आपले स्वागत आहे!

                 ॐ
ॐ श्रीसवितासूर्यनारायण नम: |
मित्र रवि सूर्य भानु खग पूष हिरण्य गर्भ
मरीचयादित्य सवित्रर्कभास्करेभ्यो नमो नम: |
नमस्कार घालून झाल्यावर खालील श्र्लोक म्हणावे व
तीर्थ घ्यावे.
आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने |
जन्मान्तरसहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते || १ ||
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् |
सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम् || २ ||
अनेन व्दादश नमस्काराख्येन कर्मणा
श्रीसावितृसूर्यनारायण: प्रियताम् |

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: