आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 8, 2012

आंबे जांभळ मोगरा

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
तसेच २०१२ साल ह्यावर्षातील आंबे जांभळ कैऱ्या
कोकमं हि फळ मोगरा व बकुळी दवणा हि फुल आता
मिळणे कमी झाली.ह्या मधील संपुन नवीन फळ व फुल
मिळतील. आंबे आता १४० एकशे रुपये डझन व २०० दोनशे
रुपये पेटी कांही आंबे अजून ही महाग आहेत जांभळ ४०चाळीस
रुपये पाव किलो होते आज मला १५ पंधरा रुपये पाव किलो मिळाले .
मोगरा १० रुपये आहे कैरी लोणचं छोट्या १० रुपये ४ आणल्या.
तेवढ चंच लोणचं घरी केले.किती ही महाग असले तरी थोड थोड
खाण्यात येते..

 

लक्ष्य

                       ॐ
‘ लक्ष्य
संगतित ईश्वराच्या मनरमणा रमणे
साधनेस, निराकारा,नामगमते,गमणे
रमणे गमणे जीवनी,ध्यास सतत धारणा
धारणे रे मना, नाम सतत चिंतना
चित्त चिन्ता नाशता, नाम हरी कामना
हरीच पूर्ण कामना, जीवनाला याचना
याचना करीत जाने, हरीस तूं पावना
पावना, न म्हणो रसना, जारी नामना
१८.७.९०
श्रीकांत चिवटे

%d bloggers like this: