आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 1, 2012

आंब्रखंड !

                                                ॐ
आंब्रखंड (श्रीखंड ) : अर्धा लिटर दूध घेतले.आणले. दूधाची पिशवी धुतली.
दूध पातेल्यात काढले. गॅस पेटवून दूधाचे पातेले ठेवले दूध तापवून गॅस बंद केला
दुध दुपार पर्यंत गार केले.एका बरणीत दूध व साय एकत्र केली. एक डाव दही दुधात
घातले. विरजण लावले.दिवस व रात्र भर दूध दही एकत्र झाले त्याचे दही झाले.केले.दुसरे दवस LAA
स्वच्छ पांढरे कापड घेतले.सर्व दही त्या कपड्यात घातले चांगली गाठ बांधली घातली.व ५ /६ पाच व सहा तास
दही कपड्यात टांगून ठेवले.त्याचा मस्त चक्का केला झाला.दोन आंबे याचा साल काढून फोडी केल्या.
थोडी पिठी साखर घेतली.चक्का मध्ये पिठी साखर व आंबे याच्या फोडी घातल्या.डावाने सर्व चक्का पिठीसाखर
आंबा याचा फोडी एकत्र केल्या. मस्त आंब्रखड घरी तयार केले मी !आंबा याचा रस पण घालतात.आंबा याच्या फोडी
दाताला चांगल्या लागतात.मी खूप पूर्वी असे आंब्रखड केले त्याची आठवण झाली.

                         DSCF2607

                  DSCF2611DSCF2608

श्री नामदेव गाथा

                                       ॐ
                           श्री नामदेव गाथा
                             काकड आरती
[ ४८४ ]
उठा पांडुरंगा प्रभातसमयो पातला | वैष्णवांचा मेळा गरुडपारीं घातला || १ ||
वाठवंटापासूनि महाव्दारापर्यंत | सुरवरांची दाटी उभे जोडूनि हात || २ ||
शुकसनकादिक नारद तुंबर भक्तांच्या कोटी | कवाडाआडूनि पाहताती जगजेठी || ३ ||
सुरवरांची विमानें गगनीं दाटलीं सकळ रखुमाबाई माते वेगीं उठवा घननीळ || ४ ||
रंभादीक नाचती उभ्या जोडुनि हात |
त्रिशूळ डमरू घेउनी आला गिरजेचा कांत || ५ ||
पंचप्राण आरत्या घेऊनियां देवस्त्रिया येती
भावें ओवाळिती राई रखुमाबाई पती || ६ ||
अनंत अवतार घेसी भक्ताकारणें | कनवाळु कृपाळु दीनालागीं उध्दरणें || ७ ||
चौयुगांचा भक्त नामा उभा कीर्तनीं | पाठीमागें डोळे झांकुनी उभी ते जनी || ८ ||

                        DSCF2600 DSCF2601DSCF2605DSCF2603 DSCF2603 DSCF2606DSCF2559

   DSCF2604

श्री नामदेव गाथा

                                           ॐ
                                 श्री नामदेव गाथा
ताब्रपर्णि कदरास्वामि पुढें देखिलि आळुवानगरि कंन्याकुमारि आदिकेशव
आनंतशयनि देखिला हरि : तेथुनि येतां तीर्थे करितां महिद्र देखिला गिरि : पवनपुत्रे
हनुमंत उडाला : ते स्थान म्या वंदिलें सिरि : जनार्दन क्षेत्र देखिलें जेथें : शोभ
समुद्राचे तिरि : हेमाद्रि केलें माघस्नान पवित्र निर्मळ निरि : दक्षेणकासि गोकार्ण
पातलो महेश माहाबळेस्वरि : || आर्या वंदिलि समुद्रा माझारि स्नान केलें
हरहरेस्वरिं : आनुहातध्वनि होतो ब्रह्मस्थानि काये वर्णु तेथिल थोरि : देवाचें
निर्माल्य पातालिंहुनि तें अद्दापि येतें भुमिवरि : तेथुनि वंदिलि वेद माता महालक्ष्मि
कोल्हापुरि : पंचगंगा वरुणा :कृष्ण तेथें पुजियेलें श्रीहरि : कृष्णावेण्या संगमि :
स्नानें करुनियां नमन केलें मावळेस्वरि : संभुवेदिला पर्वतसिखरिं : मग मि पावलो
पम्धरि : भिमरेचे तिरि विठल उभा कर ज्याच्या कटावरि : ष्टि पुंडलिक बैसला
चंद्रभागासरोवरि लक्षोनि दोहिंकडे दोरु पिंगरुड ज्याचे समोरि : जिविचे अर्तृ पुरलें
आजि विठल धरुनि राहिलों अंतरि : पूर्वज उधरण तापत्रयहरण तें स्थान म्यां
वंदिलें : सिरि : नामा म्हणे माझे सकळ मनोरथ पुरले देखोनि पंढरि : || १४ ||
माझा स्वामि तो विठल हरि : पैल पाहा पंढरपुरि : उभा देहुडां विटेवरि :
समचरण ज्याच्या करकटावरि : माझा स्वामि तो विठल हरि : पैल पाहपां
पंढरपुरि तिर्थवळि संपुर्णमस्तु : सके १५०३ | राक्षससंवत्सरे भाद्रपद शुध्द S सप्तमिस
संपुर्णमस्तु : भोस्तु : ||

                                   श्री नामदेव गाथा
. . .

श्री नामदेव गाथा

                                      ॐ
                               श्री नामदेव गाथा
                                 परिशिष्ट ‘ ब ‘
                           अप्रकाशित अभंग
                                परिसा
                                 भागवत

[ ५४८ ]
आषाढ शुध्द एकादशी | नामा विणवी विठ्ठलासी |
आज्ञा द्दावी वो मजसि | समाधी विश्रांती लागीं || १ ||
आयुष्य कळसासिं आलें | अभंग सिद्धी (शिध्दी) नेले |
ज्ञानेश्वर संगती घडलें | तीर्थ मिसें जगद्रोध्हरण || २ ||
जन्मा आलियाचें कृत्य | जना लावाये सुपंथ |
विठ्ठल मंत्र त्रिभुवनांत | जग जानत महिमा हे || ३ ||
सर्व सिद्धी मनोरथ | तुझेनि कृपें पावलों समस्त
म्हणे परीस भागवत | नामा नाम जपतसे || ४ ||

                                श्री नामदेव गाथा
. . .

%d bloggers like this: