आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 8, 2012

अमेरिका अध्यक्ष ओबामा

अमेरिका

अमेरिका का चे   अध्यक्ष

2012 साल चे दिनांक तारीख ८ नोव्हेंबर २०१२ साल ला

अमेरिका याचे अध्यक्ष ओमाबा निवडून आले आहेत.

दुसऱ्यांदा जिंकणारे सतरावे १७ अध्यक्ष ओबामा आहेत.

DSCF3266  DSCF3267

DSCF3268 DSCF3196

श्री ब्रह्मचैतन्य प्रवचने

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर

प्रवचने नोव्हेंबर ८

कर्तव्य करावे,मग व्हायचे ते होऊ द्दावे

जगामध्ये आणि जीवनामध्ये दु:ख आहे यात शंका नाही.पण त्यापैकी पंचवीस टक्के दु:खच बाहेरून येते. युध्द, माहागाई, दुष्काळ, चोऱ्यामाऱ्या, दारिद्र्य इत्यादीचे दु:ख बाहेरून येते.पण पंचाहत्तर

टक्के आपले दु:ख आपल्यापासून निर्माण होत असते. आपले शरीर, मन आणि हृदयस्थ  भगवंत मिळून आपण बनतो. भगवंत आनंदरूप असल्याने तो दु:ख निर्माण करू शकणारच नाही.देहाचा स्वभाव

झिजणे, क्षीण होणे, असमर्थ होत जाणे हा असल्याने तो आपल्या मार्गाने जात असतो.तो दु:ख निर्माण करू शकत नाही. जे जडच आहे ते सुखही देऊ शकत नाही आणि दु:खही निर्माण करू शकत नाही. असे आपले मन, कोठेतरी चिकटणे हा मनाचा स्वभाव धर्म असल्याने ज्याला ते चिकटते त्याचे गुणधर्म अम्गीकारते. भक्ताचे  मन भगवंताला चिकटते म्हणून त्याच्या मनातून दु:ख निर्माण

होऊच शकत नाही.ज्याचे मन देहाला चिकटते, त्याचे मन दु:ख निर्माण करीत असले पाहिजे. भगवंतापासून वेगळेपण आणि देहाशी एकपण, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.देह लहान आहे,

आकुंचित आहे,तात्पुरता आहे. सान्त आहे,तोच मी आहे अशा घट्ट भावनेने जिकडेतिकडे दोनपण दिसू लागते आणि त्यातून भयरुपी समंध साकार होतो आणि तो जीवाला छळतो.भगवंताच्या स्मरणात आनंदाची मस्ती भोगायला जन्मलेल्या माणूस, भयापोटी चिंता चिंतेपायी दु:ख निर्माण करतो म्हणून त्याच्या नामात राहणाऱ्याला देहाचे काय होईल याचे भय उरत नाही.

DSCF3225 DSCF3226

विणकाम

मी पूर्वी पांढरे दोरे मिळतात .त्याचे विणकाम केलेले आहे. पाचं ५ फुट लांब धागा घेतला आहे.धागा दुहेरी करायचा. एका काठीला गाठ मारायची.दोन मधून धागा काढून घावायाचा. खूप धागे ओवून घावायाचे दोन २ दोन २ याचे तीन ३धागे घेउन पहिला धागा वर  दुसरा धागा घालायचा मधला धागा दोन मधुन काढून घावायाचा परत तसे न करता उलटी गाठ मारायची म्हणजे पिळ बसत न आही.सरळ विणून गालीच्छा सारखे विणकाम केले आहे.पण भरपूर धागे लागतात.व प्रत्येक वेळेला लांब लांब धाग्यातून गाठी माराव्या लागतात.मी आपले नमुना म्हणून थोडेसे लहान लहान विणकाम केले आहे.

DSCF3258 DSCF3259

DSCF3260 DSCF3261

%d bloggers like this: