आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 24, 2012

तलैयार धबधबा

                                                  ॐ
तलैयार धबधबा – दिंडगुल जिल्हातील मंडलार नदीवर पळणी च्या
खोऱ्यात हा तलैयार धबधबा आहे.तामिळ नाडूतील हा सर्वात मोठा
धबधबा आहे.यास ‘रॅट टेल’ धबधबा असं ही म्हणतात.या धबधबा च्या
वरच्या दोन्ही बाजूंस सिमेंटची भिंत असल्याने प्रवाह जेव्हा भिंती वरून
खाली येतो तेव्हा त्याचा आकार उंदरा च्या शेपटी सारखा होतो.या धबधबा च्या
वरच्या भागावर म्हणजेच सिमेंट च्या भिंती पर्यंत जाता येतं. मात्र हा भाग कठीण व
थोडा आव्हानात्मक आहे.कोडाई च्या डमडम व्हा पॉ ई ट पासून सहज दिसून येणारा हा
धबधबा हळूहळू प्रकाश झोतात येत आहे.

वाडी रम वाळ्वंट

                                                    ॐ
वाडी रम (Wadi Rum ) – जॉर्डन देशातील हे वाळवंट देखण्या वाळवंट ह्यात मोडतं.
वाळूपासून झालेल्या दगडां च्या पर्वतांनी व ग्रॅनाईट खडकांनी हे वाळवंट व्यापलेलं आहे.
एकाच वेळेला १७०० फूट उंच खडकाळ डोंगर व दुसऱ्या बाजूला दरी असं रौद्र रूप हे वाळ्वंट
आपल्याला दाखवतं. या इथे पुरातन काळातील मनुष्याचे अवशेष सापडल्याचा उल्लेख आहे.आजही
या वाळवंट याचा अंतर्भागात काही जमाती वस्ती करून आहेत.येथील नैसिर्गिक सौंदर्य अबाधित राहावे
म्हणून वाळवंट संरक्षित जागा घोषित झालं आहे.

%d bloggers like this: