आपले स्वागत आहे!

श्रीयंत्र ५

                                  ॐ
         श्रीयंत्र
श्रीयंत्र याचे आठ प्रकार
‘ श्रीविद्दार्णव तंत्र ‘ या प्राचीन ग्रंथात श्रीयंत्र याचे जे
आठ प्रकार सांगितले आहेत ते असे –
( १ ) मेरुपृष्ठ , ( २ ) कूर्मपृष्ठ, ( ३ ) भूपृष्ठ, ( ४ ) मत्सपृष्ठ,
( ५ ) उध्र्वरुप ं, ( ६ ) मातंगी, ( ७ ) नवनिधि आणि ( ८ ) वाराहीय.
यापैकी कूर्मपृष्ठ व भूपृष्ठ श्रीयंत्र याची ग्रहस्थाश्रमी व्यक्ती नीं
स्थापना करावी, असे तंत्रशास्त्र सांगते.
यंत्र शिरोमणी
सर्व देव – देवतां च्या कवचात जसे ‘ दुर्गाकवच ‘ श्रेष्ठ तसे
सर्व यंत्रांत ‘ श्रीयंत्र ‘ सर्वश्रेष्ठ समजले जाते आणि म्हणून च
त्याला ‘ यंत्रराज ‘ किंवा ‘ यंत्रशिरोमणी ‘ असें संबोधिले जाते.

     DSCF3019 DSCF3020

     DSCF3032 DSCF0774

   DSCF3033 DSCF3035

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: