आपले स्वागत आहे!

रुद्राक्ष ७

                         ॐ
       रुद्राक्ष
तिसरी एक कथा अशी,की पांडवांनी अश्र्वमेघ यज्ञप्रसंगी
सोडलेला श्यामकर्ण अश्र्व, भगवान शंकराने मदनाला ज्या
ठिकाणी जाळले होते,त्या मदन देशाच्या मदनावती नामक
राजधानीत पोहोचला असता तेथील असुर राजा मदनभद्र याने
तो पकडून युध्दाचे आव्हान स्विकारले.युध्दात राजा मदनभद्र
व राजपुत्र मदनधूर्मा मारले गेले.असुर राजमाता मदनमंजिरी
ही देवी पार्वतीची उपासक होती. साहजिकच तिने तिच्यामार्फत
भगवान शंकरांची तातडीने मदत मागितली. स्त्रीहट्टाचा आदर
करण्यासाठी शंकराने आपली एक जटा उपटून जमिनीवर
आपटताच एक विक्राळ दाढांचा महाभयंकर वीरपुरुष उत्पन्न
झाला व हात जोडून आज्ञा मागू लागला. शंकराने त्याला
‘ रुद्राक्ष ‘ असे नाव देऊन राणी मदनमंजिरीस साहाय्य
करण्याची आज्ञा केली.
रुद्राक्ष युध्दभूमीवर पोहोचल्यावर त्याने
‘ न भूतो न भविष्यति | ‘ असा पांडव
सैन्यात हाहाकार माजविला अनेक
वीरांना थेट यमसदनी पाठविले.
अर्जुनासह पांडवांना तो रुद्राक्ष आवरेना
तेव्हा श्रीकृष्णाने हनुमंताचे स्मरण करून त्याला
पाचारण केले. त्याने बघता बघता राणी मदनमंजिरीचा
वध केला; परंतु रुद्राक्ष काही त्याच्या ताकास तूर लागू देईना.
तेव्हा श्रीकृष्णाने आपले सुदर्शन चक्र त्याच्यावर सोडले.
रुद्राक्षाने ते चक्र गिळून टाकल्याचे पाहून भगवान् श्रीकृष्णही
हतबुध्द झाला.

      DSCF2991

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: