आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 23, 2012

श्री ब्रह्मचैतन्य प्रवचने

                                       ॐ
                     श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
                              प्रवचने नोव्हेंबर २३
भगवंत कल्पनेच्या पलीकडे आहे.
मनुष्याचा स्वभावच असा असतो की, आपल्या कल्पनेत जेवढे
येते तेवढेच आपण सत्य मानतो. पण आपली कल्पनाच किती
संकुचित असते, याचा कोणी विचार करीत नाही. जो कल्पनेच्या
पलीकडे आहे, जिथे कल्पना थांबते, ज्याला कल्पना बांधू शकत नाही,
त्याला कल्पनेने कसे ओळखता येईल ? जो ज्ञानाच्या पलीकडे राहिला आहे
त्याला माझ्या तोकड्या ज्ञानाने कसे अजमावता येणार ?
माझ्या बुद्धीच्या पलीकडे तो आहे. तेव्हा त्याच्या इच्चेनेच त्याचे खरे
ज्ञान होणार आहे. अविद्दा ती हीच की, आपल्या कल्पनेने ज्ञान खरे मानणे.
या करीता श्रध्दा आणि कल्पना यांतला फरक ओळखावा.खरी श्रध्दा तीच
की जी कल्पनेच्या पलीकडे राहते.

DSCF3225 DSCF3226

श्री दुर्गा स्तोत्र


श्री दुर्गा स्तोत्र
श्री युधिष्ठिर विरचितं
।। श्रीगणेशाय नम: । श्रीदुर्गायै नम: ।।
नगरात प्रवेशले पंडुनंदन । तो देखिले दुर्गास्थान ।
धर्मराज करी स्तवन | जगदंबेचे तेधवा ।। १ ।।
जय जय दुर्गे भुवनेश्वरी । यशोदागर्भसंभवकुमारी ।।
इंदिरारमण सहोदरी । नारायणी चंडिकेंबिके ।। २ ।।
जय जय जगदंबे विश्वकुटुंबिनी । मूलस्फुर्ति प्रणवरुपिणी ।। ३ ।।
जय जय धराधरकुमारी । सौभाग्यगंगे त्रिपुरसुंदरी ।
हेरंबजननी अंतरी । प्रवेशी तू आमचे ।। ४ ।।
भक्तहृदयारविंदभ्रमरी | तुझे कृपाबळे निर्धारी |स्तोत्र
अतिमूढ निगमार्थ विवरी | काव्यरचना करी अद् भुत ।। ५ ।।
तुझिया कृपावलोकने करून । गर्भावासीस येतील नयन ।
पांगुळा करील गमन । दूर पंथे जाऊनी ।। ६ ।।
जन्मादारभ्य जो मुका । होय वाचस्पतिसमान बोलका ।।
तू स्वानंद-सरोवर-मराळिका । होसी भाविका सुप्रन्न ।। ७ ।।
ब्रह्मानंदे आदिजननी ।तव कृपेची नौका करुनी ।
दुस्तर भवसिंधू उल्लंघुनी ।निवृत्तितटा जाईजे ।। ८ ।।
जय जय आदिकुमारिके ।। जय जय मूळपीठनायके ।
सकल सौभाग्यदायिके । जगदंबिके मूलप्रकृति ।। ९ ।।
जय जय भार्गवप्रिये भवानी । भयनाशाके भक्तवरदायिनी ।
सुभद्रकारिके हिमनगनंदिनी त्रिपुरसुंदरी महामाये ।। १० ।।

DSCF3360 DSCF3196

%d bloggers like this: