आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 21, 2012

ज्योतिर्लिंग ६ – भीमाशंकर

 भीमाशंकर हे सहावे ज्योतिर्लिंग शिरढोण जिल्ह्यात पुण्यापासून १२७ किलो मीटर वर आहे. आम्ही हायवे सोडून घाट व गर्द  झाडांच्या सुंदर रस्त्या तून चाललो होतो. छान रंग दरी व उंच डोंगरांमध्ये दिसत होते. रस्ता छोटा व खड्यांचा होता. पण आमच्या ज्योतिर्लिंग च्या दर्शनाची आस साक्षात भगवान शिव ने उलाखाली असे वाटले जेंव्हा त्याच्या दूता सारखा एक सर्प आमच्या रस्त्यात आला. त्याच्या साठी थांबून आम्ही  रस्ता दिला प्रथम त्याचे दर्शन झाले व पुढे निघालो.
 
काळ्या दगडात  बांधलेले हे मंदिर एका छोट्या दरीत वसले आहे. साधारण पणे २०० पायऱ्या खाली उतरून जावे लागते. ह्या मंदिराच्या समोर एक नांदी व एक १७२९ सालची घंटा आहे. शिव लिंग अंधारात साधारण पणे ५ फूट जमिनी खाली आहे. खाली पायऱ्या उतरून जावे लागते. शिव लिंगाचे दर्शन आणि स्पर्श ज्योतिर्लिंगाचे तेज अंतर मना वर बिंबवते.

%d bloggers like this: