आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 4, 2012

सूर्याची बारा नावे

सूर्याची बारा नावे
  १) ॐ मित्राय नम: |
  २) ॐ रवये नम : |
  ३) ॐ सूर्याय नम: |
  ४) ॐ भानवे नम: |
  ५) ॐ खगाय नम: |
  ६) ॐ पूष्णे नम: |
  ७) ॐ हिरण्यगर्भाय नम: |
  ८) ॐ मरीचये नम: |
  ९) ॐ आदित्याय नम: |
१०) ॐ सवित्रे नम: |
११) ॐ अर्काय नम: |
१२) ॐ भास्कराय नम: |

%d bloggers like this: