आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 6, 2012

येशू

                                               ॐ
                      लोक समुदाय येशूचे स्वागत करतो.
येशू : दुसऱ्या दिवशीं सणास आलेंला मोठा लोक समुदाय
येशू यरुशलेमास येत आहे असें ऐकून खजूरीच्या झावळ्या
घेऊन त्याच्या भेटीस बाहेर निघाला. आणि पुढे चालणार व मागे
चालणारे गजर करून बोलले येणारे राज्य धन्यवादित असो.
प्रभूच्या नामाने येणारा राजा धन्यवादित असो.
स्वर्गात शांती, आणि ऊर्ध्वलोकी गौरव.
मग अंधळे व लंगडे त्याजकडे मंदिरात आले,त्यांस त्याने बरे केलें
तेंव्हा त्यानें केलेले चमत्कार व दाविदाच्या पुत्राला ‘होसान्ना ‘ असे
मंदिरात गजर करणारी मुलें हीं पाहून मुख्य याजक व शास्त्री रागावले व
त्याला म्हणाले, “हीं काय म्हणतात हें तुम्हीं ऐकतां काय ?”
नंतर तो त्यांस सोडून नगरा बाहेर बेथानीस गेला, व तेथे वस्तीस राहिला.

                                           DSCF0531

हनुमान पौंर्णिमा

                               ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण वसंतऋतु नक्षत्र हस्त राशिप्रवेश कन्या
१५ शुक्रवार चैत्र शुक्लपक्ष हनुमान जयंती पौंर्णिमा आहे.
तसेच शुक्रवार तारीख दिनांक ६ एप्रिल (४)२०१२ साल ला हनुमान
पौंर्णिमा आहे.वैशाख स्नानारंभ ,सर्व देवांना दवणा वाहणे.

                                   DSCF1529


मारुती च्या आरत्या
१ सत्राणें उड्डाणें हुंकार वदनीं |करि डळमळ भूमंडळ गगनीं |
गडबडीलें ब्रह्मांड धाकें त्रिभुवनीं | सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी ||१||
जय देव जय देव जय श्रीहनुमंता | तुमचेनी प्रसादें न भीं कृतांता ||धृ O ||
दुमदुमली पाताळें उठिला प्रतिशब्द | थरथरला धरणीधर मानीला खेद |
कडाडिले पर्वत उडुगणउच्छेद | रामीरामदासा शक्तीचा बोध ||जय O ||२||
||२||
कोटीच्या कोटी गगनीं उडाला ||अचपळ चंचल द्रोणाचळ घेउनी आला||
आला गेला आला कामा बहुतांला || वानर कटका चुटका लावुनिया गेला ||१||
जय देव जय देव.जय श्रीबलभीमा ||आरती ओवाळूं सुंदर गुनासिमा ||धृ O ||
उत्कट बळ ते तुंबळ खळबळली सेना || चळचळ करिती त्यासी तुळणा दिसेना
उदंड कीर्ति तेथें मन हे बसेना || दास म्हणे न कळे मोठा कीं साना ||१||
जय देव जय देव जय श्रीबलभीमा | आरती ओवाळूं सुंदर

%d bloggers like this: