आपले स्वागत आहे!

सरस्वतीपूजन

                                                  ॐ
सरस्वतीपूजन (पोथीची पूजा)
अद्द पूर्वोच्चारित-वर्तमान,एवंगुणविशेषण-विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सत्यविनायक-पुजनांगभूतं
सरस्वतीपूजनं कथाश्रवणं च करिष्ये | श्रीसरस्वत्यै नम: | सकलपूजार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि |
श्रीसरस्वत्यै नम: | हरद्रां-कुंकुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयापि | श्रीसरस्वत्यै नम: | धूपं समर्पयामि |
श्रीसरस्वत्यै नम: | दीपं समर्पयामि | प्राणाय नम: | अपानाय नम: | व्यानाय नम: | उदानाय नम: |
समानाय नम: | ब्रह्मणे नम: | प्राणाय नम: | अपानाय नम: | व्यानाय नम: | उदानाय नम: | समानाय नम: |
ब्रह्मणे नम: | उत्तरापोशनं सपर्पायामि | हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि | मुखप्रक्षालनं समर्पयामि 23| आचमनीयं समर्पयामि |
करोव्दर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि | श्री सरस्वत्यै नम: | मुखवासार्थे पूगीफल-तांबूलं समर्पयामि | कृतपूजा-संगता-सिध्दर्थं
सुवर्णपुश्पदक्षिणां समर्पयामि | श्रीसरस्वत्यै नम: | मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि | नमस्करोमि अनेन कृतपूजनेन
श्रीसरस्वती देवी प्रियतां | न मम |यानंतर अबीर (बुक्का)किंवा अष्टगंध वाहावे.गुरुजिना ही लावावे.तसेच श्रोत्याम्ना ही
लावून घेन्यास सांगावे त्यानंतर गुरुजिनि कथा वाचनास आरम्भ करावा.श्रोत्यांनि कथा श्रवण करावी.

                   DSCF2719

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: