आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 10, 2012

श्री ब्रह्मचैतन्य प्रवचने

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर

प्रवचने नोव्हेंबर १०

शेजार असतां रामाचा । दु:खाची, काळजीची,काय वार्ता ।।

ज्याला म्हणावें मी ‘ माझे ‘ । त्यावर माझी सत्ता न गाजे ।। स्व:तचा नाहीं भरंवसा हें अनुभवास येई । परि वियोगाचें दु:ख अनिवार होई ।। तुम्ही विचारी, सुज्ञ आहांत । थोडासा करावा विचार ।।

सर्व सत्ता रामरायाचे हातीं । तेथें आपल्या मानवाची काय गति ? ।। विचाराने दु:ख सारावें । सर्वांचे समाधान राखावें ।। सर्व केलें रामार्पण । हा नव्हे शब्दांचा खेळ जाण । अर्पण केल्याची खूण ।

न लागावी काळजी तळमळ जाण ।। परमात्म्याचे रक्षण । कोणतेही स्थळी, कोणतेही काळीं, असतें हा भरवसा ।याचा अनुभव प्रत्येकास आहे खासा ।।ठेवा रामावर पूर्ण विश्वास ।

न करावे उपासतापास ।|

DSCF3225 DSCF3226

वसुबारस

                                                ॐ 

                    स्वस्ति श्री शालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर 

                  दक्षिणायन शरदऋतु आश्र्विन कृष्णपक्ष नक्षत्र पूर्वा 

                  राशिप्रवेश कन्या ११ शनिवार रमा एकादशी व वसुबारस 

              ऐके दिवस ला आली आहे.

             तसेच दिनांक तारीख १० नोव्हेंबर २०१२ साल आहे
शनिवार आहे.

                         वसुबारस ला साधारण दिवाळी 

              सुरु होत असते. गाई वासरू याची पूजा करतात. चारा पोळी 

          वगेरे घास घालतात गाईला ! गवारी ची भाजी करतात.यंदा एकादशी 

          असलीतरी वसुबारस चा सकाळी उपवास करून वसुबारस करणारे 

        संध्याकाळी जेवतात.एकादशी न करणारे सौ. बायका सौ   महिला !

   

                               DSCF3270 DSCF3274

%d bloggers like this: