आपले स्वागत आहे!

                                            ॐ
                              श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर
                                      प्रवचने नोव्हेंबर २६
भगवंताशी आपले नाते जोडावे.
भगवंताचे नाम मुखातून न येण्यापेक्षा मुकेपण बरे का ?
दृष्टी जर भगवंताची मूर्ती पहात नसेल तर ती दृष्टी काय कामाची ?
आपले कान त्याची कीर्ती जर ऐकत नसतील तर ते कान काय कामाचे ?
डोळ्यांनी भगवंताची मूर्ती पाहणे मुखाने भगवंताचे नामस्मरण करणे,
कानांनी त्याचेच गुणानुवाद ऐकणे, हाच खरा अभ्यास आहे. भगवच्चरित्र
ऐकायचे कशासाठी ? तर त्याप्रमाणे वागण्यासाठी. भगत्प्राप्तीसाठी एक
सुलभ उपाय आहे : भगवंताशी आपले नाते जोडावे, कोणते तरी नाते लावावे.
भगवंत हा माझा स्वामी आहे.मी त्याचां सेवक आहे. तो माता, मी लेकरू;
तो पिता मी पुत्र; तो पती मी पत्नी तो पुत्र, मी आई नाते लावून वाढवावे
भगवंताला आपलासा करून घेतलाच म्हणजे आपली काळजी त्याला वाटते.

DSCF3225 DSCF3226

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: