आपले स्वागत आहे!

                                   ॐ
                 श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
                         प्रवचने नोव्हेंबर २४
उत्कट भावनेने भगवंताची उपासना करावी.
विस्तव माहीत नसला, तरी तो हाताला चुकूनही लागला तरी
हात भाजतो; हा परीस आहे हे माहीत नसूनही, लोखंडाचा घण
त्यावर मारला तरी त्याचे सोने व्हायचे रहात नाही. त्याप्रमाणे
ज्ञानाशिवाय नुसते भक्तीने जरी भगवंताकडे गेले तरी काम होते. परंतु
दुसऱ्या विषयांची आसक्ती जोवर आपल्याला सुटत नाही तोवर मनापासून
भगवद् भक्ती होत नाही. जिथे उत्कट भावना आहे तिथे सगुण मुर्तीला
मनुष्यधर्म प्राप्त होतील. उपासक देहाला विसरला की उपस्यमुर्तीमध्ये
त्याला जिवंतपणा अनुभवाला येऊ लागेल; शिवाय जे इतर लोक थोडे
तन्मय झाले आहेत, त्यांनादेखील ते अनुभवाला येईल. परंतु उपासकाची
किंवा भक्ताची भावना नेहमी तितकी उत्कट राहीलच असा नेम नाही.
म्हणून अशा उपासकाला मूर्तीमधल्या चैतन्याचा अनुभव येऊनदेखील
पारमार्थिकदृष्ट्या फायदा होइलच असे निश्चित नाही .

DSCF3225 DSCF3226

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: