आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 1, 2012

अधिक महिना

                                                  ॐ
अधिक महिना अधिकमास : माझं आमच लग्न झालं त्यावर्षी अधिक महिना आला.
चांदीचे निरांजन दिले माहेर च्यांनी. एकदा अधिक महिना मध्ये गाय वासरू चांदीचे दिले.
चांदीचा करंडा दिला.एरवी अधिक महिनात साडी चोळी ह्यांना कांही वस्तू दिल्या आहेत.
आता माझ्या घरात.गायवासरू करंडा निरांजन व छोटसं चांदीच तांब्या भांड आहे हे आज ही
जपून ठेवलेलं आहे. आता माझे सौ भावजय भाऊ मला अधिक महिना च हजार रुपये दिलेत.
हे च माहेर जपण असत.व नणंद ह्या विषयी आपुलकी असते.

            DSCF2762

श्री राम

                         ॐ
श्री राम जय राम जय जय राम | ||१||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||२||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||३||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||४||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||५||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||६||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||७||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||८||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||९||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||१०||
श्री राम जय राम जय जय राम | ||११||

        DSCF2743

%d bloggers like this: