आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 22, 2012

केम्टी धबधबा

                                      ॐ
केम्टी धबधबा – केम्टी धबधबा डेहराडून शहरापासून २० कि.मी.
अंतरावर तर मसुरी पासून १५ कि.मी. अंतरावर आहे.१८३५ साली
जॉन मेकिनन या ब्रिटिशानं या जागेचा शोध लावला. केम्टी हा शब्द
कँप – टी (Camp – tea ) पासून उदयास आला. त्याकाळी इंग्रज ‘टी पार्टी ‘
चं ठिकाणी आयोजन करीत. हा धबधबा भारतातल्या अप्रतिम धबधबां पैकी
एक मानला जातो.जवळच म्हणजे बारा कि.मी.अंतरावर यमुना नदी वाहते.या
नदीतील मासे मासेमारे यांना नेहमीच आकर्षित करतात.मात्र मासेमारी साठी
परवानगी घ्यावी लागते.हा धबधबां चा परिसर फक्त मार्च ते जुलै या दरम्यान
पर्यटक यांच्या साठी खुला असतो.

                                        DSCF2505

आर्क्टिक वाळवंट

आर्क्टिक – पृथ्वी च्या उत्तरेकडील टोकाला उत्तर ध्रुवाच्या बाजूस हे वाळवंट आहे. इथे चहूकडे बर्फच बर्फ. हे वाळवंट आर्क्टिक समुद्र, क्यानडा, कॅनडा ग्रीन लँड, रशिया, अमेरिका संघराज्याचा भाग असलेला अलास्का,आईसलँड नॉर्वे, स्वीडन व फिनलँड च्या काही भागात पसरलेलं आहे.तापमान नेहमी ३० अंश से.च्या खाली पण वार्षिक पर्जन्याच प्रमाण १० इंचा पेक्षा ही कमी म्हणून यास वाळवंट म्हनायचं.येथे येणारा पर्यटकांच्या संखेत ही अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे.हा भाग जरी वस्ती करण्यास दुर्गम व कठीण असला तरी ‘पोलार बेअर’ नामक अस्वलाच कायम वास्तव्य येथे आहे. याशिवाय सील, वोलारीस इत्यादि प्राणी येथे आढळतात.याशिवाय इनुई, इ न्य प्लाक अल्यु ट स, युईत नावाच्या वंशाचे लोक ज्यांना एकत्रित पणे ‘ए स्किमो’ असं संबोधिल जातं त्यांचं येथे वास्तव्य आहे.यांच्या घरांना ‘इग्लू’ म्हणतात.हे एस्किमो संस्खेन साधारण एक लाख वीस हजार असून त्यांचं दळणवळण साधन म्हणजे ‘रेन डिअर ‘ नावाच्या प्राण्याने ओढली जाणारी बिनचाकाची गाडी.

%d bloggers like this: