आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 26, 2012

श्री ब्रह्मचैतन्य प्रवचने

                                            ॐ
                              श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
                                      प्रवचने नोव्हेंबर २६
भगवंताशी आपले नाते जोडावे.
भगवंताचे नाम मुखातून न येण्यापेक्षा मुकेपण बरे का ?
दृष्टी जर भगवंताची मूर्ती पहात नसेल तर ती दृष्टी काय कामाची ?
आपले कान त्याची कीर्ती जर ऐकत नसतील तर ते कान काय कामाचे ?
डोळ्यांनी भगवंताची मूर्ती पाहणे मुखाने भगवंताचे नामस्मरण करणे,
कानांनी त्याचेच गुणानुवाद ऐकणे, हाच खरा अभ्यास आहे. भगवच्चरित्र
ऐकायचे कशासाठी ? तर त्याप्रमाणे वागण्यासाठी. भगत्प्राप्तीसाठी एक
सुलभ उपाय आहे : भगवंताशी आपले नाते जोडावे, कोणते तरी नाते लावावे.
भगवंत हा माझा स्वामी आहे.मी त्याचां सेवक आहे. तो माता, मी लेकरू;
तो पिता मी पुत्र; तो पती मी पत्नी तो पुत्र, मी आई नाते लावून वाढवावे
भगवंताला आपलासा करून घेतलाच म्हणजे आपली काळजी त्याला वाटते.

DSCF3225 DSCF3226

रांगोळ्या

                      ॐ
हाताच्या बोटाने काढलेल्या रांगोळ्या
आधी रांगोळी गोल करुन घ्यावयाची नंतर
पाहिजे ते डीझाईन तयार काढता येते.
मी पांढरी रांगोळी ने काढन्याचा प्रयत्न केला आहे.
पूर्वी पण कांही अशाच रांगोळ्या काढलेल्या आहेत.

DSCF3376 DSCF3372

%d bloggers like this: