आपले स्वागत आहे!

प्रयत्न !

                                                ॐ
जेंव्हा व्यक्तिला खूप पैसा हवा वाटतो .आरामात शानदार मजेत रहावे वाटते.
घरात नवीन वस्तु पाहिजे वाटतात .खूप सोन सुंदर सुंदर कपडे हवे वाततात.बसून
आराम करावा वाततो.सर्व मिळाल समजा तर व्यक्ती कांही मिळविण्या करता धडपडच
करणार नाही.अभ्यास करून संशोधन करणार नाही.मग वेळ जाणार कसा.अभ्यास करून
पास होणे पदवी उच्च स्थान मिळविण्या करता व्यक्तीने धडपड करून मिळविले की त्यातील
समाधान भरलेलं असतं .हे नक्कीच .हे सहज व संत पण सांगतात.प्रत्येक व्यक्ती आपल्या
ताकदी ने काम करून जे आपणास पाहिजे ते मिळवितो.त्यात समाधान व आनंदी राहतो.
दुसरा खूप शिकला तरी कमी शिकलेला आहे त्यात खुश असतो.आपण जे काम करतो ते
मना पासून करतो बरोबर करतो म्हणून समाधानी असतो.ईतर वस्तू चे पण तसेच आहे.
खूप प्रकारे वेगवेगळ्या पध्दती ने व्यक्ती राहतात.आनंद आनंदी राहतात.समाधान समाधानी राहतात.
हे नक्कीच.नवीन शिकण्याचा प्रयत्न मात्र नक्कीच करतात.

Comments on: "प्रयत्न !" (1)

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: