आपले स्वागत आहे!


श्रीसूर्यस्तुती
जयाच्या रथा एकची चक्र पाहीं |
नसे भूमि आकाश आधार कांहीं ||
असे सारथी पांगुळा ज्या रथासी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायाणासी || १ ||
करीं पद्म माथां किरीटी झळाळी |
प्रभा कुंडलांची शरीरा निराळी ||
पहा रश्मि ज्याची त्रिलोकासि कैसी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || २ ||
सहस्रव्दयें दोनशें आणि दोन |
क्रमी योजने जो निमिषार्धतेन ||
मना कल्पवेना जयाच्या त्वरेसी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ३ ||
विधीवेदकर्मासि आधारकर्ता |
स्वधाकार स्वाहादि सर्वत्र भोक्ता ||
असे अन्नदाता समस्तां जनांसी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ४ ||
युगें मंत्रकल्पांत ज्याचेनि होती |
हरिब्रह्मरुद्रादि ज्या बोलिजेती ||
क्षयांती महाकाळरूप प्रकाशी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ५ ||
शशी तारका गोवुनी जो ग्रहातें |
त्वरें मेरू वेष्टोनियां पूर्वपंथें ||
भ्रमे जो सदा लोक रक्षावयासी |
नमस्कार त्या सुर्यनारायणासी || ६ ||
समस्तां सुरांमाजि तूं जाण चर्या |
म्हणोनीच तूं श्रेष्ठ त्या नाम सूर्या ||
दुजा देव तो दाखवी स्वप्रकाशी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ७ ||
महामोह तो अंधकारासि नाशी |
प्रभा शुध्द सत्वाचि अज्ञान नाशी ||
अनाथां कृपा जो करी नित्य ऐसी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ८ ||
कृपा ज्यावरी होय त्या भास्कराची |
न पाहुं शके शत्रु त्याला विरिची |
उभ्या राहती सिद्धी होऊनि दासी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ९ ||
फळें चंदनें आणि पुष्पेंकरोनी |
पुजावें बरें एकनिष्ठा धरोनी |
मनीं इच्छिलें पाविजे त्या सुखासी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || १० ||
नमस्कार साष्टांग बापा स्वभावें |
करोनी तया भास्करालागिं घ्यावें ||
दरिद्रें सहस्त्रादि जो क्लेश नाशी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || ११ ||
वरी सूर्य आदित्य मित्रादि भानू |
विवस्वान इत्यादिही पादरेणू ||
सदा VAAMCHCHITI पूज्य ते शंकरासी |
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी || १२ ||

Comments on: "श्रीसूर्यस्तुती" (1)

  1. kitti chhan aahe hee soorystutee!!–prathamch waachalee.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: