आपले स्वागत आहे!

अन्नपूर्णास्तोत्रम् |
श्रीमच्छंकराचार्यविरचितम्
दृश्यादृश्यप्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाड.कु री |
श्रीविश्वेशमन: प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपुर्णेश्वरी || ५ ||
भाषांतर – हे आई अन्नपूर्णे तू दृश्य आणि अदृश्य अशा
सगळ्यांचा चरितार्थ चालविणारी आहेस.तुझ्या पोटात हे त्रैलोक्य
सामावलेलं आहे,तू संसाररूपी नाटकाचा सहजतेने नाश करणारी आहेस,
तू विज्ञानाच्या दिव्याला प्रज्वलीत करणारी आहेस, तू श्रीविश्वनाथाचे मन
प्रसन्न करणारी आहेस, काशी नगरीची अधीष्ठात्री देवता,कृपेचा आधार
असलेली,अन्न पुरविणारी, मला भिक्षा दे. || ५ ||

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: