आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 5, 2012

श्री ब्रह्मचैतन्य प्रवचने ५

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर

प्रवचने नोव्हेंबर ५

भगवंत हाच एकमेव आधार वाटला पाहिजे. एक भगवंत सत्य आहे.आपले कुठे चुकत असेल तर ते हेच, आम्ही प्रपंच सत्य माणतो  फणस कापायला ज्याप्रमाने हाताला  तेल  लावावे लागते  त्याप्रमाणे, राजकारण घ्या, किंवा प्रपंच घ्या, हरिप्रेमाचे तेल आधी हाताला लावावे. समर्थांनी ‘ मुख्य हरिकथानिरुपण ‘ असे सांगितले; म्हणजे बाकीच्या गोष्टी आपोआप मागे येतील. आम्ही कर्तेपण मिरवू पाहतो इथेच सर्व बिघडते.

हरीचे अधिष्ठान ठेवण्या आधी आम्ही आपल्या कर्तेपणाचे अधिष्ठान ठेवतो.

DSCF3225 DSCF3226

रांगोळी

दाराच्या उंबरा वर हल्ली रांगोळी काढण्याऐवजी प्ल्यस्टीक च्या पट्ट्या लावतात.
कागदावर जर रांगोळी काढली तर ती चिटकवली तर आपले आपण काढलेली रांगोळी
दारात दिसेल व आपल्याला आपण रांगोळी काढल्याचे समाधान व स्वत:काढल्याचे वैशिष्ठ राहिल.

मी लांब च लांब स्वस्तिक काढले आहे.घरात व कागद ह्या मध्ये पण कागद ह्यावर कोणतीही रांगोळी काढून लावता येते.

सहज कागद ह्यावर काढण्याचा प्रयंत्न केला आहे.स्वस्तिक लांब चे लांब काढून.

DSCF3248  DSCF3250  DSCF3238  DSCF3246

%d bloggers like this: