आपले स्वागत आहे!

मनाचे श्लोक


|| श्रीहरि ||
मनाचे श्लोक ( मराठी )
श्रीसमर्थरामदासस्वामीविरचित

जनीं सांगतां ऐकतां जन्म गेला |
परी वाद वेवाद तैसा चि ठेला |
उठे संशयो वाद हा दंभधारी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || ११२ ||
जनीं हीत पंडीत सांडीत गेले |
अहंतागुणें ब्रह्मराक्षेस जाले |
तयाहूंनि वित्पन्न तो कोण आहे |
मना सर्व जाणीव सांडूनि राहे || ११३ ||
फुकाचें मुखीं बोलतां काय वेचे |
दिसेंदीस अभ्यांतरी गर्व सांचे |
क्रियेवीण वाचाळता वेर्थ आहे |
विचारें तुझा तूं चि शोधून पाहें || ११४ ||
तुटे वाद संवाद तेथें करावा |
विवेकें अहंभाव हा पालटावा |
जनीं बोलण्यासारखें आचरावें |
क्रियापालटें भक्तिपंथे चि जावें || ११५ ||
बहू श्रापितां कष्टला अंबऋषी |
तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी |
दिल्हा क्षीरसिंधू तया ऊपमानी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११६ ||
धुरू लेकरुं बापुडें दैन्यवाणें |
कृपा भाकितां दिधली भेटि जेणें |
चिरंजीव तारांगणीं प्रेमखाणी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११७ ||
गजेंद्रू महां संकटीं वास पाहे |
तयाकारणें श्रीहरी धांवताहे |
उडी घालती जाहला जीवदानी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११८ ||
अजामेळ पापी तया अंत आला |
कृपाळूपणें तो जनीं मुक्त केला |
अनाथासि आधार हा चक्रपाणी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११९ ||

 

 

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: