आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 7, 2012

मेरीची जीत

    ॐ
मेरीची जीत
ऑलिम्पिक पदक निश्चित (निश्र्चित)
अभिनंदन !
ऑलिम्पिक मध्ये प्रथम च समावेश आलेल्या महिला बॉक्सिंग मध्ये
भारताचे आशास्थान असलेल्या जगज्जेत्या कोमने पहिले पदक निश्चित केले आहे.
उपांत्यपूर्व फेरीत ५१ किलो वजनी गटात ट्युनिशिया च्या मारुआ रहाली हिच्यावर १५-६
अशी माता करीत मेरिने उपांत्य फेरीत धादक मारली.शेवट च्या फेरीत खेळ उंचावत
मेरीने आणखी ४ गुण मिळवले मिळविले व दिमाखदार विजय मिळविला .
ही माहिती महाराष्ट्र टाइम्स मुंबई मंगळवार ७ ऑगस्ट २०१२. १ पहिला पाना मध्ये आहे

                          DSCF2717

श्रीमंगळागौरीची आरती

      ॐ
श्रीमंगळागौरीची आरती
जयदेवी मंगळागौरी || ओंवाळीन सोनियाताटीं ||
दिवे माणिकांच्या वाती ||हिरेया मोती ज्योती || धृ o ||
मगंलमूर्ती उपजली कार्या || प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया ||
तिष्ठली राजाबाली || अयोपण द्दावया || जय o || १ ||
पूजेला ग आणिती जाइजुइच्या कळ्या सोळा तिकटी सोळा दुर्वा ||
सोळा परीची पत्री || जाई जुई आबुल्या || शेवंती नागचाफे ||
पारिजातकें मनोहर || गोकर्ण महाफुलें || नंदेटें तगरें ||
पूजेला ग आणिली जय o ||साळीचे तांदूळ मुगाची डाळ ||
आळणी खिचडी रांधिती नार || आपुल्या पतीलागीं ||
सेवा करिती फार || जय o || ३ ||डुमडुमें डुमडुमें वाजंत्री वाजती ||
कळावी कांकणें गौरीला शोभती || शोभती बाजुबंद ||
कानीं कापांचे गवे || ल्यायली अंबा शोभे || जय o || ४ ||
न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली || पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ||
स्वच्छ बहुत होऊनी || अंबा पुजूं लागली || जय o || ५ ||
सोनियाचे ताटी घातिल्या पंचारती || मध्यें उजळती कापुराच्या वाती ||
करा धूप दीप || आतां नैवेद्द षडूस पक्वानें || ताटीं भरा बोनें जय o ||६ ||
लवलाहें तिथें कासी निघाली || माउली मंगळागौर भिजवूं विसरली ||
मागुती परतुनिया आली || अंबा स्वयंभू देखिली || देऊळ सोनियाचें ||
खांब हिरीयांचे || वरती कळस मोतियांचा || जय O || ७ ||

                           DSCF2711  DSCF2710

सूर्याष्टकम्


सूर्याष्टकम्
श्रीगणेशाय नम: || सांब उवाच ||
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर |
दिवाकर मनस्तुभं प्रभाकर नमो S स्तु ते || १ ||
सप्ताश्र्वथमारुढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् |
श्रेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् || २ ||
लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् |
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् || ३ ||
त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्माविष्णुमहेश्र्वरम् |
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रनमाहम् || ४ ||
बृंहितं तेज:पुंज च वायुमाकाशमेव च |
प्रभुं च सर्व लोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् || ५ ||
बंधूकपुष्पसंकाशं हारकुंडलभूषितम् |
एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् || ६ ||
तं सूर्यं जगत्कार्तारं महातेजा:प्रदीपनम् |
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ||७ ||
तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् |
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् || ८ ||
सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् |
अपुत्रो लभते पुत्रं दिरिद्रो धनवान्भवेत् || ९ ||
आमिषं मधुपानं च य: करोति रवेद्रिने |
सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता || १० ||
स्त्रितैलमधूमांसानि यत्यजेत्तु रवेद्रिने |
न व्याधि:शोकदारिद्रयं सूर्यलोकं स गच्छति || ११ ||
|| इति श्रीसूर्यंष्टकस्तोत्रं संपूर्णम् ||

%d bloggers like this: