आपले स्वागत आहे!

मीलन

                                   ॐ
मीलन
भाळावर रेखून सूर्य गोल लालसा छान
ही उषा हांसते हरवून अपले भान
चांदणी चमकते .. उमलत्या रम्य सकाळी
अन् कल्या जागती .. उरात स्वप्ने भोळी

मधुगंध पसरतो अवीट दाही दिशांत
हा धुंद पवन जो चौखूर आकाशांत
रात रती रमलेली उषा होऊनी चूर
झुकविते मान अन् जपत मनी लकेर

तो ऐटीत मागून डोकावे रविराज
दो डोळे करती उभयातात कि हितगूज
हरवते नीज अन् रेंगाळत लाली गाली
– आभाळ उतरते जणू भूमीवर खाली
श्रीकांत चिवटे
५.१.१९६७

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: