आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 13, 2012

बारा ज्योर्तिंलीग

                                              ॐ
अधिक महिना भाद्रपद चालु आहे. देव व धार्मिक पण मनात भरतं .
मी पूर्वी वसुधालय माजःया माझ्या ब्लॉग मध्ये ज्योर्तिंलीग याची माहिती
स्वतंत्र फोटो दाखवून दिली आहे.आता सर्व एकत्र बारा ज्योर्तिंलीग याचे छायाचित्र
फोटो एकत्र दाखवीत आहे.एकत्र ज्योर्तिंलीग याचे फोटो देव दर्शन अधिक महिना भाद्रपद
चोवीस वर्षाने येतो.जेवढे देव दर्शन होईल तितके चांगले.म्हणून एकत्र छायाचित्र बारा १२
ज्योर्तिंलीग याचे छायाचित्र फोटो दाखवीत आहे.श्री क्षेत्र गाणगापूर येथील मी प्रत्यक्ष जाऊन
काढलेले छायाचित्र दाखविले आहेत आता बारा ज्योर्तिंलीग याचे एकत्र छायाचित्र फोटो दाखवीत आहे.
सर्व माहिती माझ्या ब्लॉग मध्ये आहे चं !१२

jyotirlingams12

गाणगापूर

                           ॐ
गाणगापूर : मी खूप वेळा गणगापूर पाहिले आहे.
आता भाद्रपद अधिक महिना मध्ये नुकतिच जाऊन आले आहे.
१) भीमा अमरजा औदुंबरवृक्ष संगमेश्वर व श्रींचे अनुष्ठान स्थान,
( हे भक्ती स्थान आहे.)संगमावर दत्त राहत असतं व ह्या नदी स्नान
करीत असतं.
२) श्री क्षेत्र गाणगापूर श्री निर्गुण मठ ( दत्तमंदिर ) निर्गुण पादुका दर्शन
हे कर्मस्थान आहे. लोकांच्या सांगण्यावरून दत्त तेथे राहण्यास गेले.
म्हणून तेथे त्यांच्या पादुका आहेत.देऊळ आहे.
३) कल्लेश्र्वर पंचमुखी गजानन सपत्नीक नवग्रह शिवालय चिंतामणी आहे.
कल्लेश्र्वर याचे दर्शन घेतले कि सर्व गाणगापूर याचे दर्शन झाले असे मानतात.म्हणतात.
मी मंदिर देऊळ याचे आतील व आजूबाजूचे छायाचित्र फोटो काढलेले दाखवीत आहे.

    DSCF2795 DSCF2798

  DSCF2799 DSCF2807

  DSCF2820 DSCF2847

  DSCF2836 DSCF2875

  DSCF2873 DSCF2827

 DSCF2831 DSCF2883

गाणगापूर

                                           ॐ
गाणगापूर : भोवरा खेळ : पूर्वी लाकडी टोकदार खिळा खाली असलेले भोवरे मिळत.
आता प्लॅस्टिक चे आतून च दोरा असलेले भोवरे मिळतात.मला गाणगापूर येथे
प्लॅस्टिक चा पण टोक खाली असलेला भोवरा मिळाला.तेथे मूलं खेळत होती.मी
त्यांना विचारले ! हे भोवरे कोठे मिळतात.त्यांनी मला दुकान दाखविले.
मी भोवरा ५ रुपये ला घेतला.दोरी ३ रुपये ला घेतली.तेथील सर्वजण माझ्या कडे
बघत होती.आजी भोवरा व दोरी खेळ विकत घेते.त्यांना खूप मजा वाटली.!
ओलीपींक !

        DSCF2840 DSCF2839

     DSCF2888 DSCF2828

%d bloggers like this: