आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 25, 2012

ज्योतिर्लिंग १० – घृष्णेश्वर

 
औरंगाबाद जवळ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग च्या दर्शना साठी सकाळी ७ वा. पोहोचलो. काळ्या दगडांनी बांधलेले हे मंदिर नेटके व छान दिसले.
 
आम्ही फुलं, नारळ व इतर पूजा साहित्य घेऊन मनाप्रमाणे लिंग दर्शन घेतले. लिंगास हात लावून नमस्कार करून अगदी जवळून आपल्याला कृतज्ञ होता येते. पुरुषांना शक्यतो  वरती उघड्या अंगाने गाभार्यात जावे लागते. असे म्हणतात की मेस्र्दंड उघडा असल्यास उर्जा स्वीकारण्यास सोपे जाते.
 
ओम  नमः शिवाय!
 

%d bloggers like this: