आपले स्वागत आहे!

                                              ॐ
                                      अध्यात्मिकता
अध्यात्मिकता :घरोघरी अध्यामिकता च वळणं असते.असतं.
पूर्वी अंगणात सडा घालून अंगणात रांगोळी काढत असतं .आता कांही
ठिकाणी अजून ही फ्ल्याट च्या दारात रांगोळी काढतात.देवापुढे रांगोळी काढतात.
सण वाढदिवस समारंभ च्या वेळी पण दारात जेवतांना ताटा भोवती रांगोळी काढतात.
यालाच यालाच संस्कृती व आध्यात्मिक ताची वळण सवय असते.तसेच पूजे साठी बागेतील
किंवा विकत फुल आणने कधी कधी दाराला फूलांच तोरण लावणे.हे वळण व आध्यात्मिक ह्यात आहे
असं वाटत. ओटा पाण्यानं धुतला की ओटावार पण छोटी रांगोळी काढणे भांडी स्वच्छ धुवून जागच्या
जागी लावणे हे जे वळण आहे.संस्कृती आहे मनाला चांगल हा ! उच्छाही वाटण हेच वळण व आध्यात्मिक
बनत.रोज एक पोथी वाचन. एखादा उपवास कारण नियमित देवाला जाणं आठवडा तून एकदा तरी दत्त देवी
शनी अशा देवाला जाऊन फुल नारळ देण.हे सुध्दा वळण आध्यात्मिक ह्यात असते.घरात पण एका वारी
गुरूला देवाला हार घालणे नारळ फोडणे हे पण वळण व अध्यात्मिक ह्यात आहे.निटनिटके राहणे घर प्रसन्न
ठेवणे ह्यात वळण व अध्यात्मिक ता आहे. लोकान बरोबर बोलण्यात पण आपले मन आध्यात्मिक ता कडे
वळत प्रत्येक घरात देवा पुढे रांगोळी देवाला फुल कोणी कोणी तांब्याच तांब्या व त्यावर नारळ ठेवतात.हे
सर्व वळण व अध्यात्मिक ह्यातच वळत.असतं
एखादे गाण म्हणन एखाद वाद्द वाध्य शिकन वाजवीन विणकाम करणं
चित्र काढण अशा कलेच्या कामात मन लावण हे सर्व वळण अध्यात्मिक आहे.

                              दारातील रांगोळी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: