आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 27, 2012

बेडा घाट धबधबा

                                                ॐ
बेडा घाट – हे ठिकाण मध्य प्रदेशातील जबलपूर जवळ असलेल्या
संगमरवरी डोंगरा साठी प्रसिध्द आहे.जबलपूर पासून २० कि. मी.
अंतरावर असलेल्या या संगमरवरी डोंगरावरून पवित्र नदी धबधबा च्या
रुपानं वाहते.यास ‘धु आँधार किंवा ‘स्मोक कॅ स्के ड असही म्हणतात.हा
धबधबा प्रचंड आवाजासहित खाली कोसळतो.व या संगमरवरी दगडा वर
आपटून त्या प्रवाहाच विभाजन होतं. सर्व दृश्या चा अनुभव म्हणजे च
एकाच वेळेस थरार व सौं द र्य अनुभव ना सारखं.

दस्त-ए– कविर वाळवंट

                               ॐ
दस्त – ए – कविर (Dasht -e Kavir ) व दस्त – ए लुत
(Dasht – e – Lut ) – हे वाळवंट ‘कविर – ए -नमक किंवा
‘greta solta dejharta म्हणून प्रसिध्द आहे.हे वाळवंट इराण च्या
पठाराच्या मधोमध आहे. याचं क्षेत्रफळ ७७६०० चौ.कि.मी.असून
इराण मधील अलबोर्झ या पर्वत रांगा पासून दस्त – ए -लुत या आणखी
एका वाळवंटा पर्यंत ते पसरलेलं आहे.येथील मिठागरा पासून यांची नावं पडलेली
आहेत.या दोन्ही वाळवट ह्यात पाऊस पडत च नाही.तापमान उन्हाळ्यात ५० डीर्गीसे. पर्यंत
व हिवाळ्यात खूप खाली म्हणजे उणे २२ डीर्गी से. पर्यंत उतरते.जगातील जास्त सर्वात तापमान
दस्त – ए – लुत मध्ये २००४ व २००५ मध्ये ७१.७ डीर्गी से.इतकं नोंदल गेलं या दोन्ही वाळवंट ह्यात थोडा
फार पाऊस हिवाळ्यात पडतो.वाळू व बारीक खडे यांनी भरलेल आहे.त्यामुळे वाळू ४० फुट उंचा पर्यंत उडते.
‘mugavort नावाची वनस्पती येथे प्रामुख्याने आढळते.लार्क बिवा ट्या वाघ रानटी बकरे हे सर्वसाधारण पणे
आढळतात.जगातील या सर्व वाळवंट याच्या विस्तीर्ण वालुकामय प्रदेश अभ्यासताना तेथे पर्यावरण घडत असलेल्या
बदलांचा अनुभव आला.ग्लोबल vormimg मुळे आपल्या सभोवतालचा प्रदेश वाळवं टी’ होणार नाही याचे प्रतत्न व्हायला
हवेत.नद्दा व वाळवं ट हि आहेत.तेथे सोनेरी सौंदर्य आहे.आनंदी व सुखी लोक जीवन आहे.

%d bloggers like this: