आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 18, 2012

ज्योतिर्लिंग ३ – महाकालेश्वर

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हे प्रसिध्ध शिव ज्योतिर्लिंग पुराण उज्जैन, मध्य प्रदेशात रुद्र नदीचं काठी वसले आहे. हे शिव लिंग स्वयंभू आहे असे मानले जाते. स्वयंभू म्हणजे ज्याने स्वतःला स्वतःच स्थापन केले आहे. इतर मूर्ती शक्यतो मंत्र आराधना किंवा प्राण प्रतिष्ठेने स्थापन केलेल्या असतात.

आधी ६४ ज्योतिर्लिंग होती असे मानले जाते, त्यातील १२ अत्यंत शुभ आणि पवित्र मानली जातात. हे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग त्यातील तिसरे होत .

%d bloggers like this: