आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 10, 2012

अरेबियन वाळवंट

अरेबियन वाळवंट (Arabian Desert ) –

येमेन पासून पर्शियन आखाता पर्यंत पसरलेले हे वाळवंट असून ओमान, जॉर्डन व इराक पर्यंत अरेबियन उपखंडा चा बराच भाग त्याने व्यापलेला आहे.

याचं क्षेत्रफळ २,५०,००० चौ. मैल असून युरापातील फ्रान्स, बेल्जियम,नेदरल्यंडस् या तिन्ही देशांच्या एकत्रित क्षेत्रफळा पेक्षा ही ते मोठं आहे.या वाळवंटा च्या मध्यावर रुब -अल -खली नावाचा सलग वाळू चा डोंगर आहे.येथे ऑरिक्स , वाळू वर राहणारी मांजर व गोलाकार शेपट्या असणाऱ्या पाली आढळतात.अति गरम वाळूच्या डोंगरा पासून दलदली पर्यंत निसर्गाची सर्व रूपं येथे दिसतात.सौदी अरेबिया हा या वाळवंटा चाच एक भाग. येथे उन्हाळ्यात तापमान ४० – ४५ डिग्री से.व हिवाळ्यात ५ -१५ डिग्री से असते.तेल फॉस्फेट व सल्फर यांचा येथे मोठा साठा आहे.व यातील बराच साठा सौदी अरेबिया मध्ये मोडतो.

अल-खली या डोंगराची रांग पुढे पश्र्चिम ओमान व पूर्व येमेन मध्ये जाते.या भागात बऱ्याच वंशाचे लोक असून त्यात शिया व सुन्नी पंथ प्रमुख आहेत.येशू

                              ॐ
             येशू : स्वर्गाज्या राज्यात मोठा कोण
येशू : त्या वेळेस शिष्य येशूकडे येऊन म्हणाले,
स्वर्गाच्या राज्यांत मोठा कोण ? तेंव्हा त्याने एका
बाळकाला बोलावून त्याला त्यांच्या उभें केले आणि
म्हटलें “मी तुमहांस खचीत सांगतो, तुमचे मन
वळल्याशिवाय व तुम्ही बाळकां सारखे झाल्याशिवाय
स्वर्गाच्या राज्यांत तुमचा प्रवेश होणारच नाहीं. यास्तव जो
कोणी आपणाला या बाळकासारिखा लीन करील तोच स्वर्गाच्या
राज्यांत मोठा होय.आणि जो कोणी माझ्या नामानें अशा एका बाळ्काला
जवळ करील त्यानें मला जवळ केलें असे होईल.
मजवर विश्वास ठेवणाऱ्या ह्या लहाणांतील एकाला जो कोणी अडखळवील
त्याच्या गळ्यांत मोठ्या जात्याची तळी बांधून त्याला समुद्राच्या खोल पाण्यात
बुडवावें ह्यात त्याचें हित आहे.
सांभाळा, यां लहान मुलांतील एकालाही तुच्छ मानूं नका;कारण मी तुम्हांस सांगतो की
स्वर्गात त्यांचे दिव्यदूत माझ्या स्वर्गातील पित्याचे तोंड नित्य पाहतात.
तुम्हांस कसे वाटतें,कोणाएका मनुष्या जवळ शंभर मेंढरें आहेत, आणि त्यातून एखादें
भटकले तर तो ती नव्याणव डोंगरावर सोडून त्या भटकले ल्याचा शेध करण्यास जाणार नाही
काय ? कदाचित ते त्याला सांपडले, तर न भटकलेल्या नव्याण्णव पेक्षा तो त्यावरून अधिक
आनंद करील असे मी तुम्हांस खाचीत सांगतों. तसे या लहानातील कोणाचाही नाश व्हावा
अशी तुमच्या स्वर्गातील पित्याची इच्छा नाहीं.”

                                                                DSCF0533

%d bloggers like this: