आपले स्वागत आहे!

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर

प्रवचने नोव्हेंबर १०

शेजार असतां रामाचा । दु:खाची, काळजीची,काय वार्ता ।।

ज्याला म्हणावें मी ‘ माझे ‘ । त्यावर माझी सत्ता न गाजे ।। स्व:तचा नाहीं भरंवसा हें अनुभवास येई । परि वियोगाचें दु:ख अनिवार होई ।। तुम्ही विचारी, सुज्ञ आहांत । थोडासा करावा विचार ।।

सर्व सत्ता रामरायाचे हातीं । तेथें आपल्या मानवाची काय गति ? ।। विचाराने दु:ख सारावें । सर्वांचे समाधान राखावें ।। सर्व केलें रामार्पण । हा नव्हे शब्दांचा खेळ जाण । अर्पण केल्याची खूण ।

न लागावी काळजी तळमळ जाण ।। परमात्म्याचे रक्षण । कोणतेही स्थळी, कोणतेही काळीं, असतें हा भरवसा ।याचा अनुभव प्रत्येकास आहे खासा ।।ठेवा रामावर पूर्ण विश्वास ।

न करावे उपासतापास ।|

DSCF3225 DSCF3226

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: