आपले स्वागत आहे!

कालाहारी वाळवंट

                                                ॐ
कालाहारी – आफ्रिका येथील सहारा खालोखाल आणखी एक प्रसिध्द
वाळवंट म्हणजे कालाहारी.हे वाळवंट बोटस्वाना, NAIRRUTYA आफ्रिका व
दक्षिण आफ्रिका च्या संघराज्यात पसरलेलं आहे.बोटस्वाना येथे माकारिका नावाच्या
खचलेल्या वालुकामय प्रदेशात क्षारयुक्त सरोवर आहे.या सरोवरात उत्तरेकडून वाहणाऱ्या
ओकाव्हयांगो नदीचे पाणी मुरतं.उत्तरेत खुरट्या वनस्पतीची अरण्यं ही आढळतात.येथे ‘बेओबाब’
नावाची वनस्पती आढळते.इथली वाळू प्राचीन प्रस्त्रातील लाल पाणी शोषून घेणारी असल्याने येथे पाण्याचे
प्रवाह कमी दिसतात.या भागात कालाहारी गेम्सबॉक हे राष्ट्रीय उद्दान असून हरणे शहामृग हत्ती सिंह चित्ता तरस
कोल्हा असे असंख्य प्राणी येथे आढळतात.वाळवंटा च्या आतल्या भागात शिंकारा (चिंकारा ) वरच जगणारी बुशमान
ही एकच जमात असून सरहद्दी वर बांटू लोकांची वस्ती आहे.दळण वळण यास लायक सुविधा झाल्याने बरेच उद्दोग येथे
आज वाढीस लागले आहेत.बोटस्वाना तील जनतेचा मतानुसार ते वाळवंट नसून कोरडा प्रदेश आहे.त्याचे कारण इतर
वाळवंट याचा मानाने येथील पर्जन्यमान जास्त आहे.पण तुरळक व एका ठिकाणी स्थिर नसलेला पाऊस व जमिनीतील न
मुरण्याने येणारा कोरडेपणा यामुळेच या प्रदेशाची गणना वाळवंट ह्यात होते..

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: