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च, 2012

सुधारस !

                                                     ॐ
सुधारस : एका भांड्यात अर्धा बाऊल साखर घेतली.अर्धा बाऊल पाणी घेतले .
भांड्यात साखर व पाणी एकत्र सम सारखे घेतले.ग्यास पेटवून साखर व पाणी
एकत्र केलेले ऊकळविले पातळ पण ठेवला.
साखर व पाणी भांड्यात पाक केलेला गार करण्यास ठेवला. साखर व पाणी याचा
पाक भांड्यात गार झाला.लिंबू सुरीने कापून अर्धा लिंबू साखर व पाणी भांड्यात केलेला
पाकात पिळले.चारोळी घातली. जायफळ बारीक करून पाकात घातले रंग पण घालतात.
मी रंग घातला नाही.साखर व पाणी पाकात चारोळी चं चांगली लागते.बदाम पिस्ता काजू याची
चव वेगळी असते म्हणून मी साखर पाक ह्यात चारोळी घातली आहे.साखर पाणी एक सारखे
घेऊन एकतारी पाक करून गार झाल्या नंतर लिंबू अर्धा पिळले चारोळी जायफळ घालून सुधारस
तयार केला.झाला.मी सुधारस तयार केला आहे यं !

                                            DSCF2449

सुरणवडी

                       ॐ
सुरणवडी : हरबरा डाळीचे पाव वाटी पीठ घेतले.
पातळ सर केले.अंदाजाने मीठ घातले.हळद हिंग
तेल कांही घातले नाही.हरबरा डाळीचे पीठ पातळ केल्या
नंतर अंदाजाने मीठ घातले ग्यास पेटवून पातेल्यात पाणी
घेतले मध्यम पातेले घेतले पातेल्यात दोन मोठे बाउल पाणी घातले
पेटलेल्या ग्यास शेगडीवर पातेल्यातील पाणी उकळू दिले.छोट्या ताटात
हरबरा डाळीचे पातळ केलेले पीठ थोडेसं घातले दोन्ही हातात ताट धरून हरबरा
डाळीचे पीठ हलवून ताट भर केले.पाताल्यातील उकळलेल्या पाणी ह्यावर सरळ
ताटातील पसरलेले डाळीचे पीठ व ताट ठेवले ते शिजले पाणी पीठातील कमी नाहीसे झाले.
परत डाळीच्या पिठाचे शिजलेले ताट उलटे उकळत्या पाण्यावर ठेवले दोन्ही बाजूने डाळीचे पीठ
शिजले गेले.नंतर ताट व हरबरा डाळीचे पीठ शिजलेले ताटात गार झाल्या नंतर दोन्ही हातातील
बोटांनी गुंडाळी होते का पाहिली छान गुंडाळी झाली.मला एकदम छान मस्त वाटलं गुंडाळी होते
म्हटल्या वर मी सुक खोबर किसलेलं कोथिंबीर चिरलेली सुरणवडी करायच्या आधी किसलेलं खोबर
चिरलेली कोथिंबीर घातली.काराबरा डाळीच्या पिठाची मीठ घालून किसलेलं खोबर चिरली कोथिंबीर
याची सुरणवडी तयार केली.झाली.नंतर अशा प्रकारे चार पाचं ताटातून उकळलेल्या पाण्यावर ताट ठेवून
हरबरा डाळीचे पिठाच्या सुरण वड्या केल्या.कांही किती पातळ आहेत हे बघण्या करता हरबरा डाळीचे
पिठाचे लांबच लांब शिजलेले डाळीचे पीठ दाखविले आहे.पाहण्यास चांगले वाटणार.

                             DSCF2445.DSCF2446

चित्रान्न !

                                                       ॐ
चित्रान्न : प्रथम कुकर च्या लावायच्या भांड्यात एक बाऊल तांदूळ घेतले.
दुसऱ्या भांड्यात तूरडाळ एक बाऊल घेतली.कुकर मध्ये थोडे पाणी घातेले.
कुकरची चाळणी ठेवली.तूरडाळ धुवून घेतली.दोन बाऊल पाणी तूर डाळीत
ठेवले अर्धा पाव चमचा हळद तूर डाळीत व पाणी ह्यात घातली.दुसरा भांड्यात
तांदूळ घेतलेले धुवून घेतले दोन बाऊल पाणी तांदूळ ह्यात घातले. कुकरची रिग
झाकण लावले.प्रेशर ठेवले.४ चार शिट्या दिल्या.कुकर गार करायला ठेवला.तो
पर्यंत तेलाची मोहरी घालून फोडणी केली.फोडणीत कडीपत्ता घातला.कच्चे शेंगदाणे
परतून घेतले.त्यात डाळ घातले.फोडणी गार करण्यास ठेवली. तो पर्यंत कुकर गार झाला.
कुकर मधील भात एका पातेल्यात काढला. भात गार करण्यास ठेवला भात गार झाला नंतर
भातात हळद मीठ तेल मोहरी कडीपत्ता शेंगदाणे डाळ केलेली फोडणी भातात घातली एक लिंबू
चिरून कापून भातात पिळले.सर्व भात उलथन न्याने हलविला.हलविले.गार भात तेल मोहरी ची
फोडणी कडीपत्ता तळलेले कच्चे शेंगदाने डाळ हळद मीठ हिरवी मिरची लिंबू सर्व असा भात एकत्र केला
चित्रान्न तयार झाले.केले.खरचं चित्रान्न याची चव भाताला आली.
फोडणी चा भातात कांदा फोडणी परतून सर्व डाळ घालत नाहीत असा भात करतात. ती चव वेगळी व चित्रान्न
याची चव वेगळी मी चित्रान्न केले आहे.दाखविले आहे.कांही जणांना कोरड आवडत नाही.मी तुरीचा डाळीची
तुरीचा वरणाची आमटी केली आहे. तेलाची फोडणी केली कडीपत्ता घातला तूरीच हळद घातलेले शिजविलेले
वरण फोडणीत घातले. मीठ लाल तिखट कोथिंबीर चिंच याचं बुटकळ घातले.सांबार मसाला घातला नाही.
चिंच कडीपत्ता लाल तिखट मीठ कोथिंबीर यानच आमटीला तुरडाळ आमटी ला चव आली.कडीपत्ता व चिंच
मीठ लाल तिखट मस्त तुरीची डाळीची आमटी व भात खाण्यास चव आली.हैद्राबाद ची आमटी ची चव आली.

                                DSCF2436 

   DSCF2437

कांदा पोळी

                                            ॐ
कांदा पोळी : कणिक घेतली कणिक मध्ये तेल मीठ घातले.
पाण्यात कणिक मीठ तेल एकत्र केलेले भिजविले. तिंबले.नेहमी
प्रमाणे गोल पोळी लाटली तेल लावले कणिक लाटलेली घडी केली
परत तेल लावले. त्रिकोणी घडी केली. नंतर गोल पोळी लाटली पोळपाट
लाटणं यांनी गोल पोळी केली.ग्यास पेटलेला तापलेला तत्वावर पोळी दोन्ही
बाजूने भाजली. पोळी चांगली. फुगली.अशा सर्व पोळ्या करून घेतल्या.
त्यातील दोन २ पोळ्या घेतल्या. गार केल्या. हाताने कुसकरल्या बारीक केल्या.
एक बारीक कांदा घेतला.विळीने बारीक चिरला.कुसकरल्या पोळीत घातला.टाकला.
मीठ अंदाजाने घातले पोळीत मीठ असते ते लक्षात ठेवून घातले.लाल तिखट घातले.टाकले.
कच्च तेल घातले.टाकले.कुसकरलेली पोळी कांदा मीठ लाल तिखट कच्च तेल सर्व हाताने
कालविले.एकत्र केले.कच्चा कांदा जास्त खावां.कच्च तेल पण खावं म्हणून कच्च कांदा व कच्च
तेल घातले घातलं वापरलं आहे.अशीच तेल मोहरीची फोडणी देऊन करून कांदा चिरलेला
परतून कुसकरलेली पोळी फोडणीत घालून हिरवी मिरची किंवा लाल तिखट घालून पोळी
फोडणीत घालून कुरकुरीत करतात.वाफं आणतात त्याला फोडणी ची पोळी म्हणतात.कशा
प्रकारे पोळी कांदा लाल तिखट मीठ तेल घालून कांदा पोळी करतात.

                                           DSCF2434

साबुदाणा याचा पापड्या

                                               ॐ
साबुदाणा याचा पापड्या: दोन बाऊल साबुदाणा घेतला. रात्री ९ नऊ वाजता
पातेल्यात घेऊन पाण्यात भिजत ठेवला.पाणी साबुदाणा मध्ये थोडसं चं ठेवले.
दुसरे दिवस सकाळी साबुदाणा चांगला भिजला.हाताला चांगला मऊ लागला.
दोन बाऊल साबुदाणा भिजल्येल्या साबुदाण्यात पाणी घातले.टाकले.थोड अंदाजाने
मीठ घातले.टाकले.ग्यास पेटवून साबुदाना भिजलेला पाणी मीठ एकत्र केलेले ग्यास
च्या शेगडी वर ठेवले डावाने हलविले.थोडसं पातळ राहील असे असं अटविले.धुतलेल्या
नव्या पंचा वर साबुदाणा पापड डावाने पातळ असे असं घातले.उन्हातच वाळवितात.सकाळी
सात ७ आठ ८ वाजता च्या मध्यात घातले साबुदाणा याचे पापड नऊ वाजता उन्ह येते चांगले
उन्हात भिजलेला साबुदाणा पाणी मीठ सर्व एकत्र शिजविलेले साबुदाणा पापड्या तयार होतातं.
वाळल्या नंतर तुपात साबुदाणा पापड्या तळून खातात. मी भिजलेला साबुजाना पाणी मीठ शिजवून
साबुदाणा पापड्या केल्या आहेतं.

     DSCF2431  DSCF2429

DSCF2432

पोहे याचे पापड

                                                  ॐ
पोहे याचे पापड: चार बाउल पोहे घेतले मिक्सर मधून बारिक करून घेतले.
पिठ केले.पोहे हया पीठात लाल तिखट मीठ हिंग अंदाजाने घातले.कच्च तेल
कळत न कळत घातले पोहे चे पीठ तिखट मीठ हिंग तेल सर्व हाताने एकत्र केले.
गरम पाणी उकळलेले पोहे ह्यात घातले.गोळा केला.वाफं आणली. झाकण ठेवले.
परत थोड्या वेळा नंतर वाफं आणली. पोहे याचे छोटे गोळे केले.पोळपाट वर ठेवला
लाटण याने हाताने पातळ लाटले.दुकानात खूप मोठे पोहे याचे पापड मिळतात.मला
एवढे जमले नाही नमुना करून पाहिला एवढं चं एवढें चं .घरात तच वाळविले.दुसरे दिवस
उन्हं दिले.चवीला मात्र पोहे याचे पीठ तिखट मीठ हिंग तेल सर्व एकत्र केलेले पोहे याचे पापड
चांगले झाले.आहेत.

                            DSCF2425  DSCF2426

उडीदडाळ व मुगडाळ याचे पापड

                                                  ॐ
उडीदडाळ व मुगडाळ याचे पापड : अर्धा किलो उडीद डाळ घेतली.५० पन्नास ग्र्याम मुग डाळ घेतली.
दोन्ही डाळ एकत्र केले.गिरणीतून दळून आणले.थोडसं उडीदडाळ व मुग डाळ एकत्र केलेले पीठ घेतले.
त्या पिठात वाटलेली हिरवी मिरची घातली. काळे मिरे व पांढरे मिरे घालतात.मी हिरवी बारीक केलेली मिरची
घातली.हिरवी मिरची ची चव चांगली येते दिसायला पण चांगल दिसते दिसतं.मीठ अंदाजाने घातले.पापड खार
अंदाजाने घातला. सोडा अजिबात घातला नाही.पापड खारामुळे पापड हलका होतो.कच्च तेल थोडसं घातले.
पाण्यात घट्ट भिजविले.कळत न कळत सैल केले.तेलाचा हात लावला. सर्व पापड याचे पीठ हिरवी मिरची मीठ पापड खार
तेल सर्व एकत्र छान गोळा केला. घाला.२ दोन तासा नंतर लाट्या केल्या.गोळे केले.लाटाचे पापड पीठ लावून लाटले.उन्हात
न ठेवता घरातच.ठेवले.ह्या पापडांना दुसरे दिवस उन्हं देतात.तेल लावून लाटी पापड याचा गोळा कच्चा पण खाण्यास चांगला लागतो.
लागतात.तसेच पापड याचे भिजविलेले पीठ लाटी गोळा जाड सर लाटून पुरी सारखा तळून पण खाण्यास चांगला लागतो लागतात.
उडीदडाळ मुगडाळ याचे पीठ करून हिरवी मिरची मीठ पापड खार तेल एकत्र करून पाण्यात भिजवून पापड याचे पीठ व पापड
तयार केले मी.

                         DSCF2419   DSCF2422

बटाटा व साबुदाणा याची चकली

                                                    ॐ
बटाटा व साबुदाणा याची चकली : एक बाउल साबुदाणा घेतला. रात्री पाणी थोडसं ठेवून भिजत ठेवला.
सकाळी बटाटे सहा ६ घेतले.धुतले.दोन २ भाग केले कुकर मध्ये बटाटे घातले बटाटे भिजतील असे पाणी
कुकर मध्ये घातले.ग्यास पेटवून ग्यास शेगडी वर कुकर ठेवला ४ /५ चार /पाचं शिट्या दिल्या.कुकर गार
झाल्या नंतर बटाटे पातेल्यात काढले. बटाटे गार झाल्या नंतर बटाटा याची साल काढली.बटाटे हाताने
मऊ करून घेतले.बटाटे मऊ केल्या नंतर भिजलेला साबुदाणा लाल तिखट मीठ अंदाजाने घातले.परत
बटाटा साबुदाणा तिखट मीठ एकत्र केले कालविले.सोऱ्यां ने बटाटा साबुदाणा तिखट मीठ याची चकली केली
चकली उन्हात वाळल्या नंतर तुपात तळून खातात.छान बटाटा साबुदाणा मिठ THIKAT याची चकली तळून
खाण्यास चांगली लागते. आशाचे तुपात तवा मध्ये थालीपीठ करतात.तळून वडे पण करतात.

                  DSCF2416     DSCF2417

गुढीपाडवा

गुढीपाडवा : स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर उत्तरायण वसंतऋतु चैत्र शुक्लपक्ष नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा राशिप्रवेश प्रवेश मीन शुक्रवार १ संवत्सरारंभ गुढी पाडवा आहे.

तसेच शुक्रवार दिनांक तारीख २३ मार्च (३) २०१२ ला गुढीपाडवा आहे.

गुढी अभ्यंगस्नान करून सूर्यदया नंतर गुढी उभी करतात.

सूर्यदय ६ वाजून २१ मिनिट यांनी आहे.

सुर्यास्ता च्या आधी गुढी उतरवितात सूर्यास्ताची वेळ ६ वाजून ३४ मिनिट आहे.
त्या आधी गुढी उतरवितात.

पंचाग वाचणे पंचांगस्थ गणपति पूजन करणे कडुलिंबाचे चूर्ण खाणे.

DSCF1480  DSCF1489DSCF2457  DSCF1612DSCF1553  DSCF1607

सुरावट

सुरावट

सूर आद्द सूर मध्यम सूर पार जाणा
सूर जो निष्कलंक स्वच्छ प्राण जाणा
सप्त सूर तार विलय प्रारंभ तोच जाणा
नादातून शाश्वत ही झुणझुणत वीणा

सूर नाट्य सूर चित्र सूर नृत्य करूणा
आर्ध्याला अपूर्ण सूर, सूर चित्रवीणा
सूर पार दु:खातून आनंद धन झरणा
नादातून शाश्वत ही रुणझुणत वीणा

मुद्राही सूरमय अति सूर स्वाभाव राणा
सूर स्वार्त स्वरानुगातिक सूर ब्रह्म जाणा
सात सूर सप्त स्वर्ग तप्त कथन कथना
नादातून शाश्वत ही रुणझुणत वीणा

गहन तपातून येत आद्द सूर रमणा
गहन तपातून येत आद्द सूर रमणा
देहाच्या मखरातून पाझरून प्राणा
नम्रभान नमन करून अर्जवून प्रणवा
नादातून शाश्वत ही रुणझुणत वीणा

सुरा नमन स्वर वंदन प्रार्थून त्या चरणा
रसिक मना अर्पूनि सूर आनंद करणा
स्वरात सूर संगत सूर सूर . रंजन झरणा
नादातून शाश्वत ही रुणझुणत वीणा
– श्रीकांत चिवटे

येशू


येशू शिष्यांसाठी प्रार्थना करतो या गोष्टी बोलल्यावर येशूने वर आकाशा कडे दृष्टी लावून म्हटलें हे पित्या, वेळ आली आहे;पुत्राने तुझे गौरव करावें म्हणून तूं आपल्या पुत्राचे गौरव कर.जे तूं त्याला दिले आहेत त्या सर्वास त्याने सार्वकालिक जीवन द्दावें,यासाठी तूं मनुष्यमात्रावर त्याला अधिकार दिलाच आहे.सार्वकालीक जीवन हेच आहे की त्यांनी जो तू एकच सत्य देव त्या तुला,व ज्याला तूं पाठविले त्या येशू ख्रिस्ताला ओळखावें. मी तुजपासून आलो हे त्यांनी खरोखर ओळखील आणि तूं मला पाठविले असा त्यांनी विश्वास धरिला.त्यांज साठी मी विनंती करितो मी जगासाठी विनंती करित नाही.हे पवित्र पित्या, तूं मलादिलेल्या आपल्या नामांत त्यांस राख, यासाठी की जसें आपण एक आहों, तसें त्यांनी एक व्हावें.
मी त्यांच्या साठी केवळ नाही,तर त्यांच्या वचनावरून जे मजवर विश्वास ठेवितात त्यांच्या साठी HI विनंती करितो.यासाठी की त्या सर्वांनी एक व्हावें, हे पित्या,जसा तूं मजमध्ये व मी तुजमध्ये तसें त्यांनी HI आम्हामध्ये व्हावें यासीठी यासाठी कीं तू मला पाठविले असा विश्वास जगाने धरावा.

DSCF0531

गवले मालत्या पोहे नखुल्या

                                                        ॐ
गवले मालत्या पोहे नखुल्या : थोडी कणिक घेतली कणिक मध्ये कच्च तेल व मिठ घातले.
पाण्यात भिजविले.दुधात पण भिजवितात. नंतर छोटा पोळपाट घेतला.पोळपाट ला हळद कुंकू
लावले.एक कणीक याचा गणपती केला.थोडा कणिक याचा गोळा घेतला.गवले केले. परत कणिक
याचा गोळा घेतला पोहे केले.परत कणिक याचा गोळा घेतला.मालत्या केल्या.परत कणिक याचा
गोळा घेतला.नखुल्या केल्या.अशा प्रकारे पोळपाटा मध्ये गणपती गवले पोहे मालत्या नखुल्या सर्व एकत्र
पोळपाट याचात आहे.खीर याचे प्रकार आहेत मुहूर्ताला असे चार गवले पोहे मालत्या नखुल्या करतात.
याची रुखवत म्हणून पण करतात.दुध साखर तूप याची खीर करतात.शेवया फेणी पण करतात. हे सर्व मी
केले आहे.यं!

                             DSCF2401DSCF1030DSCF0404   DSCF2402

गव्हाच्या चिकाच्या कुरडाया

                                                   ॐ
गव्हाच्या चिकाच्या कुर्डाया कुरडाया : तीन दिवस कुकर मध्ये गहु व पाणी घालून भिजत थेवले.
चौथे ४ दीवसला गहू मिक्सर मधून वाटून घेतले.पाणी घालून.पिठाच्या चाळणीने पातेल्यात चिक
राहील पडेल असे गहुचा चौथा हलवून गव्हाचा चिक पाताल्यात ठेवला.चोथे दिवस चिक पातेल्यातच
ठेवला पाचव्या ५ दीवस ला सकाळी गव्हाचा चिक उलथन्याने काढला एक बाउल असा तयार झाला.
एक बाउल चिक व एक बाउल पाणी कळत न कळत पाणी जास्त घातले.मीठ अंदाजाने घातले.
ग्यास पेटवून पातेल्यात चिक पाणी मीठ एकत्र केलेले शिजविले अटविले.छान चांगले शिजल्याचा
गोळा गहुचा चिकाचा गोळा केला. झालां.शेवेच्या सोऱ्याने शेव सारखा आकार गव्हाचा शिजलेला चीकाला
दिला गव्हा ची चिका ची कुरडई तयार केली झाली.ती गव्हाची चिकाची कुरडई वाळवून तेलात तळून खातात.
मी गव्हाची चिकाची कुरडई शिजवून तयार केली आहे. गव्हाच्या चौथा च्या खारोड्या वाळवून तेलात तळून
खातात.खारोड्या भाजून पण खातात.

             DSCF2391DSCF2398DSCF2388DSCF2394

गव्हाच्या खारोड्या

                                                     ॐ
गव्हाच्या खारोड्या : अर्धा किलो गहु घेतले.तीन दिवस पाण्यात गव्हाच्या वर
भिजतिल असे पाणी कुकर मध्ये गहु व पाणी तीन दिवस भिजत ठेवले.कुकर स्टील
चा असल्यामुळे कळकंत नाही.झाकण पण रिंग न लावता ठेवल्यामुळे झाकून चांगले
राहिले.चौथे ४ दिवस नंतर पाणी गव्हातील काढून टाकले.परत थोडे पाणी दुसरे घेऊन
ते पण पाणी गव्हातून काढून टाकले.मिक्सर मध्ये थोडे थोडे गहू व थोडं पाणी घालून
मध्यम बारीक गहू केले.गव्हाच्या पिठाच्या चाळणीत बारीक केलेले गहू घेतले.चालणीच्या
खाली कुकर मोकळा झालेला ठेवला.चाळणीत गहू व पाणी चाळून घेतले असे तीन चार वेळा केले.
कुकर मध्ये गव्हाचा चिक राहिला व थोडे पाणी राहिले.गहुचा चोथा झाला तो गव्हा चौथा पातेल्यात
घेतला.गव्हाच्या चौथ्यात हळद हिंग तिखट मीठ कच्च तेल घातले.ग्यास च्या पेटत्या शेगडी वर पातले
ठेवले.गव्हाचा चौथा हळद हिंग तिखट मीठ कळत न कळत भांड भर पाणी घातले.छान चांगले शिजविले.
गव्हाचा चौथा हळद हिंग तिकट मीठ पाणी सर्व शिजविलेले ट्रे ला तेल लावून गरम गव्हाचा चौथा थोडे
थोडे घेऊन थापवून उन्हात वाळविले. अधून मधून दुसरी बाजू करत गेले.छान चांगले गव्हाच्या भिविलेल्या
चौथा याचा तिकट मीठ हळद हिंग शिवलेले च्या वाळविलेल्या गव्हा च्या खारोड्या केल्या मी.कोणी याला
भूस वडे पण म्हणतात.

                                       DSCF2379                      DSCF2386

                                                                                       DSCF2384

कटाची आमटी

                                                       ॐ
कटाची आमटी : हरबरा डाळ पुरण ह्या शिजविले तेंव्हा हरबरा डाळ शिजल्या नंतर
पातेल्यात चाळणी मधून पाणी येते ते हरबरा दाली चे हळद घातलेले पाणी घेतले.त्या
पाण्यात तिखट मीठ हिंग काळा मसाला चिंच याचं बुटकळ घातले साखर हरबरा डाळ शिजविलेले
वाटलेले पुरण थोडेसे घातले.परत साखर गूळ कांही घातले नाही.तेला ची मोहरीची फोडणी केली.
कटाच्या आमटीत घातली.हरबरा डाळीचे पाणी पुरण तिखट मीठ हिंग परत हळद टाकली नाही.
मसाला चिंच तेल मोहरीची फोडणी सर्व एकत्र उकळू दिले.छान चांगली कटाची आमटी मी तयार केली आहे.
पुरण घातले की गवले किंवा शेवया ची दुध साखर शेवया तुपात परतून शेवयाची खीर करण्याची रीत पध्दत
पद्दत आहे. मी शेवया याची खीर केली आहे.

                                           DSCF2376

Happy Saint Patrick’s day

आज १७ मार्च संत पेट्रिक दिवस… जे साजरा करतात त्यांना शुभेच्छा.

असे होऊदे की…
रस्ताच तुम्हाला येऊन भेटो
वारा आपोआप तुमच्या पाठीवर झुळूक देवो
सूर्य स्वतः तुमचा चेहरा दीपमान करो
पाउस तुमच्या शेताची सेवा करो
आणि आपल्या पुढच्या भेटी पर्यंत
देवत्व आपल्या ओंजळीत सुखरूप ठेवो
– एक आयरिश स्वदिछा

May the road rise up to meet you.
May the wind always be at your back.
May the sun shine warm upon your face,
and rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.
– Irish Blessing

हरबराडाळ याचं पूरणं

                                              ॐ
हरबरा डाळ याचं पूरणं : पाव किलो हरबरा डाळ घेतली.कुकर मध्ये घातली.
पाणी घालून धुवून घेतली.कुकरमध्ये चं डाळ भिजवून खूप पाणी राहील असे
पाणी कुकर मध्ये हरबरा डाळ व पाणी एकत्र केले.एक चमचा हळद टाकली.
ग्यास पेटवून ग्यास शेगडी वर कुकर ठेवला.कुकर मध्ये हरबरा डाळ पाणी हळद
सर्व एकत्र केले.कुक र ला चार ४ पाचं ५ शिट्या दिल्या.कुकर गार झाल्या नंतर
कुकर चे झाकण काढले.एक पातेले घेतले.डाव पातेल्यात ठेवला.चाळणी पातेले डाव
वर ठेवली. कुकर मध्ये हरबरा डाळ शिजलेली व राहिलेले पाणी चाळणीत टाकले.
पातेल्यात सर्व हरबरा डाळीचे पाणी पातेल्यात आले.हरबरा डाळ परत कुकर मध्ये शिजलेली
हरबरा डाळ व पाव किलो साखर एकत्र करून परत साखर व शिजलेली हरबरा डाळ शिजविली.
घट्ट होई पर्यंत शिजविले.नंतर पुरण यंत्रात घालून वाटून घेतली.छान बारीक वाटले.
हरबरा डाळ साखर याचे वाटून पूरणं तयार मी केले आहे. साखर याचे हरबरा डाळी चे पुरण
तयार केले. झाले.

                                   DSCF2374

सतार

सतार : आमच्या ओळखीच्या सौ. लेलेबाई होत्या.आम्ही बराचं वेळा एणेजाणे घरी करता होतो. त्या सतार शिकल्या होत्या.मी सहज म्हटलं मला सतार वाजवावयाला एईल! हो! नंतर एक दिवस ठरवून त्या व मी आमच्या सर श्री नंदकुमार कुलकर्णी यांच्या कडे गेलो.सरांनी आठवडातील २ दोन दिवस सोमवार भुदवार ठरविले.दक्षिणा श्रीफळ नारळ देऊन सतार वाजविण्याचा क्लास सुरु केला.सतार वाजवितांना कसं बसावं सतार कशी धरावी सांगितले शिकविले.दावी मांडी पालथी घालायची उजव्या बाजूला सतार धरायची .
चाफेकळी बोटात नखी घालायची पण पध्दत पद्दत असते.ते शिकविले.कोमल शुध्द स्वर शिकविले.सा रे ग म प ध नी सा , सा नी ध प म ग रे सा आरोह अवरोह शिकविले कोमल शुध्द स्वर प्रत्येक रागात शिकविले.नावापुरते आलाप ताना तोडे त्रिताल आठ ८ मात्रा ची गत विलंबित १६ मात्रा झाला व राग कसा थांब वावयाचा.शिकविले.मी प्रथम सा वरून लगेचं चं शुध्द रे येत असे तर सरं म्हणाले सा वाजू द्दा ध्या बोलू द्दा ध्या सा ला बोलू द्दा द्यां म्हटलं शुध्द रे एई पर्यंत उशीर होईल नाही सा बोलतचं वाजतचं राहतो.नंतर सरांनी यमन भीमपलास सारंग भूप रागेश्री मालकंस मधुवंती बिहाग बागेश्री असे बरेच दादरा धून असे बरेच सतार मध्ये राग शिकविले.नंतर बेळगाव येथे स्पर्धा मध्ये भाग घेण्यास सांगितले.बेळगाव स्पर्धा त मला उत्तेजनार्थ कप मिळाला.कधी चं सतार एणार नाही शिकले नाही तरी उत्तेजनार्थ बेळगाव येथे सतार वाजविण्यात
उत्तेजनार्थ कप बक्षीस म्हणजे माझ्या दृष्टी ने फार महत्वाचं आहे.नंतर रोटरी क्लब मध्ये भाग घेतला तेथे सर्टफिकीट मिळाले.अशा प्रकारे मी सतार वादनात प्रगती केली कोल्हापूर येथे शिवाजी हॉल मंगळवारपेठ कॉमर्स कॉलेज येथे माझी सतार वादन
सरांच्या साक्षीने सतार वादन केले जुन्या देवल क्लब मध्ये सरांच्या साक्षीने एक परीक्षा ईतर सरांच्या समोर परीक्षा दिली त्यात मी पहिली आली.नंतर मी आमच्या घरी सतार याचा कोणताही राग घेऊन रियाज केला.

आता मी मराठी संगणक कडे वळले.

DSCF1211  DSCF0309

उन्हाळा मधील वाळवण

                                              ॐ
उन्हाळा मधील वाळवण : खारोड्या, कुरडाया, गवले खिरीचे पदार्थ
उडीदडाळ मुगडाळ याचे पापड,हरबरा डाळीचे सांडगे.बटाटा साबुदाणा चकली.
साबुदाणा पापड्या , पोहे पापड हे सर्व मी केले आहे सविस्तर माहिती वेगवेगळ्या
ब्लॉग मध्ये एईलं हे सर्व गुढीपाडवा च्या आत करतात गुढीपाडवा ला सर्व पदार्थ नैवेद्द
म्हणून वापरतात. करतात.ब्लॉग ला खूप नंतर सविस्तर मीहिती नुसार येतील.तो
पर्यंत छायाचित्र फोटो लावलेले आहेत ते बघण्यास नक्कीच आवडेल !

DSCF2382  DSCF2398DSCF2402  DSCF2412DSCF2420  DSCF2431

DSCF2417  DSCF1030 

DSCF0404  DSCF0407

दुध

दुध: प्रथम पाचं सहा बदाम मिक्सर मधून बारीक पावडर करून घेतले. जायफळ नंतर बदाम मध्ये टाकले.अगदी छोटा तुकडा भाग घातला परत मिक्सर मधून बदाम जायफळ बारीक केले.थंड फ्रीज चे दुध पाऊण ग्लास काचेच्या ग्लास मध्ये घेतले.दोन चमचे साखर काचेच्या ग्लासच्या दुधात घातली साखर.नंतर बदाम पावडर जायफळ बारीक पावडर केलेले काचेच्या ग्लास च्या दुधात घातले.दुध साखर बदाम जायफळ पावडर हलविले.नंतर त्या दुधात केशर साठ पाकळ्या घातल्या. दुध गारच असल्यामुळे थंड चं आहे.दुध साखर बदाम जायफळ केशर दुध थंडाई केली. केंव्हा ही कोणताही ऋतू मध्ये असे दुध पिण्यास हरकत नाही.बाजारात दुध याचा मसाला मिळतो.पण बदाम पावडर केंव्हा ही चांगल आहे.

DSCF2371

लिंबाच सरबत

                                                  ॐ
लिंबाच सरबत : एक लिंबू कापून घेतले काचेच्या ग्लास मध्ये माठाचं पाणी पौंण
पाऊण ग्लास घेतले.दोन चमचे साखर ग्लासच्या पाण्या घातली.मीठ अंदाजाने थोडसं
ग्लासच्या पाण्यात घातले.लिंबू ग्लासच्या पाण्यात अर्धा हून कमी लिंबू ग्लास पाण्यात
पिळले.ग्लासचे पाणी साखर मीठ लिंबू सर्व एकत्र हलविले.चांगले लिंबू सरबत तयार केले.मी
झाले.याला लिंबू पाणी पण म्हणतात.करतात.घरोघरी लिंबू सरबत पितात.करतात.

                                  DSCF2367

कॉफी

                                        ॐ
कॉफी: एक कप दुध घेतले.पातेल्यात घातले.ग्यास पेटविला.
पेटविलेल्या ग्यास शेगडी वर दुधाचे पातेले ठेवले.दोन चमचे साखर घातली.
दुध उकळू दिले.नंतर त्यात BRU Instant ब्रू कॉफी एक चमचा घातली.ग्यास बंद केला.
कॉफी उकळू दिली नाही.व गाळली पण नाही.कॉफी कपात घातली.कॉफी पिण्यास तयार केली.
झाली.घरोघरी कॉफी पिण्यास करतात.

                                 DSCF2366

यशवंतराव चव्हाण

यशवंतराव चव्हाण

यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष दिनांक तारीख १२ मार्च (३) २०१२ सुरु होत आहे.
सहकार वर्ष म्हणून साजरे करणार आहेत.
महाराष्ट्र याचे पहिले मुख्य मुख्यमंत्री तसेच उपपंतप्रधान पद संरक्षण गृह परराष्ट्र अर्थ खाते क्षमपणे सांभाळणारे यशवंतराव चव्हाण आहेत.लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून ही यशस्वी धुरा सांभाळली आहे.भारताच्या जडण घडणीत त्यांचे मोलाचे योगदान आहे दिल्लीत संस्था अथवा स्मारक व्हावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकते नाना खामकर यांनी केली आहे.

शिवाजी विद्दापीठ SHIVAJI UNIVERSITY , KOLHAPUR याचे उद्घाटन यशवंतराव चव्हाण यांनीच केले आहे.

Yashwantrao Chavan

यशवंतराव चव्हाण

चहा

                                               ॐ
चहा:पेटलेल्या ग्यास वर प्रथम दुध चांगले गरम करून तापवून घेतले .
शेगडीवर पेटवून चहा च्या भांड्यात एक कप पाणी घातले.दुसऱ्या ग्यास
शेगडी पेटवून चहा पाणी भांड ग्यास वर ठेवले. चहाच्या चमचा नीं दिड चमचा
पाण्यात साखर घातली.पाणी व साखर उकळू दिले.साखर विरघळली.नंतर चहा
च्या चमचा याने दिड चमचा चहा घातला. Brooke Bond Red Label
Natural Care चहा दीड चमचा घातला.परत पाणी साखर चहा थोडा उकळू दिला.
दुसऱ्या पातेल्यात तापलेले चार चमचे अंदाजाने दुध घातले.दुधात चहा तयार झालेला
चहा च्या गाळन्याने दुधात चहा गाळला.नंतर दुधाचा अंदाज येत नाही.जास्त दुध चालत नाही.
म्हणून आधीचा दुध घातले आहे.गरम दुध गरम चहा एकत्र झाला.पिण्यास चहा तयार झाला.
हा चहा वासाचा असल्यामुळे दुध थोड जास्त चांगलं लागतं.चहा ला दुध याची चव येते.
पाणी साखर चहा दुध सर्व एकत्र चहा गरम केला. मी.घरोघरी चहा पिण्यास गरम पितात.

                           DSCF2363

                           DSCF2365

शेंगदाणे

                                  ॐ
शेंगदाणे :थोडे शेंगदाने कच्चे घेतले.थोडस डाळीचे पीठ घेतले.
डाळीच्या हरबरा डाळीच्या पिठात मीठ तिखट हळद हिंग घातले.
सर्व तयार केलेले डाळीचे पीठ भजी करतात तसे पातळ केले.
कढई मध्ये तेल घातले पेटत्या ग्यास वर कढई ठेवली.तेल तापल्या
नंतर एक एक शेंगदाणा भजीच्या पिठात घालून तळून काढले.
शेंगदाणे भजी एकत्र चांगली लागतात.शेंगदाणा पण तळला जातो.
असे भजी सारखे शेंगदाणे हातगाडी वाले कडे मिळतात.छान खाण्यास
लागतात म्हणून मी घरी करून पाहिले.खरचं छान शेंगदाणे डाळीच्या
पिठात तिखट मीठ हळद हिंग घालून पातळ पीठ करून तळलेले शेंगदाणे चांगले.
छान खाण्यास लागतात.
तसेच तापलेल्या तेलामध्ये जिरे घालून फोडणी करायची नाही.तेल जिरे तापल्या
नंतर कच्चे शेंगदाणे घालून परतून लालासर करून घेतले.शेंगदाणे लालसर झाल्या
नंतर तिखट मीठ घातले हळद हिंग घातले नाही.तेल जिरे कच्चे शेंगदाणे तिखट मीठ
परतलेले शेंगदाणे खाण्यास खूपच छान चांगले लागतात मी स्वत :भजी शेंगदाणे जिरे तेल
तिखट मीठ शेंगदाणे केले आहेत.

                                                   DSCF2349

डांगर

                                                           ॐ
डांगर: उडदाची डाळ एक बाऊल घेतली.हरबराडाळ पाव बाऊल घेतली जिरे थोडे घेतले.
प्रथम उडदाची डाळ भाजून घेतली.नंतर हरबराडाळ भाजून घेतली.जिरे भाजून घेतले.
भाजलेली उडीद डाळ भाजलेली हरबरा डाळ भाजलेले जिरे सर्व एकत्र करून मिस्कर मधून
जाडसर रवा सारखे करून घेतले.डांगर तयार झाले.डांगर याचे पीठ थोडे पातेल्यात काढले.
डांगर मध्ये तिखट मीठ हळद हिंग घातले. गरम पाणी डांगर मध्ये घातले.हलवून घेतले.
नंतर ताक घातले पातळ सर केले. तेल मोहरीची फोडणी गार डांगर मध्ये घातली.परत
डांगर तिखट मीठ हळद हिंग गरम पाणी ताक तेलाची फोडणी सर्व एकत्र हलविले.खाण्याचे
डांगर तयार झाले.डांगर पोळी भाकरी बरोबर खातात.घरोघरी डांगर तयार करतात.

DSCF2346DSCF2348

शिंकाळी

                                                                     ॐ
शिंकाळी: मी रंगीत वायरचे वायरची शिंकाळी केली.ती रंग पुसट होत असल्यामुळे पांढरे दोरे आणून शिंकाळी केली आहेय.
जुन्या घरी एका मुलीने शिकविली शिकवले आहेत.४ टेप चा एक धागा घावायाचा.असे २७ धागे करायचे.सर्व धागे टोक एकत्र
करायचे.त्याचा मध्य करायचा.मध्य मध्ये रिंग अडकून गाठ मधल्यातून सर्व धागे काढून घेतले.सर्व धागे एकत्र आले केले
२७ दोन्ही ५४ धागे झाले.परत ३ चा एक भाग करून एका याचात ९ भाग केले असे ६ भाग केले ३ धागा चा पेड ३ पेड केले मध्ये ३
चा भाग ठेवून डाव्या हातातील ३ एकत्र धागे केलेला मधल्या भागावर टाकला उजवा हातातील ३ धागे दोन्ही भागातून खाडून
घतले.असं विणताना एकाच बाजूने विणायचे म्हणजे पीळ पडतो.थोडे विणून झाल्या नंतर मधल्या घागा मध्ये मणी घालून
तसेच विणले.असे सर्व पदर ६ केले.२ पदराचे दोन व दुसाराचे २ धागे करून गाठ मारली.असे गोल गोल विणून खाली फुल
तयार केले झाले.नंतर ६ ही पदर एकत्र करून धागा ने बांधले.दोन्ही धागात मणी घातले परत दोन गाठी मारल्या घट्ट केले.
रिंग मध्ये अडकवल्या नंतर ४ भाग करून एक एक भाग एका वर एक टाकून गाठी मारल्या दांडा केला त्याचे ६ भाग करून
शिंकाळ तयार केले.मी असे भरपूर शिंकाळी केली. आमच्या घरातील शिंकाळी पाहून मला करून देता का!असे करत त्या वयात
ते शिंकाळी करण्या चा छंद लागला होता.ते शिंकाळी चे पैसे देत असतं विणकामाचे मी घेत नसत.बसने गावात जायचं धागे मणी
आणायचे रिंग आणायची सर्व मी काम आवडीने करत असतं.आजही मला मी शिंकाळी किती केली याचा आनंद आरे असं होतं वाटतं !

DSCF2061मी केलेले विणकामDSCF1961DSCF1966

शिंकाळी

महिला दिन

                                                     ॐ
महिला दिन : ८ मार्च ला महिला दिन साजरा करतात.महिला पूर्वा पार पासून उद्दोग करतात.
पूर्वी दळन दळतांना ओवी म्हणून दळत असतं.काम करतांना पण ओवी गाणी म्हणणं पूर्वी पासून आहे.
गालीच्छे विणत असतं.नतंर महिला शाळा कॉलेज करायला शिकल्या.महिला कार मोटार श्कुटर चावायाला शिकल्या.
संगीत विभाग सुरु झाला.वाद्द वाध्य नाटकातील गाणी म्हणायला शिकल्या.वैमानिक पोलीस झाल्या गृहिणी घरातील
मुलांचे संगोपन पाहुणे यांची दखल घेणे. घर सजावट सर्व काम महिला व्यवस्थित पार पाडतात.हे एक जिम्मेदारी च चं
काम आहे.ते अगदी मनापासून पार पाडतात.हे एक कौशल्य चं ह्यात महिलांना आनंद समाधान तृप्तता मिळते.
ह्यालाच महिला दिन म्हणतात.

Sunita Williams  DSCF1512

हुताशनी पौर्णीमा

                                                      ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर उत्तरायण फाल्गुन शुक्लपक्ष
शिशिरऋतु नक्षत्र मघा राशिप्रवेश सिंह वार बुधवार १४ हुताशनी पौर्णीमा आहे.होळी
पौर्णिमा आहे. तसेच तारीख दिनांक ७ मार्च (३) २०१२ बुधवार ला हुताशनी पौर्णिमा आहे
होळी पौर्णिमा आहे.

DSCF0351

मनिप्ल्यंट

मनिप्ल्यंट : आमच्या घरी मी मनिल्प्यंट चं रोप लावल होत.ओळखी च्या बंगला मध्ये भरपूर मोठ्ठ बंगला च्या मातीत मनिल्प्यांट च झाडच होत मी त्यांना विचारून मनिल्प्यंट च रोप देता का विचारलं.त्या बाई म्हणाल्या हवं तेवढ घ्यां. मी आपल थोडस मनिल्यंट च थोडस रोप घेतले.
घरी आल्या नतंर पाण्यात ठेवले. दुसरे दिवस आल्या नंतर कुंडी आणली.पिशवीतून माती आणली. कुंडी मध्ये माती घातली.मनिल्यंट च रोप लावले कुंडीच्या मातीत रोप लावले.परत माती घातली. पाणी घातले.घरातील ग्यालरीत सर्व रोप लावले.थोड्या वेळा नंतर एक छोट तिवई सारखं घेतलं हॉलमध्ये ठेवलं त्यात ताट ठेवलं ताटात मनि ल्यंट च कुंडीत लावलेले लावलेलं कुंडी सगट रोप ताटात ठेवले.ठेवलं.रोज त्या रोपाला पाणी घातले.मधून मधून राख घातली.शेण घातलं.ग्यालरी चा दरवाजा दुपारी उघडा ठेवला त्यातून ऊन मनिल्यंट वर पडत असे.तेवढ ऊन पुरे व्हावयाच व्हावयाचे.अस करतं करतं मनिल्यंट चं रोप चं झाड झालं झाले.कोणी घरी आले की आरे ! काय मनिल्यंट आहे.!चकीत होत असतं. मला ही त्या मनिल्यंट कडे पाहून मन हलक व छान चांगल वाटत असे.आपण मी लावलेले लावलेलं मनिल्यंट केवढ मोठ्ठ झाल आहे. डोळे भरून मी त्या मनिल्यंट कडे पाहत असे.पाहतांना मला खूप तृप्तता वाटत असे.कांही दिवसा नतंर पिवळ पडायला लागले. कुंडी बदलली पण ते झाड वाढले नाही.खूप वाईट वाटले.परत तसं मनिल्यंट च रोप लाविन म्हंटल पण ते मनिल्यंट  लागल च नाही पण त्याचा फोटो आज ही माझ्या कडे आहे.छायाचित्र आहे.ते छायाचित्र पाहिलं की मनाला खूप छान वाटतं असत. अरे मी किती छान मनिल्यंट लावल होत याचा आज ही समाधान चांगल वाटत आहे.

DSCF1302

ब्लॉग पोष्ट ४६५ वां

ब्लॉग पोष्ट ४६५ वां : ५ मार्च (३)२०१२ ला माझा ब्लॉग पोष्ट ४६५ वां होत आहे. माझ्या ब्लॉग मध्ये वाचन करून मराठीतून संगणक मध्ये मराठी लिखान आहे. मराठी संगणक मध्ये प्रसिध्द केले आहे. मला एवढे लिखान करायला मिळाले आहे. सर्व माहिती घरातील पुस्तक वर्तमानपत्र मासिक ह्या मध्ये आहे.शोधून काढून वाचून संगणक मध्ये लिहीन हे अगदी

छान चांगल वाटत आहे. वेळ याचा उपयोग चांगला मी केला आहे.अभ्यास पण त्या बरोबर झाला आहे.आपण सर्वांनी वाचन करून प्रतिक्रिया दिल्या आहे. भेटी ३७,८३६  पण झाल्या आहेत.त्या बध्दल बद्दल धन्यवाद ! धंयवाद !

DSCF2338DSCF2330

पिठळ याची वडी


पिठळ याची वडी: पाटाची वडी : हरबरा डाळीच चणाडाळीच पीठ एक मोठ भांड घेतले.हरबराडाळीत
हिरवी मिरची वाटून तीन मिरच्या घेतल्या. हळद हिंग मीठ हिरवी मिरची डाळीच पीठ सर्व पाण्यात पातळ
सर भिजविले.भजीला जस पातळ करतात त्याहून थोडे पातळ पीठ केले. ग्यास पेटवून पातेले ठेवून पातेल्यात तेल डाव भर घातले.मोहरी घातली.फोडणी झाल्या नंतर हरबरा डाळीचे सर्व मसाला घातलेले तेला च्या फोडणीत घातले. उलथन्यानीं हलवून घट्ट होई पर्यंत शिजविले (अटविले). घट्ट गोळा झाल्या नंतर पोळपाट याला तेल लावले. लाटणं यांनी हरबरा डाळीचे शिजवलेले पीठ पसरविले. उलथन्यानीं चं वड्या केल्या पाडल्या.डिश मध्ये हरबरा डाळीचे पिठाच्या वड्या ठेवल्या. सुक खोबर किसणीने किसून बाजूला ठेवले.खर तर वडीत घालतात. पण वडी कोणत्या रंगाची केवढी आहे हे समजण्या कळण्याकरता किसलेले खोबर बाजूला ठेवले आहे. हरबरा डाळीचे पीठ हिरवी मिरची मीठ खळद हिंग तेल मोहरी फोडणी त शिजविलेले खोबर घालून पिठळ याची वडी तयार केली मी तयार केली. यालाच पाटाची वडी पण म्हणतात.घरोघरी पिठळ याची वडी करतात.

DSCF2345

मसूर याचा चिवडा

                                                     ॐ
मसूर याचा चिवडा : डाळमूठ :मसूर प्रथम चाळून घेतले.सात ७ आठ ८ तास पाण्यात भिजत ठेवले.
चाळणीत घालून मसूर ह्यातील पाणी काढून टाकले.परत धुवून घेतले.सर्व पाणी मसूर मधील कोरडे झाले.
कोरड्या कापडात मसूर घातले.पुसून घेतले. ग्यास पेटवून कढई ठेवून तेल तापवण्यास ठेवले.तापले की नाही
पाहण्याकरता एक मसूर तेलात टाकून तळून घेतला.थोडे थोडे मसूर तेलात टाकून तळून घेतले.सर्व तळलेले मसूर पातेल्यात
घातले पांदीलोन मीठ लाल मीठ घातले तिखट घातले.हळद हिंग शेंगदाने कांही घातले नाही.पांदीलोन लाल मीठ याची चव चांगली
लागते.कुरकुरीत मसूर डाळ घाली. मी मसूर डाळ तळून पांदीलोन तिखट घालून टाकून मसूर चा चिवडा मसूर डाळ केली आहे.
पांदीलोन लाल मीठ तिखट दाखविण्या करता ठेवले आहे.बघण्याकरता ठेवले आहे.एवढं पांदीलोन लाल मीठ व तिखट घातले नाही.
असेच मूगडाळ व हरबराडाळ तयार खाण्यास करतात.हातगाडी वाले दुकानात हरबराडाळ मूग डाळ मिळते.
घरोघरी मसूर हरबरा डाळ मूग डाळ खाण्यास तयार करतात.

                                                       DSCF2336

उज्वल त्रिकोण

सर्वात चमकदार ग्रह आकाशात एकत्र येत आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात शुक्र आणि गुरु ग्रह चंद्राच्या जवळ आकाशात दिसतील.

सूर्यास्ता नंतर घर बाहेर जा आणि जरूर बघा हा उज्वल त्रिकोण!

मी काढलेले कॅमेरातून फोटो छायाचित्र हे रात्रीचे काढलेले काही फोटो.

DSCF2356DSCF2355

पोहे

                                                            ॐ
पोहे : पातळ पोहे शंभर १०० ग्र्याम घेतले प्रथम चाळनिणे चाळून घेतले.एक कांदा विळीने चिरून कापून घेतला.
थोडी कोथिंबीर निवडून चिरून घेतली लिंबू कापून आर्ध केलं.चाललेले पोहे कळत नळ्त गरम केले खूप गरम घाले की
आकसून जातात.गरम केलेले पोहे पातेल्यात घातले चिरलेला कांदा चिरलेली कोथिंबीर पोहे मध्ये घातली घातले.
ओल खोबर न घालता मी भाजलेले साल काढलेले शेंगदाने याचा कूट घातला.टाकला.ओल खोबर याची चव वेगळी येते व
शेंगदाने कूट याची चव वेगळी येते.लाल तिखट मीठ हळद हिंग कच्च तेल घातले.अर्धा अर्ध लिंबू पिळून पोहे मध्ये घातले.
पोहे शेंगदाने कूट लाल तिखट मीठ कोथिंबीर कांदा लिंबू कच्च तेल सर्व एकत्र कालविले.फोडणी ची चव व कच्च तेल याची चव वेगळी
लागते हिरवी मिरची व लाल मिरची ची चव वेगळी लागते.मी मुद्दाम कच्च तेल व लाल तिखट घातलेले आहे.साखर घातली नाही.
पोहे व सर्व केलेले पोहे याचाचं गोड पणा चांगला लागतो.पातळ पोहे कांदा कोथिंबीर लाल तिखट हळद हिंग मीठ लिंबू शेंगदाने कूट कच्च तेल
एकत्र केल्यावर परत गरम नाही करायचे.घरोघरी पातळ पोहे खाण्यास करतात.

            DSCF2332  DSCF2335

थालिपीठ

                                                      ॐ
थालिपीठ : ज्वारीचे पीठ एक वाटी घेतले.अर्धा वाटी हरबरा डाळीचे पीठ घेतले.
एक कांदा विळीने चिरून कापून घेतला कोथिंबीर दहा बारा देठा सगट घेतली चिरून घेतली.
ज्वारीचे पीठ हरबरा डाळीचे पीठ चिरलेला कांदा कापलेला कोथिंबीर कापलेली. हळद हिंग लाल तिखट
मीठ कच्च तेल सर्व एकत्र आधी हाताने केले.पाणी घालून आसट केले फार घट्ट केले नाही.तवा याला तेल
लावून घेतले सर्व एकत्र केलेले थालीपीठ भिजवलेले पीठ तवा याला लावले.ग्यास पेटवून तवा ग्यास वर ठेवला.
चिमटा हातात धरून तवा व थालीपीठ सगळी सगळ्या बाजूने हलविले.परत उलथ याने दुसरी बाजू ने थालीपीठ
वाफवून घेतले.शिजविले.तवा वर थालीपीठ जाड लावले.वाफेने दोन्ही बाजू शिजवून घेतल्या.गार गरम कासेपण
दही याचा बरोदर खाण्यास देतात.ज्वारीचेपीठ हरबरा डाळीचे पीठ कापलेला कांदा कोथिंबीर लाल तिखट हिंग हळद
मीठ असे तवा वरील वाफवलेले शिजवलेले थालीपीठ मी तयार केले दही बरोबर खाण्यास दिले.घरोघरी असे थालीपीठ
खाण्यास करतात.

                                            DSCF2328

%d bloggers like this: