आपले स्वागत आहे!

                                           ॐ
                                   श्री नामदेव गाथा
[२७ ]
वसुदेवा देत देवकी बहीण | लग्नामध्ये विघ्न जालें ऐका || १ ||
आकाशीची वाणी सांगतसे कंसा | मानी भरवसा हा बोलण्याचा || २ ||
आठवा इचा पुत्र वधील तुजसी | ऐकोनी मानसीं क्रोधायाला || ३ ||
घेऊनियां खड्ग माराया धांवला | हात तो धरीला वसुदेवें || ४ ||
देईन मी पुत्र सत्य माझें मानी | ठेवा बंदीनको खानीं दूतां सांगे || ५ ||१
होतांचि प्रसूत नेऊनियां देत | सहासी मारीत दुराचारी || ६ ||
धन्य त्याचें ज्ञान न करीच शोक | वधितां बालक नामा म्हणे || ७ ||
१ चरण ५ व ६ यांच्या मध्ये (आ.) प्रतीत खालील चरण सापडतो तो असा
पुण्य सारावया भेटे देवऋषी | वधी बाळकांसी ठेवूं नको || (आ.)

                          DSCF2559

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: