आपले स्वागत आहे!

                                               ॐ
                                     श्री नामदेव गाथा
[ २६ ]
पूर्वी तूं अनुज जालासी कनिष्ट | सोसियेले कष्ट मजसवें || १||
आतां तूं वडील होईगा सर्वज्ञा | पाळीन मी आज्ञा तुझी बारे || २ ||
देवकी उदरीं रहावें जावोनी | मायेसी मागूनि पाठवितों || ३ ||
योगमाया तुज काढील तेथून | घालील नेऊन गोकुळासी || ४ ||
लक्ष्मीशीं सांगे तेव्हां हृषिकेशी | कौंडण्यपुराशीं जावें तुम्ही || ५ ||
नामा म्हणे ऐसा करूनी विचार | घ्यावया अवतार सिध्द असे || ६ ||

                                      DSCF2559

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: