आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 21, 2012

भूईमुगाच्या शेंगा

                                    ॐ
भूई मुगाच्या मुगाच्या जमिनीत भूई मुगाच्या शेंगा येतात. भूई मुगाच्या शेंगदाणे
वाळवून शेंगदाणे तयार होतात.जुलै ऑगस्ट मध्ये अशा प्रकारचे भूईमुगाच्या शेंगा मिळतात.
मध्यंतरी ३० रुपये पावशेर असायचे. आज मला १५ रुपये पावशेर मिळाले.आणले.कांही भूई मुगाच्या
शेंगा भाजल्या.कांही कुकर मध्ये पाणी व मीठ व भूईमुगाच्या शेंगा गॅस पेटवून कुकर ठेवला तीन चार
शिट्या कुकरला दिल्या.कुकर मधील भुईमुगाच्या शेंगा मीठ पाणी घातल्या मुळे छान मऊ व खारट आतील
शेंगदाणे तयार झाले.कुकर गार करून चाळणीत घातले.पाणी निथळू दिले.गरम च खाण्यास चांगले लागतात.
भाजलेले भुईमुगाच्या शेंगा पण मीठ लावून तसे पण खाल्ले.खातात

               DSCF2739  DSCF2740

श्रीज्ञानदेव-हरिपाठ

           ॐ
|| श्रीज्ञानदेव-हरिपाठ ||
नित्य नेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ |
लक्ष्मीवल्लभ तयांजवळी ||१||
नारायण हरि नारायण हरि |
भुक्ति मुक्ति चारी घरीं त्यांच्या ||२||
हरिवीण जन्म नरकचि पैं जाणा |
यमाचा पाहुणा प्राणी होय ||३||
ज्ञानदेव पुसे निवृत्तिसी चाड |
गगनाहूनि वाड नाम आहे ||४|| ध्रु || O ||
सात पांच तीन दशकांचा मेळा |
एकतत्वीं कळा दावी हरि ||१||
तैसें नव्हे नाम सर्व मार्गां वरिष्ठ |
तेथें कांहीं कष्ट न लगती ||२||
अजपा जपणें उलट प्राणाचा |
तेथेंही नामाचा निर्धार असे ||३||
ज्ञानदेवा जिणें नामेंवीण व्यर्थ |
रामकृष्णीं पंथ क्रमियेला ||४|| ध्रु O ||
जप तप कर्म क्रिया धर्म |
सर्वांघटीं राम भाव शुध्द ||१||
न सोडी हा भावो टाकी रे संदेहो |
रामकृष्णीं टाहो नित्य फोडी ||२||
जाति वित्त गोत कुळशीळ मात |
भजें कां त्वरित भावनायुक्त ||३||
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं |
वैकुंठभुवनीं घर केलें ||४|| ध्रु || O ||
जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं |
उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ||१||
नारायण हरि उच्चार नामाचा |
तेथें कळिकळाचा रीघ नाहीं ||२||
तेथील प्रमाण नेमवें वेदांसी |
तें जीवजंतूंसी केवीं कळे ||३||
ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ |
सर्वत्र वैकुंठ केलें असे ||४|| ध्रु O ||

%d bloggers like this: