आपले स्वागत आहे!

                                                     ॐ
                                    श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
                             प्रवचने नोव्हेंबर २१
कल्पना थांबून वृत्ती स्थिर झाली पाहिजे गेला तर आपल्या देशाचे
एखादा मनुष्य तालुक्याच्या ठिकाणी गेला, आणि त्याला ‘ तुम्ही कुठले ? ‘
असे विचारले, तर तो आपल्या खेडेगावाचे नाव सांगेल. जिल्ह्याच्या ठिकाणी
गेला तर तो तालुक्याचे नाव सांगेन, इलाख्याच्या ठिकाणी गेला तर जिल्ह्याचे नाव सांगेल;
तसेच दुसऱ्या प्रांतात गेला तर आपल्या इलाख्याचे नाव सांगेल, आणि परदेशात गेला तर आपल्या
देशाचे न नाव सांगेल. म्हणजे मनुष्याच्या ठिकाणी जेवढी विशालता येईल तेवढे भेदभाव कमी होतात.
तसे मनुष्य कोणताही धर्माचा असला तरी सर्व धर्म मूळ एकच असल्यामुळे, त्या मुळाशी जो गेलं
त्याला सर्व धर्म सारखेच. पण एवढी विशाल दृष्टी येईपर्यंत, जो ज ज्या धर्मात जन्माला आला त्या
धर्माचे आचरण करणे हेच हिताचे असते.

DSCF3225 DSCF3226

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: