आपले स्वागत आहे!

           ॐ
|| श्रीज्ञानदेव-हरिपाठ ||
नित्य नेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ |
लक्ष्मीवल्लभ तयांजवळी ||१||
नारायण हरि नारायण हरि |
भुक्ति मुक्ति चारी घरीं त्यांच्या ||२||
हरिवीण जन्म नरकचि पैं जाणा |
यमाचा पाहुणा प्राणी होय ||३||
ज्ञानदेव पुसे निवृत्तिसी चाड |
गगनाहूनि वाड नाम आहे ||४|| ध्रु || O ||
सात पांच तीन दशकांचा मेळा |
एकतत्वीं कळा दावी हरि ||१||
तैसें नव्हे नाम सर्व मार्गां वरिष्ठ |
तेथें कांहीं कष्ट न लगती ||२||
अजपा जपणें उलट प्राणाचा |
तेथेंही नामाचा निर्धार असे ||३||
ज्ञानदेवा जिणें नामेंवीण व्यर्थ |
रामकृष्णीं पंथ क्रमियेला ||४|| ध्रु O ||
जप तप कर्म क्रिया धर्म |
सर्वांघटीं राम भाव शुध्द ||१||
न सोडी हा भावो टाकी रे संदेहो |
रामकृष्णीं टाहो नित्य फोडी ||२||
जाति वित्त गोत कुळशीळ मात |
भजें कां त्वरित भावनायुक्त ||३||
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं |
वैकुंठभुवनीं घर केलें ||४|| ध्रु || O ||
जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं |
उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ||१||
नारायण हरि उच्चार नामाचा |
तेथें कळिकळाचा रीघ नाहीं ||२||
तेथील प्रमाण नेमवें वेदांसी |
तें जीवजंतूंसी केवीं कळे ||३||
ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ |
सर्वत्र वैकुंठ केलें असे ||४|| ध्रु O ||

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: