आपले स्वागत आहे!

नैवद्द

                                      ॐ
नैवद्द : दोन २ खारीक. चार /पाचं ४ /५ बदाम. पाचं सहा ५ /६ बेदाणे.(मनुका).
चार पाचं ४ /५ पिस्ता.चार पाचं ४ / ५ काजु.थोडी चारोळी.थोड सुक खोबर.
पिठी साखर.सात खिरापत याचे एकत्र मिस्कर मधून बारीक केले.
त्याचे पाचं ५ मोदक केले.दोन २ करंजी केले.अशा प्रकारे खारीक बदाम
मनुका काजू चारोळी खोबर पिठी साखर पिस्ता ८ पंच खाद्द याचे ५ पाचं
मोदक व दोन २ करंजी यांचा खिरापत मोदक याचा नैवेद्द केला.झाला.

    dscf27193 DSCF2910

     DSCF2940 DSCF2941

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: