आपले स्वागत आहे!

रवा नारळ ( खोबर ) याचे लाडू :

एक बाऊल रवा घेतला. अर्धा बाऊल साखर घेतली. एक नारळ घेतले.मूठभर बदाम घेतले. साजूक तूप डेचक (भांड) घेतले. थोडे पाणी घेतले.जायफळ थोडे घेतले. प्रथम नारळ विळी बसून दोन्हीं हाताने ताटात खोवून खोऊन घेतले.

प्रथम रवा नुसता भाजला. तुपा बरोबर भाजला जात नाही.फुलतो. फसफसतो. रवा छान तांबूस भाजून घेतला. त्यात खोवलेले खोबर घातले.परत रवा खोबर भाजून घेतले.खोबर ओल असल्यामुळे वाफ आली.छान परत रवा भोबर.

नंतर सादूल तूप रवा व खोबर भाजलेल्या मध्ये घातले. परत एकसारखे रवा खोबर सादूक तूप एकत्र केले.पातेले गॅस बंद करून खाली ठेवले.

पातेल्यावर झाकण ठेवले रवा सर्व भाजलेले छान वास उडू नये म्हणून झाकण ठेवले.तो पर्यंत बदाम जायफळ मिस्कर मधून बारीक केले.दुसऱ्या पातेल्यात साखर घेतली.घातली.साखर भिजेपर्यंत पाणी घातले. गॅस पेटवून साखर व पाणी पातेले ठेवले.साखर पाणी उकळू दिले.पाक एक तारी केला.पाक रवा वर टाकून गोळा झाला का? पाहिला.

सर्व साखरेचा पाक रवा खोबर तूप बदाम जायफळ हे सर्व भाजलेले एकत्र केलेले ह्यावर साखरेचा पाक घातला. थोडा दबू दिला. सर्व एकत्र झालेले रवा लाडूचे मिश्रण याचे लहान मोठे लाडू वळले. लाडू तयार केले.मस्त रवा ओल खोबर तूप बदाम पावडर
जायफळ याचे भाजून लाडू तयार झाले.केले.

पूर्वी आह्मी पुण्यात दिवाळीत जात असू.सर्वांचे लाडू एकत्र  केले (आत्या सासूबाई आक्का यांनी) फराळाचे आलेले लाडवांचा व नंबर लावला. त्यांनी पुण्याचा लाडवाला १ पहिला नंबर तिला.माझ्या लाडवाला दुसरा नंबर दिला.मी त्यावेळा पांढरे लाडू दिसावे
म्हणून कमी भाजले होते.आतां सवय झाली.

अन्नपूरणा स्तोत्र पूर्ण लिहून झाले.वाटले गोड कांही करावे व रवा ओंल खोबर साखर तूप भाजून बदाम पावडर जायफळ याचे लाडू

चांगले मस्त झालेत!

DSCF2678 DSCF2679

Comments on: "रवा खोबर याचे लाडू" (3)

  1. अरे वा. लाडू छानच आहेत.

  2. mastach aahet ladu tondala pani sutale

  3. chhaan lihites…aani mast banawtes….

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: