आपले स्वागत आहे!

श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर

प्रवचने नोव्हेंबर 15

काळजीचे मूळ कर्तेपणात आनंद पाहायला आपल्याला दुसरीकडे कुठे जावे लागते का ? नाही. जो स्वत:च आनंदरूप आहे त्याने आपण होऊन ‘ मी ‘  दु:खी आहे ‘ असे मानून घेतले आहे. कारण एकजण आपले तोंड आरशात पाहायला गेला. पण त्याला दिसले नाही. त्यावर दुसरा एकजण म्हणाला, ‘ मी दाखवितो ‘ असे म्हणून आरशावर मळ बसला होता तो पुसून, त्याने पाहायला सांगितले, तेव्हा तोंड स्वच्छ दिसले. त्याप्रमाणे साधू लोक करीत असतात ते ते आपल्याला सांगत असतात की तूच ब्रह्मरूप आहेस; म्हणजे तू स्वत:सिध्द आणि आनंदरूप आहेस. परंतु आपण काय करतो, की हा प्रपंच माझा आहे असे मजतो. आणि त्यामुळे त्यातले सर्व सुखदु:ख आपण आपल्यावर लादून घेतो ज्याने तो उत्पन्न केला त्याला तो रक्षण करण्याची शक्ती असते तो ते आपल्या इच्छेप्रमाणे करीत असतो पण तिथे आपल्यावर कर्तेपणा ओढुन घेउन आपण सर्व काळजी करीत असतो.

DSCF3225 DSCF3226

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: