आपले स्वागत आहे!

ॐ 

ब्लॉग पोस्ट ७०५ वां: दिनांक तारीख १२ जुलै (७ ) २०१२ ला ब्लॉग पोस्ट सातशे पाचवां ७०५ होत आहे. करुणाष्टके,आषाढ एकादशी, आषाढ पौर्णिमा, अन्नपूर्णा स्तोत्र संस्कृत व मराठी भाषांतर लिहिले आहेत. तसेच कडवे वाल उसळ आमटी, रवा याचे लाडू पण लिहिले आहेत. हे सर्व मी स्वत: वाचून लिहिले आहे.पौर्णिमा चा श्र्लोक मी संगणक चा वापर करून तो लिहिला आहे.तसेच रांगोळी ने पण लिहिला आहे. कागद पेन याचा वापर करून लिहिला आहे.एकच श्र्लोक तीन पध्दती ने लिहिला आहे. हे मुद्दाम मुध्दाम सांगावेसे लिहावेसे वाटत आहे. आत्ता पर्यंतच्या भेटी – ५८,५७४.

आपण सर्वांनी वसुधालय ब्लॉग पोस्ट वाचून प्रतिक्रिया दिल्यात भेटी दिल्यात 
त्या बध्दल बद्दल धन्यवाद ! धंयवाद !

संगणक मराठी मध्ये कांही दिवस वर्ष ह्यांनी 
अन्नपूर्णा स्तोत्र ! सार्थ श्रीरामरक्षा ! श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् !
व मी कांही अजुन स्त्रोत्रम् लिहिली आहेत त्याचीं पुस्तक संगणक 
मध्ये मराठी मध्ये होतील ! असे मला वाटतं ! बघू !

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: