आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 29, 2012

कैरी व शेंगदाणे चटणी

कैरी व शेंगदाणे याची चटणी : प्रथम शेंगदाने भाजून घेतले.
साल काढली. त्यातील थोडे शेंगदाने घेतले. कैरी चिरून किसून घेतली.
अंदाजा प्रमाणे मीठ घेतले ४ चार हिरव्या मिरच्या घेतल्या.फोडणी करून
गार करण्यास ठेवली.मिक्सर मध्ये प्रथम शेंगदाणे पाणी थोडसं घालून
बारीक वाटून घेतले.परत हिरवी मिरची कैरी मीठ घालून परतएक सारखे
मिक्सर मधून बारीक केले. चांगली एकत्र शेंगदाने कैरी हिरवी मिरची मीठ सर्व एकत्र
शेंगदाने चटणी केली मी.नंतर फोडणी कांही चटणी मध्ये घातली.बिन फोडणी ची चटणी
पण चांगली लागते.मूळ कैरी ची चव येते शेंगदाने चटणीला.व ही चटणी उपवास याला पण चालते.
वापरतात.खाली वस्त काचेची डिश काचेचे सट छान वाटतं बघायला. वाढायला.हे सर्व कोल्हापूर
येथे मिळतात. मी वस्त्र विणल आहे.

   

येशू

                                                       ॐ
                                  येशू : शिष्यांचे सांत्वन करतो.
येशू ने शिष्यांना म्हटले,पिता स्वत: तुम्हावर प्रीति करितो,
कारण तुम्हीं मजवर प्रीति केली आहे.आणि मी पित्या पासून आलों
असा विश्वास धरिला आहे.मी पित्यापासून निघून जगात आलो आहें.
पुन्हा जग सोडून पित्याकडे जातो.
तुमचे अंत:कारण अस्वस्थ होऊ नये देवावर विश्वास ठेवा,आणि मजवर हि विश्वास ठेवा.
पित्याच्या घरांत राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत,नसल्यातर मी तुम्हांस सांगितले असते,
मीं तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा येऊन तुम्हांस आपल्या जवळ घेईन, यासाठी कीं
जेथे मी आहे तेथे तुम्हीं ही असावें.
मार्ग,सत्य,व जीवन मीच आहे; माझ्या व्दारे आल्यावांचून पित्या जवळ कोणी जात नाही.
मी तुम्हांस खचीत खचीत सांगतो,मी जीं कृत्यें करितों ती मजवर विश्वास ठेवणारा हि करील,
आणि त्यांपेक्षा मोठी करील,कारण मी पित्या कडे जातो.
तुम्हीं पित्या जवळ कांही मागाल तें तो तुम्हांस माझ्या नावाने देईल. तुम्ही अजून माझ्या नांवाने कांही
मागितले नाहीं, मागा म्हणजे तुम्हास मिळेल,यासाठी कीं आनंद परिपूर्ण व्हावा.

%d bloggers like this: