आपले स्वागत आहे!

येशू

                                          ॐ
                                          येशू
येशूचे स्वर्गारोहण
नंतर त्यानें त्यांस बेथानी पर्यंत बाहेर नेलें, आणि हात वर
करून त्यांस आशीर्वाद दिला.मग असे झाले की तो त्यांस
आशीर्वाद देत असतां त्यांजपासून वेगळा झाला आणि सर्गात
वर घेतला गेला.आणि मेघानें त्याला त्यांच्या दृष्टीआड केले.
तो जात असतां ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते, पाहा, शुभ्र वस्त्रे
परिधान केलेले दोन पुरुष त्यांच्या जवळ उभे होते, ते म्हणाले,
” अहो गालील करांनो, तुम्ही आकाशाकडे कां पाहत उभे राहिला ?
तुम्हांपासून वर आकाशांत घेतला गेला आहे तोच येशू,, जसे तुम्हीं
त्याला आकाशांत जाता पाहिले तसाच येईल. या प्रमाणे प्रभू येशू
त्यांजबरोबर बोलल्या नंतर वर स्वर्गात घेतला गेला, आणि देवाच्या
उजवीकडे बसला.
तेंव्हा ते त्याला नमन करून मोठ्या आनंदाने यरुशलेमांस
माघारे गेले.आणि ते मंदिरांत देवाचा धन्यवाद नित्य करीत राहिले.

               DSCF0533

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: