आपले स्वागत आहे!

मनाचे श्लोक

|| श्रीहरि: ||

श्रीसमर्थ रामदासस्वामीविरचित

मनाचे श्लोक ( मराठी )

विधीकारणें जाहला मछ वेगीं |
धरी कूर्म धरा पुष्टिभागीं |
जना रक्षणाकारणें नीच योनी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२० ||
महां भक्त प्रल्हाद हा कष्टवीला |
म्हणोनी तयाकारणें सिंह्य झाला |
न ये ज्वाळ वीपाळ संन्नीध कोण्ही |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२१ ||
कृपा भाकितां जाहला वज्रपाणी |
तयाकारणें वामनु चक्रपाणी |
व्दिजांकारणें भार्गव च्यापापानी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२२ ||
अहिले सतीलागि आरण्यपंथे |
कुढावा पुढें देव बंदी तयातें |
बळें सोडितां घाव घाली निशाणी |
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || १२३ || तये द्रुपदीकारणें लागवेगें |
त्वरें धांवतु सर्व सांडूनी मागें |
कळीलागि जाला असे बोध्य मौनी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२४ ||
अनाथां दिनाकारणें जन्मताहे |
कलंकी पुढें देव होणार आहे |
जया वर्णितां सीणली वेदवाणी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२५ ||
जनाकारणें देव लीलावतारी |
बहूतांपरी आदरें वेषधारी |
तया नेणती ते जन पापरूपी |
दुरात्मे महां नष्ट चांडाळ पापी || १२६ ||
जगीं धन्य तो रामसूखें निवाला |
कथा ऐकतां सर्व तल्लीन जाला |
देहेभावना रामबोधें उडाली |
मनोवासना रामरूपीं बुडाली || १२७ ||

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: