आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर, 2012

ब्लॉग पोस्ट १, ०६९

                                  ॐ
दिनांक तारीख 31.12.2012 /३१.१२.२०१२ साल ला
वसुधालय ब्लॉग पोस्ट 1,069 / १,०६९ एक हजार एकुण सत्तर वां
ब्लॉग पोस्ट होत आहे.
भेटी 102, 851 / १०२,८५१ /एक लाख दोन हजार ,आठशे एक्कावन .
होत आहे. COMMENT /प्रतिक्रिया 409 / ४०९ चारशे नऊ आहेत.
आपण सर्वांनी वसुधालय ब्लॉग वाचन करून भेटी व प्रतिक्रिया
COMMENT बद्दल बध्दल धन्यवाद ! धंयवाद ! आभारी आहे. !

DSCF3429 DSCF3428

श्रीदत्त दर्शन १६

श्रीदत्त दर्शन

दत्तात्रेय दैवताची निर्मिती –

शाक्तपंथाच्या तंत्र साहित्यात दत्तात्रेयांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ असून यांना त्रिपुरसुंदरी च्या उपासनेने प्रवर्तक मानले आहे. त्रिपुरारहस्यांचे विवेचन करणारी अष्टादशसहस्त्री ‘ दत्तसंहिता ‘
दत्तत्रेयप्रणित असून ‘ दत्तात्रेय तंत्र ‘ नामक ग्रंथ शाक्त पंथात प्रमाणभूत मानला गेला आहे. दत्तोपसनेत सर्वत्र प्रचलित असलेले ‘ दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र ‘ शाक्तांच्या ‘ रुद्रयामल ‘ या तंत्रग्रंथा तील आहे.या सर्व बाबीं चा विचार करुन काही संशोधकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे, की ” इसवी सन च्या प्रारंभी त्रिपुरोपासक शाक्त उपासनेच्या क्षेत्रात दत्तत्रेयाची निर्मिती झाली असावी. कदाचित या तंत्रप्रणालीचा प्रवर्तक दत्तात्रेय नामक कोणी महान
सिध्दपुरुष असावा आणि त्याचे च पुढे पुराणांत अंतिम संस्कारांच्या काळी दत्त दैवतात रूपांतर झाले असावे.” मार्कंडेय पुराणाच्या अठराव्या अध्यायात एक विलक्षण प्रसंग आहे. गर्ग्यऋषीं नी कार्तवीर्याला दत्तत्रेयाची कृपा संपादन करण्यास सांगितले असता त्याने तत्संबंधीचा आधार विचारला तेव्हा गर्ग्यऋषीं नी सांगितले, की ‘ फार पूर्वी देवांनी जंभदैत्यच्या नाशासाठी युध्द पुकारले असता सतत वर्षभर देवांचा पराभव होत राहिला. परिणामी त्यांनी बृहस्पती ला तोडगा विचारला. त्याने बाह्यरूपाने विकृत असलेल्या तपस्वी दत्तात्रेयाला प्रसन्न करुन घेण्यास सांगितले. देव दत्तात्रेयां कडे गेले तेव्हा ते लक्ष्मीसह मद्दपान करताना त्यांना आढळले.देवांनी त्यांच्याकडे येण्याचा आपला हेतु प्रगट
करत्ताच दत्तात्रेय म्हणाले,की ” मी मद्दपी, भोगासक्त व अजितेंद्रिय आहे. माझ्या कडून तुम्ही जंभदैत्याचा पराभव कसा अपेक्षिता ? ” त्यावर देव म्हणाले, की ” हे जगन्नाथा, तू भोग व पापरहित आहेस.” हा संवाद चालू असतानाच देवांचा पाठलाग करणारा जंभदैत्य च तेथे येऊन थडकला. त्याने चक्का लक्ष्मीचेच हरण केले; परंतु दत्तात्रेयांनी आपल्या योगसामर्थ्याने जंभदैत्याला ठार केले व देवांवरील संकट दूर केले.जो महेश्र्वर आहे त्याला मद्दपान, स्त्रीसहवास इत्यादींच्या संसर्गाचा दोष प्राप्त होत नाही, असा याचा मथितार्थ आहे. असाच एक प्रसंग ‘ त्रिपुरा रहस्या ‘ त ही आढळतो. असो.

DSCF3507 DSCF3533

श्रीदत्त दर्शन १५

                                     ॐ
श्रीदत्त दर्शन
‘ योगसिध्दी ‘ प्राप्त करुन देणारी देवता –
नाथसांप्रदायिकांच्या मते ही ‘ योगसिध्दी ‘ प्राप्त करुन देणारी देवता आहे,
तब्बल सातशे वर्षांपूर्वी नाथसंप्रदायाने दत्तसंप्रदायाची ध्वजा थेट नेपाळ मध्ये
फडकवली होती.महानुभाव पंथ ही दत्तसंप्रादायाची च एक शाखा असून स्वत:
त्याच्या संस्थापकांनी म्हणजे चक्रधरांनी असे नमूद केले आहे, की
” या मार्गासी श्रीदत्तात्रेय प्रभू आदिकारण .” महानुभावांच्या कल्पनेप्रमाणे
दत्तात्रेयांचा अवताराचा अदृश्य संचार महासंहारापर्यंत निर्वेधा चालु राहणार आहे.
इतकेच नव्हे तर त्यांचा अवतार त्रेतायुगात झाला असला तरी त्यांचा संचार
सर्व युगात चालु असतो. महानुभावी यांनी पंचकृष्णात दत्तत्रेयांचा समावेश केला आहे.
चक्रधरांचे गुरु चांगदेव राउळ यांना दत्तत्रेयाने व्याघ्ररुपात दर्शन दिले होते.
वारकरी संप्रदायातील दत्तोपासनेचा आदर केला जातो.याचे कारण असे, की
संप्रदायाचे पुनरुज्जीवन करणारे ज्ञानदेव अवधूत पंथातील नाथसंदायाच्या
पम्रपरेचा वारसा सांगणारे ‘ योगियांचा रा ओ ‘ होते. अभंगगाथेतील एका अभंगात
‘ ज्ञानदेवाच्या अंतरी दत्तात्रेय योगिया ‘ चा उत्कट भाव व्यक्त झाला आहे.
एकनाथ महाराज थोर दत्तोपासक होते.परिणामी नाथांच्या अंत:करणात
विठ्ठलमूर्ती इतकेच ‘ त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती ‘ ला परमोच्च स्थान प्राप्त झाले असल्यास
नवल ते काय ! समर्थ संप्रदायाचे प्रवर्तक रामदास स्वामीं नाही दत्तात्रेयाचे
दर्शन घडल्याची कथा त्यांच्या चरित्रात आढळते.नाथ, महानुभाव वारकरी किंवा
समर्थ सांप्रदायिक काय सर्वांच्याच ठायी गुरुसंस्थे विषयी नितांत पूज्य भाव
असल्यामुळे ‘ गुरुदेव दत्तात्रेय ‘ हे त्यांचेच उपास्य दैवत बनले असल्यास
आश्र्चर्य नाही.संत तुकाराम तुकारामां च्या अंत: करणातील
दत्तात्रेयां विषयी उत्कट भाव पुढे दिलेल्या अभंगातून प्रत्ययास येतो.
” तीन शिरे सहा हात । तया माझे दंडवत ।।
काखे झोळी पुढे श्र्वान । नित्य जान्हवीचे स्नान ।।
माथा शोभे जटाभार । अंगी विभूती सुंदर ।।
शंख चक्र गदा हाती । पायी खडावा गर्जती ।।
तुका म्हणे दिगंबर । तया माझा नमस्कार
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ।
श्रीगुरुदेव दत्त । गुरुदेव दत्त ।

DSCF3524 DSCF3526

DSCF3507 DSCF3528

DSCF3527 DSCF3532

2012 साल टॉप 10 कार

                    ॐ
2012 साल कार टॉप 10 कार
चारचाकी ची आवड सर्वंनाच असते सरत्या वर्षात ज्या
आलिशान, किमती मोटारीं ची सर्वाधिक विक्री झाली
त्यांची ही माहिती. ( ‘द टेलिग्राफ’ च्या सौजन्याने )
ही माहिती पुढारी शनिवार २९ डिसेंबर २०१२ कोल्हापूर पान
१२ पुढारी वर्तमान पत्र पेपर मध्ये आली आहे.

DSCF3541

श्रीदत्त दर्शन १४

                                      ॐ
श्रीदत्त दर्शन
या त्रिमूर्ती चे आणि दत्तत्रेयाचे एकीकरण कसे आणि केव्हा घडून आले ?
असा प्रश्र्न वाचकांच्या मनात उभा रहाणे स्वाभाविक आहे.
इ.स.1200 इ.स.१२०० पर्यंत दत्तात्रेयाचे स्वरुप एकमुखी होते.परंतु
पुढे पंधरा शतकात सरस्वती गंगाधर यांनी लिहिलेल्या
‘ गुचारित्र ‘ यात मात्र दत्ताय्त्र्याचे स्वरुप त्रिमूर्ती बनले. हा बदल घडून यायला
दत्तजन्माच्या कथेत बराच वाव होता.त्रिमूर्ती त समाविष्ट असणाऱ्या तीनही
देवतांचा आशीर्वाद दत्तजन्म ला कारणीभूत आहे.या तीन देवता पासून अंशभूत असे
तीन पुत्र ब्रह्मापासून सोम ( चंद्र ) विष्णू पासून दत्त महेश पासून दुर्वास – झाले
असले तरी या पुत्रांपैकी केवळ दत्त च अत्रि च्या घरी राहिला.परिणामी सोम ( चंद्र )
आणि दुर्वास लोकमानसात विस्मृत होत गेले आणि दत्त ब्रह्मा – विष्णू – महेश यांचा
एकरस अवतार बनला. त्रिमूर्ती दत्तशी एकात्म होण्यापूर्वी त्रिमूर्ती ही केवळ तात्विक व
कलात्मक कल्पना होती.भक्ती प्रवण लोकामानासाने या ब्रह्मा – विष्णू – महेश महेशात्मक
त्रिमूर्ती आणि ब्रह्माअ – विष्णू – महेश यांच्या आशीर्वाद याने जन्मलेल्या दत्तात्रेयांची
सांगड घातली तर त्यात मुळीच आश्र्चर्य नाही.
तांत्रिकांचे गुरु –
तंत्र साधनेत अलौकिक कर्तृत्वामूळे दत्तत्रेयांना श्रीगुरु हे स्थान प्राप्त झाले. स्वत:दत्तात्रेय हे
अवधूत योगी असून नाथसंप्रयाय हा अवधूत संप्रदाय म्हणून च ओळखला जातो.परमात्मा च्या
प्राप्ती साठि योगसाधना व गुरुसंस्थे ची महानियता ही दत्तस्वरुपा तील दोन प्रमुख वैशिष्ये
नाथसिध्दांत व साधनेशी एकरूप झाली आहेत.दत्तात्रेय प्रणित ‘ अवधूतगीता ‘ हा ग्रंथ
नाथसंप्रदायात प्रमाण मानता जातो.’ अविनाशगीते ‘ त दत्तगोरक्ष संवाद आहे.
‘ दत्तप्रबोध ‘ ग्रंथात 46 ४६ व्या अध्यायात मच्छिन्द्र – गोरक्षां ना दत्तत्रेयां नी गिरनार पर्वतावर उपदेश
केल्याचे वर्णन आढळते.तर 47 ४७ व्या अध्यायात गोरक्षनाथ यांच्या गर्वहरण साठी दत्तात्रेयां नी
दाखविलेला अद् भुत चमत्कार वर्णन केला आहे.

DSCF3507 DSCF3523

श्रीदत्त दर्शन १३

                                        ॐ
श्रीदत्त दर्शन
दत्तात्रेय आणि त्रिमूर्ती कल्पना
आज सर्वत्र आढळणादत्तात्रेयरी दत्तमूर्ती ही ‘ त्रिमूर्ती ‘ च आहे.
महाभारत, पुराणे आणि अर्वाचीन उपनिषदातील दत्तात्रेयाच्या
वर्णनात तो त्रिमुखी नसून पकमुखीच आहे. प्राचीन मूर्ती
विज्ञानातही दत्तात्रेय एकमुखी च आहे.इतकेच नव्हे तर
इतिहास काळातील पहिला दत्तभक्त चांगदेव राऊळ ह्याचे
उपास्य दैवतही एकमुखी हेच आहे. मग प्रश्र्न असा उभा रहातो, की
त्रिमुखी दत्तात्रेयाची निर्मिती कशी आणि केव्हा झाली ?
भातारीयपरंपरेतील त्रिमूर्ती ही ब्रह्मा – विष्णू – महेशत्मक आहे,
असे मानले जाते. ह्या तिच्या तीन घटकांमुळे उत्पती – स्थिती – लय
या तीन अवस्था आणि सत्व – रज – ताम हे त्रिमूर्ती तिच्या तून सूचित होतात.
आज सर्वमान्य झालेल्या ब्रह्मा – विष्णू – महेशात्मक त्रिमूर्ती पहिला उल्लेख
मैत्रायणी उपनिषदांत आढळतो .
शिव ही देवता वेद पूर्व भारतीय संस्कृतीत प्राधान्य पावलेली आहे.वेदातील रुद्र आणि
वेदपूर्व लिंगोपासना यांच्या समन्वयातूनच पुढे पुराण कालीन शिव देवता आकारास आली.
मोहेंजोदारो येथील उत्खननात सापडलेली शिवाची मूर्ती त्रिमुखी आहे.आणि याच्या
अनुकरणातून ब्रह्मा – विष्णू – महेशात्मक त्रिमूर्ती चा उद् भव झाला असावा ‘ उत्तरकामिकागम ‘
‘ रुपावतार ‘ रुपमंडन ‘ ‘ शिल्परत्न ‘ इत्यादी ग्रंथातून त्रिमूर्ती ची मूर्तीवैज्ञानिक वर्णने आढळतात.
ब्रह्मा -विष्णु – महेशात्मक त्रिमूर्ती तही तीन भेद आढळून येतात
ते असे – काही शिवप्रधान, काही विष्णुप्रधान तर काही ब्रह्मप्रधान
ज्या देवतेला प्राधान्य द्दावयाचे असेल,तिचे मुख मध्यस्थानी असते.
मैत्रायणी उपनिषदात ब्राह्मा – विष्णु – आणि महेश एकाच अव्यक्ताची
अंगे असून ती सत्व – रज – तम याची प्रतीके होत, असे म्हटले आहे.
अशाप्रकारे त्रिकाची आवड असणाऱ्या भारतीय परंपरेत ब्रह्मा – विष्णु – महेशात्मक
त्रिमूर्ती दृढ झाली.जीव – जगत् जगदीश्र्वर ही त्रितत्वे सत्व – रज – तमा हे त्रिगुण
स्वर्ग – मृत्यु – पाताळ हे त्रिलोक, आदिभौतिक – आधिदैविक- आध्यात्मिक हे
त्रिताप कायिक -वाचिक – मानसिक ही त्रितापे, भूत – भविष्य – वर्तमान हे त्रिकाळ
वात – पित्त – कपह हे त्रिदोष,कर्म – ज्ञान – भक्ती हे त्रियोग इत्यादी अनेक त्रिकाप्रमाणे च
दार्शनिक चीम्ताचे महनीय प्रतीक बनले.

 DSCF3507 DSCF3511

लालटम्याटो च्या दशम्या

                                       ॐ
लाल टम्याटो च्या दशम्या पराटे पोळी :
चार लाल टम्याटो घेतले.धुतले.बारीक विळीने बसून चिरले.
नंतर मिक्सर मधून सार सारखे केले.पाणी घातले नाही.पातेल्यात सार
टम्याटो चे घातले.टाकले.ओतले. त्यात अदांजाने मीठ लाल तिखट हिंग
हळद कच्च तेल मोहन सारखे घातले.त्या सार मध्ये कणिक व हरबरा डाळीच
पीठ घातले कणिक जास्त घातली.मऊ सर तिंबले भिजविले.त्याच्या पोळया
प्रमाणे एक एक असे चार 4 पाच 5 गोळे केले ग्यास पेटवून तवा ठेवला .
पोळपाट व लाटणे घेतले.पोळी सारखे दोन्ही बाजूने लातले.तवा वर भाजून
दोन्ही बाजुला तेल लावले.तव्यावर च.छान खमंग व मऊ पोळी केली.
टम्याटो सार कणिक हरबरा दाळि चे पीठ मीठ लाल तिखट हिंग हळद
तेल याचे मोहन दोन्ही बाजूने भाजलेले तेल लावलेले टोम्याटो चे पराटे
पोळी दशमी तयार केली. झाली. डाळ याची चटणी व कच्च तेल चटणी त
घातले.मस्त लाल टम्याटो आंबट याची छ चव कणिक हरबरा डाळी पीठ व
सर्व मसाला याचे याची चव लाल टम्याटो ची चव दशमी पोळी पराटा काही
म्हटले तरी एकच चव आली आहे.असेच पुऱ्या केल्या तरी चालते.

DSCF3537 DSCF3538

DSCF3540 DSCF3428

श्रीदत्त दर्शन १२

                                         ॐ
श्रीदत्त दर्शन
दत्तात्रेयांचे शिष्य –
सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य, भार्गव परशुराम,यदु,अलकं,आयु
आणि प्रल्हाद हे दत्तात्रेयांचे प्रमुख पौराणिक शिष्य मानले
जातात.या शिवाय ‘ अवधूतोपनिषदा ‘ त आणि ‘
‘ जाबालोदर्शनोपनिषदात ‘ संस्कृती नामक आणखी एक
शिष्य उल्लेखिलेला आहे.
दत्त एकमुखी की त्रिमुखी –
आज सर्वत्र आढळणारी दत्तमूर्ती त्रिमुखी आहे.उपनिषदे.
पुराणे व महाभारत पाहिले तर त्या सर्व वर्णनात
दत्तात्रेय त्रिमुखी नसून एकमुखीच आहेत इतकेच नव्हेतर प्राचीन
मूर्ती विज्ञानात ही दत्तात्रेय एकमुखीच आहेत.भागवतात
देवत्रयीं नी अत्रिं ना ‘यद् न घ्यायति ते वयम् ‘
“तू ज्या एका तत्वाचे ध्यान करीत आहेस त्याचेच आम्ही
तिघेजण अंशभूत आहोत ”
तेराव्या शतकात त्रिमूर्ती कलपनेचा उदय –
पुढे तेराव्या शतकापासून ” त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती ” असे
दत्तात्रेयांचे स्वरुप आहे.अनेक साक्षात्कारी दत्तभक्तांना
दत्तात्रेयांचे दर्शन एकमुखी च झाले आहे.’ गुरुचरित्रा ‘ तील
परंपरेला आदरणीय मानणारे आणि नरसोबाच्या वाडी हून
दत्तभक्ती ची प्रेरणा मिळविणारे असे सप्तपुरुष ही एकमुखी
दत्तात्रेयांचेच पुरस्कर्ते होते.
थोर दत्तोपासक दासोपंतां चे उपास्य दैवत एकमुखी व
षड्भुज दत्तात्रेय आहेत.या मूर्ती च्या सहा हातात शंख,चक्र, त्रिशूल,
डमरु आणि कमंडलू व रुद्राक्ष धारण केलेले आहे.मस्तकावर
जटाभार असून मुकुट आहे. व कमरेला पीतांबर आहे.ही मूर्ती
तांब्याची असून तिचेच चित्र दासोपंतां नी पासोडीवर चितारले आहे.असो.
निरंजन रघुनाथ व त्यांचे गुरु रघुनाथ स्वामी यांना साक्षात्कार झाला तो
एकमुखी व षड्भुज दत्तात्रेयांचा. निरंजन रघुनाथां चे पट्टशिष्य ज्हाषिचे नारायण
महाराज यांना गिरनार पर्वतावर दत्तत्रेयांचा साक्षात्कार झाला तोही
एकमुखी व षड्भुज दत्तात्रेयांचा. श्रीवासुदेवानंद सरस्वती टेंबेस्वामी यांनी एकमुखी
व व्दिभुज अशी दत्तमूर्ती पुरस्कारिली आहे; परंतु राजमहेंद्री येथील दत्तभक्तां च्या
आग्रहावरुन त्यांनी त्रिमुखी दत्तमूर्ती स्थापन केली आहे.

DSCF3507 DSCF2857DSCF2840 DSCF2828

श्रीदत्त दर्शन ११

                                     ॐ
श्रीदत्त दर्शन
दत्तात्रेयांचे अवतार –
एकूण सोळा अवतार दत्तत्रेयांनी घेतले असे भाविक मानतात.
दत्तसांप्रदा यिक श्रिपादश्रीवल्लभ यांना व नरसिंह सरस्वतीं ना
इतिहास काळातील अनुक्रमे पहिले आणि दुसरे अवतार मनतात.
दासोपंतांना सतरावा अवतार मानण्यात येते.इतकेच नव्हे तर अल्ललकोट
स्वामी महाराजां ची आणि माणिकप्रभूं चिही दत्ता अवतारातच गणना होते.
दत्तात्रेयांचे सोळा अवतार असे –
१ योगिराज २ अत्रिवरद ३ दत्तात्रेय ४ कालाग्निशमन ५ योगिजनवल्लभ
६ लीलाविश्र्वंभर ७ सिद्धराज ८ ज्ञानसागर ९ विश्र्वंभर १० माया मुक्त
११ मायामुक्त १२ आदिगुरु १३ शिवरूप १४ देवदेव १५ दिगंबर
१६ कृष्णश्याम कमलनयन ह्या सोळा अवतारां च्या
जन्मकथां चा संस्कृत ग्रंथ श्रीवासुदेवानंद सरस्वतीं नी सिद्ध केला आहे.
दत्तत्रेयाचे चोवीस गुरु –
‘ भागवता च्या एकादश स्कंधात विशद करुन सांगितलेले
दत्तात्रेयांचे चोवीस गुरु दत्तसामप्रदायिकां नीही मान्य केले आहेत.
‘ जो जो जयाचा घेतला गुण | तो तो म्यां गुरु केला जाण ‘
असे एकनाथांनी म्हटले असून भागवत करांनी या चोवीस
गुरुं चा उल्लेख ज्या श्र्लोकात केला आहे तो असा –
‘पृथिवीवायुराकाशमाषो s ग्निश्र्चचन्दमा : |
कपोतो s जगर : | सिन्धु : पत ड्.गो मधुकृत् गज : ||
मधुहा हरिणो मीन : पीड्.गला कुररो s र्भक : |
कुमारी शरत्कृत्सर्प उर्णनामी सुवेशकृत : || ‘
सहिष्णुता, धैर्य, परोपकार,पृथ्वी, पर्वत,वृक्षापासून.
अनासक्ती, वैराग्य, अलिप्तता,वायु,आकाश देहापासून .
स्निग्धता व माधुर्य पाण्यापासून.
तेजस्विता,मलनाश अग्निपासून.
दुर्गुणांचा परिहार व सद् गुणां चा उदंड व व्यवहार सूर्यापासून.
स्त्रीसंगाचा त्याग, कपोत,पतंग हत्ती हरणापासून.
यदृच्छालाभसंतोष, अजगरापासून.
अक्षुब्धता, प्रसाद,गांभीर्य, लाभालाभ, समानदृष्टी, समुद्रापासून.
असंग्रह,अपरिग्रह माशी, मधमाशी, कुरर सर्पापासून.
स्वावलंबनाने स्वोध्दार पिंगळेपासून.
एकांतरुची कुमारिकेपासून.
खाद्दपेयासंबंधाने संयम माशापासून.
एकांतिक एकाग्र ध्यान इषुकार भिगुरषेपासून.
कर्त्या संहर्त्या इष्र्वराचे ज्ञान कोळी, कांतीणीपासून .
मानापनाची समानदृष्टी बालकापासून .
असे चराचर गुरुं कडून दत्तात्रेय यांनी गुण मिळविले .

DSCF3507 DSCF2808

नृसिंहवाडी दत्तजयंती

                                                    ॐ
दत्तजयंती : नृसिंहवाडी दुमदुमली
दत्तजयंती गुरुवार आला आहे.दत्त यांचा वार गुरुवर आहे .
नृसिंहवाडी येथे गुरुवार ला दर्शना साठी भाविकांनी मोठी
गर्दी केली होती.कृष्णा – पंचगंगा नदी संगमावर स्नान केले.
‘ श्री गुरुदेव दत्त ‘ चा अखंड गजराने व
‘ दिगंबरा .. दिगंबरा .. श्रीपाद वल्लभ .दिगंबरा ‘ गजराने जप याने
नृसिंहवाडी दत्तगुरू च्या दर्शनाने भाविकांनी मोठी गर्दी केली.!
पहाते ३ वाजता काकड आरती व पूजा झाली.सात ७ ते १२ बारा वाजता
पंचामृत अभिषेक भक्तांनी केला.अबीर गुलाल बुक्का फुल मुक्त पणे
उधळली .गुरुवार २७ .१२.२०१२ साल ला सायंकाळी ५ पाच वाजता
दत्त जन्मकाळ सोहळा उत्साहात पार पडला .
नृसिंहवाडी येथे !
मी पूर्वी खुप वेळा नृसिंहवाडी पाहिली आहे !आता पण डोळ्या पुढे
नृसिंहवाडी दिसली !

DSCF3535 DSCF3533

DSCF3512 DSCF3521

श्रीदत्त १०

श्रीदत्त दर्शन

ब्रह्मा.विष्णू महेशंचा समन्वय दाखविणारी तीन मुखे सहा हात, वरच्या दोन हातात शंख आणि चक्र ( विष्णु द्दोतक ). मधल्या दोन हातात डमरु आणि कमंडलू ( शिवाचे द्दोतक ) आणि खालच्या दोन हातात माला आणि कमंडलू ( ब्रह्माचे द्दोतक ) ही आयुधे, माथा जटाभार देहाला विभूती चर्चिलेली,पायी खडावा, व्याघ्रांबर परिधान केलेले आणि काखेत झोळी असलेले,मागे गाय आणि आसपास चार श्र्वान ( कुत्री ) असलेले दत्तात्रेयांचे ध्यान वाचकांना सुपरिचित आहे. आता या ध्यानातील प्रतिकात्मकता समजून घेऊ या तीन मुखे – ही ब्रह्मा,विष्णु,महेश यांचे प्रतीक आहेत . सहा हात – विविध प्राचीन ग्रंथांत दत्तात्रेयांचे स्वरुप एकमुखी व्दिभुज किंवा चतुर्भुज दाखविले असले तरी दत्तसंप्रदायाने मान्य केलेल्या मूर्तीच्या संद र्भात विचार करावयाचा झाल्यास त्या मूर्तीला सहा हात ब्रह्मा विष्णु महेश यांचे प्रतीक असून ब्रह्माच्या हातातील माला व कमंडलु , तपस्व्याचे , ‘ सत्वा ‘ चे प्रतीक म्हणता येईल विष्णु च्या हातातील शंख आणि चक्र ही आयुघे ‘ रजा ‘ प्रतीक आणि  महेश च्या हातातील त्रिशूळ आणि डमरु ‘ तमा ‘ म्हणजे च संहाराचे प्रतीक मानता येईल . वेष – पुराणातील दत्तात्रेयांचे स्वरुप श्रीमान विष्णू सारखे असले  तरी मस्तकी जटाभार, पायी खडावा,अंगाला विभूती चर्चिलेली काखेत झोळी असलेली व्याघ्रांबर परिधान केलेली मूर्ती तो अवधूत दिगंबर योगी असल्याची द्दोतक आहे.  धेनु – हे ‘पृथ्वी ‘ चे किंवा ‘ माये ‘ चे प्रतीक मानले जाते. श्र्वान – दत्तत्रेयंच्या आसपास असणारे चार श्र्वान वेदांचे प्रतीक असल्याचे सांगितले जाते.काही विव्दानांनी यावरून ही देवता अवैदिक असल्याचे अनुमान काढले आहे. दत्तसंप्रदायाच्या प्रारंभी त्यावर नाथसंप्रदायाचा मोठा प्रभाव होता.जेव्हा भिक्षा मागण्यासाठि नाथजोगी गावोगावी सातत्याने संचार करत तेव्हा त्यांच्या बरोबर गाईं चे कळप आणि त्यांच्या रक्षणा साठी कुत्री असता, नाथ संप्रदायात ‘ आदिगुरु ‘ चे स्थान पावलेला महायोगी ‘ दत्तात्रेय ‘ आपापतत: च हे स्वरूप पावला असावा. निवास – दत्तत्रेयांचा वास सतत औदुंबर तळी असतो अशी श्रध्दा असल्याने अनेक दत्तभक्त वेदतुल्य ‘ गुरुचरित्र ‘ ग्रंथाचे परायण औदुंबर आवर्जून करतात.

 DSCF3519 DSCF3521

श्रीदत्त दर्शन ९


श्रीदत्त दर्शन
‘ अत्रि ‘ म्हणजे तिन्ही नव्हे तो. असा हा परमात्मा
त्रिगुणातीत आहे.satva,,raja,tamaया तीन गुणांच्या देवता
अनुक्रमे विष्णू , ब्रह्मा व महेश मानल्या जातात.साधकाची
‘अनसूया ‘अनुसूया म्हणजे अनन्य -एक ध्यानवृत्ती होते,तेव्हा
त्रिगुणात्मक – त्रिवेदात्मक ही सष्टी त्याचे बाळ होते.अत्रि म्हणजे त्रिगुण नाही
तो आणि अनसूया अनुसूया म्हणजे जिच्या ठिकाणी दोषदृष्टी नाही ती
अशा अत्रि आणि अनासूयेपासून दत्तात्रेयांचा जन्म झाला. हा
परमात्म्याचा साधन ज्याजोगे परमात्म्याशी एकरुप होतो.ते
साधन म्हणजे योग आत्म्याचे परमात्म्याशी योग साधणे म्हणजे
दत्तजन्म होय.किंवा जेथे अत्रि व अनसूया अनुसूया या
महाभावांचा संयोग होतो ते दत्ततत्व प्रगट होते.
दत्तात्रेयांनी अत्रि ऋषीं च्या आदेशा नुसार गौतमी नदीच्या
काठी शिवोपासना करुन ‘ योगसिद्धी ‘ आणि ब्रह्मज्ञान ‘
प्राप्त केले.त्यांचा आश्रम सिंहाचला जवळ प्रयाग वनात
असून ते स्वेच्छा विहारी आहेत माह.
माहूर पांचाळेश्र्वर , कोल्हापूर ही त्यांची विहारास्थाने आहेत.
माहूर हे पुरातन दत्तक्षेत्र दत्तात्रेयाचे शयनस्थान समजले जाते.
ते पांचाळेश्र्वरी स्नान करतात.आणि कोल्हापूर भिक्षाटन करतात.
एकनाथांनी एका अभंगात दत्तात्रेयांचे वर्णन करतांना म्हटले आहे –
” दत्त वसे औदुंबरी । त्रिशूळ डमरू जटाधारी ।।
कामधेनू आणि श्र्वान । उभे शोभती समान ।।
गोदातीरी नित्य वस्ती । अंगी चर्चिली विभूती ।।
काखेमाजी शोभे झोळी । अर्धचंद्र वसे भाळी ।।
एकाजनार्दनी दत्त । रात्रंदिन आठवीत ।। ”

DSCF3513DSCF3514

DSCF3515 DSCF3511

श्रीदत्त दर्शन ८

                                         ॐ
श्रीदत्त दर्शन
अत्रि ऋषीं नी पुत्रप्राप्तिसाठी रुक्षकुळ पर्वतावर घोर तपश्र्चर्या केली.
त्या तपाने पोळू लागले परिणामी ब्रह्मा,विष्णू ,महेश हे तिनही देव
अत्रि ऋषींसमोर प्रकट झाले आणि त्या त्रयींनी त्यांना तपाचे कारण
विचारले,त्यावर ते म्हणाले,की ” आपण माझ्या उदरी पुत्र रूपाने
जन्म घ्यावा. ” तीनही देवांनी त्यांची विनंती मान्य केली.
देवत्रयीं च्या आशीर्वादाने अनुक्रमे
ब्रह्मदेवापासून सोम, विष्णूपासून दत्तात्रेय आणि शिवापासून
दुर्वास हे तीन पुत्र अनसुयेच्या उदरी जन्म पावले.
कालांतराने शुभात्रेयी नावाचे कन्यारत्न त्यांना प्राप्त झाले.
पतिपरायण अनसूयेच्या तेजामुळे त्रिलोक्यातील लोक
प्रभावित झाले.इंद्राचे आसन डळमळीत झाले.
इतकेच नव्हेतर नारद याने केलेल्या अनसूयेच्या सतित्वाच्या
गौरवामुळे ब्रह्मा, विष्णू , महेश यांच्या पत्नींच्या मनात
अनसूये विषयी असूया निर्माण झाली.अनसूयेचे सत्व हरण
करण्यासाठी त्यांनी आपल्या पतींना अतिथी वेशाने
अनसूयेकडे पाठविले.आश्रमात अत्रि नव्हते.
अनसूयेने अतिथीं नाविश्रांती घेण्याची विनंती केली;
परंतु सत्वहरणा च्या हेतूने आलेल्या त्रिदेवांनी तिच्याकडे
मागणी केली,की
” तू विवस्त्र होऊन भोजन वाढणार असशील तरच ते आम्ही स्वीकारू.”
अनसूयेने ते तत्काळ मान्य केले आणि त्रिदेवां च्या मस्तकावर
पतिस्मरण पूर्वक तीर्थ शिंपडले तत्क्षणी च त्या तिघांची
बालके झाली.पती गंगेवरुन आश्रमात परतात च त्यांच्या पुढे
तिन्ही बालके ठेवून ” स्वामिन् देवेन दत्त ” असे म्हटले.
अत्रिं नी त्यांचे नामकरण ‘दत्त ‘ असे केले.
इकडे आपल्या पतीं ची वाट पाहून थाकलेल्या
देवभार्या पतिशोधात अत्रि ऋषीं च्या आश्रमात आल्या ,
त्यांना अनसुयेने आपल्या पतीं चे रूपान्तर
तीन बालकात केल्याचे आढळून अले.
देवभार्यां ची ती शोचनीय अवस्था पाहुन
अनसूयेने क्षणार्धात त्रिदेवांना पुन्हा पूर्वरुप दिले.
मग अनसूये च्या सत्व साक्षात्काराने चकित
झालेल्या त्रिदेवां नी पुढे यथावकाश तिच्या
उदरी जन्म घेण्याचे मान्य केले.
आपल्या पराजय मान्य करुन
ब्रह्मा व महेश तपश्र्चर्या करण्यासाठी
अरण्यात निघून गेले.मग कालांतराने
ब्रह्मा ‘ चंद्र ‘ ( सोम ) झाले आणि
महेश ‘ दुर्वास ‘ झाले ; परंतु
विष्णू ‘ दत्त ‘ रूपाने अत्रि अनसूयेच्या
इच्छेनुसार त्यांच्या आश्रमात च राहिले.
ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या
त्रिदेवां चे प्रतीक म्हणून त्याने
ब्राह्माचा कमंडलू आणि महेश चा शूल हातात
धारण केला,असे भविष्य पुराण ठासून सांगते.

DSCF3512

DSCF3507 DSCF3511

DSCF2831 DSCF2822

श्री दत्तात्रेय जयंती ७

                         ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण हेमंतऋतु मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष गुरुवार मृग नक्षत्र
१४ श्री दत्तात्रेय जयंती गाणगापूर क्षेत्र श्री दत्तजयंती उत्सव आहे.
तसेच १५ शुक्रवार आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशिप्रवेश आग्रहायणी,
पूर्वाषाढा रवि २२।२९,अन्वाधान पौर्णिमा आहे.
तसेच दिनांक तारीख २७ डिसेंबर १२ .२०१२ साल श्री दत्तात्रेय जयंती
आहे.दिनांक तारीख २८ .१२ डिसेंबर २०१२ साल ला आग्रहायणी पौर्णिमा
आहे.

DSCF2829 DSCF2780

DSCF2869 DSCF2875DSCF2820 DSCF2883

श्रीदत्त दर्शन ६

                                      ॐ
श्रीदत्त दर्शन
धर्मातील प्रभाव आणि प्रसार –
शैव, वैष्णव आणि शाक्त या तीन ही उपासना प्रवहांना
व्यापनारा दत्तत्रेयांचा प्रभाव सर्व भारतभर गाजत आहे.आपल्या
महाराष्ट्रात दत्तभक्ती चा प्रसार जातिभेदातील, सांप्रदायातील
किंबहुना धर्मातीत आहे.
महानुभाव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आणि
समर्थ संप्रदायात दत्तात्रेयां विषयी उत्कट श्रध्दाभाव आहे.
विष्णूचा अंश –
दत्तात्रेय हे विष्णूचे अंश असून अत्रि अनसूया अनसूये चे पुत्र आहेत;
परंतु ते अयोनिसंभव आहेत.महाभारतात वनपर्वांत, शांतिपर्वांत
अनुशासनपर्वांत, दत्तत्रेयां नी सहस्त्रार्जुनावर कृपा केल्याचा
उल्लेख आढलतो.
अवताराचा हेतू –
ब्रह्मपुराणात भगवान दत्तात्रेयांचा अवताराछा हेतू पुढील प्रमाणे
सांगितला आहे –
” जो सर्वभूतमात्राचा अंतरात्मा आहे.त्या विष्णूचा दत्तात्रेय नामक अवतार
झाला.हा अवतार क्षमाप्रधान होता.त्याने वेदांना प्रतिष्ठा मीळवून दिली
यज्ञसंस्थेतील चातुर्वण्यातील शैथिल्य दूर केले.अधर्म आणि असत्याचा
उच्छेद केला व क्षीण होत चाललेल्या प्रजेचा विलक्षण सामर्थ निर्माण केले.
दत्तात्रेयांचे अत्रि ऋषि पिता व अनसूया माता होत.
अत्रि ऋषींनी ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र मानले जाते.
चित्रकूटा जवळ पयस्विनी नदीच्या काठी त्यांचा आश्रम होता.
त्यांच्या कठोर तपश्र्चर्ये मुळे विलक्षण ब्रह्मतेज निर्मार्ण झाले.
पृथ्वीवरील क चारीही वर्णातील लोकांची काळजी सतत वाहणारे
अत्रि ऋषी लोकमान्यता पावले होते.त्यांच्या तप:सामर्थ्यावर
लुब्ध होऊन कर्दम प्रजापतीने आपली ‘ अनसूया ‘नावाची कन्या त्यांना दिली.
अनसूया नावाप्रमाणे आसूयारहित होती.तिने तपस्या करुन शंभू महादेवाला
प्रसन्न करुन घेतले होते.याच अत्रि आणि अनसूयेची पुत्र
‘ दत्तात्रेय ‘, ‘ दुर्वास ‘ आणि ‘ सोम ‘ हे होत.
शुभात्रेयी नामक एक कन्या ही त्यांना होती.

DSCF3507 DSCF2795

पदार्पण

                            ॐ
पदार्पण
सजल शामल गर्द घनातून
जशी लकाके धडाड बिजली
चमक कशी थरारुनी ती
गडगडते अवकाशी बोली
मोर मनाचा फुलून पिसारा
उतरे कविता मनी अनावर
जसे बिजांना कोंब फुटावे
मातीमधले झरून अत्तर
पाण्याने उसळी मारावी
कभिन्न फोडून काळा पत्थर
तसे मनातील कोरीव लेणे
हाती उमटते नवेच अक्षर
श्रीकांत चिवटे
तुळसपाणी पुस्तक

DSCF3504

कोइमतूर

                      ॐ

ख्रिसमस च्या पूर्वसंध्येच्या रोषणाई आणि झगमगटाने देश भरात

आनंदाची लहर उसळली

कोइमतूर येथील इरोड मधील

सीएसआय चर्च वर अशी सजावट करण्यात आली आहे.

 

      DSCF3522

श्रीदत्त दर्शन ५

                                 ॐ
श्रीदत्त दर्शन
आपल्या भारतात जे अनेकानेक धार्मिक संप्रदाय आहेत त्यात
‘ दत्तसंप्रदाय ‘ हा एक प्रमुख संप्रदाय मानला जातो.यालाच
‘ अवधूत संप्रदाय ‘ असेही संबोधिले जाते. ‘दत्तात्रेय ‘ हे या
संप्रदायाचे आराध्य दैवत होय !
सनातन भारतीय संस्कृती ही प्रतीकात्मक आहे आणि म्हणून च
प्रतिकात्मता हे तिचे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य सांगता येईल.
ही प्रतिकात्मकता पारमार्थिक जीवनाच्या आचारात आणि
विचारात द्रुष्टोत्पत्तिस येते त्याच प्रमाणे सर्वसमावेशकता हे
सुध्दा तिचे एक ठळक वैशिष्ट्य आहे.
अस्तित्व अबाधित –
भारतीय संस्कृती चा उगम थेट वेदकाळात झाला नसून तिने
प्रसंगी विविध वलणे घेतलेली दिसून येतात.त्याला कारण या
संस्कृतीचा आधारभूत असलेला धर्म हिंदूधर्म संकुचित किंवा
मयादित पातळीवर कधीच स्थिर राहिला नाही.सर्वसमावेशकता
त्याच्या ठायी असल्यामुळे आजपर्यंत अनेक आक्रमणे गंडातारे आघात-
प्रत्याघात होऊन ही हिंदू धर्माचे अस्तित्व कधीच लोप पावले नाही .
हिंदू धर्म नव्हे वैदिक धर्म –
वास्तविक ‘ हिंदूधर्म असे नामकरण कालौघात झाले असून ‘ वैदिकधर्म ‘
असेच प्रथमपासून त्याला संबोधण्यात आले आहे.
यातून पुढे जे अनेक पंथ संप्रदाय अणि विचारधारा उदयास आल्या
त्या सर्वांना आपल्या मूलस्त्रोतात सामावून घेऊना तो संरुध्द होत गेला.
समन्वयाची धारा – या श्रेष्ठ परंपरेतूनच उदयला आलेली महाराष्ट्रातिल
भक्ती परंपरेची एक सनातन आणि बरिचशी समन्वयवादी धारा
म्हणजेच ‘ दत्तसंप्रदाय ‘होय.
सर्वात प्राचीन व लोकाभिमुख संप्रदाय –
उपनिशत्काला पासून भारतीय जीवनात उपासनामर्गाला
एक अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त असून या उपासनेच्या
विविध प्रकारातून च वेगवेगळा संप्रदायांचा उगम झालेला
दिसून येतो.त्यापैकी ‘ दत्त्संप्रदाय ‘ हा सर्वमत प्राचीन व
लोकाभिमुख असा लोकप्रिय संप्रदाय असून उपनिषद् कारांनी
‘ विश्र्वगुरु ‘म्हणून यथार्थं पणे गौरविलेले प्रभु ‘ दत्तात्रेय ‘
हे या संप्रदायाचे एकमेव दैवत होय !

DSCF3507 DSCF2827

जन्मकथा नाताळ गोठ्याची !

                                                          ॐ
जन्मकथा नाताळ गोठ्याची !
गेली दोन हजार वर्षे श्रध्दावंत ख्रिसमस हा येशू चा जन्मदिन
मोठ्या उत्साहाने सागरा करत आले आहेत.नाताळ ख्रिसमस
25डिसेंबर २५ डिसेंबर ला सागरा केला जात असला तरी
२४ डिसेंबर चा मध्यरात्रीचा धर्मविधी महत्वाचा असतो.
ख्रिस्त मंदिरात धार्मिक विधिव्यक्तिरिक्त नाताळ सण साजरा
करताना ख्रिस्ती घरोघरी अनेक परंपरा पाळल्या जातात.
गच्ची वर शुभ्र तारा लावणे ख्रिसमस वृक्ष उभारणेगोड पदार्थ तयार करणे.
गोठा बनवून तिथे साकारलेला येशू च्या जन्म रूपाचा देखावा करणे.
यांच्या मूर्ती ठेवल्या जातात.-
अवती भवती गाय बैल गाढव शेळ्या -मेंढ्या ठेवल्या जातात.
बेथलेहेम मधील गाव ,डोंगर दऱ्या नदी घरे समावेश करतात.
गोठा बनविण्याची प्रथा पहिल्या शतका पासून सुरु झाली.
देवपुत्र येशू चे व परंपरे नुसार मारिया माता व पिता योसेफ
यांच्या सोबत बाळ येशू यांच्या मूर्ती ठेवल्या जातात.
आज जगभर प्रसिध्द असलेल्या नाताळ अनावलेल्या गोठ्याचा संत
फ्रान्सिस हाच जनक !ज्या हेतूने त्यांनी बेथलेहेम मधील
येशूने जन्म घेतलेल्या गाईचा गोठ्याची प्रतिकृती बनवून
ख्रिस्ती श्रध्दावंत यांना तारणमय घटनेचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला.
तोच अनुभव आजही ख्रिस्ती जन घरोघरी
बनवलेल्या गोठ्याव्दारे घेतात.

           

DSCF3518DSCF3484

DSCF3482 DSCF3481

येशू

                       ॐ
खिसमस दिन येशू चा जन्म दिवस
25 .12. 2012 साल २५.१२.२०१२ साल ला
येशूचा जन्मदिवस म्हणून साजरा केला जातो.होतो.
25 डिसेंबर २५ डिसेंबर

मेरी ख्रिसमस असे म्हणातात.

DSCF3484 DSCF3485

DSCF3481 DSCF3482

डॉ शरद

डॉ .M .B .B . S . शरद य . देशपांडे
यांचा दिनांक तारीख २४. १२.२०१२ साल ला
दिनांक तारिख डिसेंबर 24.12.2012 साल ला
वाढ दिवस आहे.
डॉ शरद यांना वाढ दिवस यांच्या सर्व शुभेच्छा !

DSCF3516  DSCF3512

 DSCF3517

हे दोघे मामा भाचे आहेत.

श्रीदत्त दर्शन ४

श्रीदत्त दर्शन

‘गुरुचरित्रा’त असे अनेल प्रसंग आहेत, की श्रीनरसिंह सरस्वतीं नी
आपल्या तप:सामर्थ्याने अनेक आर्तांची शारीरिक दु:खे व संकटे क्षणार्धात
दूर केली.सांप्रतही सिध्दपुरुषांच्या किमयेचे कुतूहल आणि आकर्षण यत्किंचित ही
कमी झालेले नाही.आधुनिक काळात होऊन गेलेल्या दत्तोपासक सिध्दपुरुषांची
चरित्रे आपण वाचली, तर त्यांचा बहुतेक भाग त्यांनी केलेल्या अलौकिक चमत्कांनी
व्यापलेला असतो.

दत्तोपासनेमुळे च अशा सिध्दी दत्तोपसकांना प्राप्ता होतात आणि त्यांच्या साहाय्याने
ते आपली दु:खे दूर करु शकतात, आपल्या कामनांची पूर्ती करु शकतात.ही जी भावना
सर्वसामान्यांच्या मनात प्रथम पासून रुजत गेली त्यातच दत्तसंप्रदायाच्या भक्त प्रियतेचे
रहस्य दडलेले आहे. केवळ दर्शन – स्पर्षनाने वा आशीर्वादाने सिध्दपुरुषांनी आपल्या
व्यथा – वेदना त्वरित नाहिशा करुन मनोकामना पूर्ण कराव्यात, अशी ही बहुतेक
भक्तांची किमान अपेक्षा असते.

दत्तात्रेयांची उपासना गुरुस्वरुपात करावयाची असते.कारण ते ‘गुरुदेव’ आहेत.
परिणामी गुरुसंस्थेला प्राधान्य देणाऱ्या सर्व संप्रदायात दत्तात्रेयांची पूज्यता रूढ झाली.
परमार्थात गुरुसंस्थेचे महत्व स्वयं सिध्द आहे आणि दत्तात्रेय हे परमगुरु असल्यामुळे पथप्रदर्शक गुरु आणि
गुरुच्या मार्गदर्शनाने होणारी परमप्राप्ती हे दोन्ही  विशेष त्यांच्या स्वरुपात प्रामुख्याने आमावले आहेत.

दत्तसंप्रदाय हा प्रत्यक्षवादी, सगुणवादी आहे. जीवनाला आवशयक असलेल्या मंत्रशास्त्राचे संवर्धन करण्याचे महान कार्य आजवर दत्तसंप्रदायाने केले आहे. वर्णा श्रमधर्मपालन, सगुणध्यानासाठी प्रदीर्घ अनुष्ठाने, गुरुचरित्राची पारायणे, गुरुपदिष्ट योगमार्गाचे आचरण इत्यादी विशेषांनी युक्त असलेल्या दत्तसंप्रदायाचा आणि दत्त दैवताचा मागोवा घेणारे हे छोटे खानी पुस्तक वाचकांच्या ज्ञानातं खचितच भर घालेल असेच आहे.

दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा

DSCF3507

जप

                                         ॐ
जप देवाच व्रत लहान पणी घरात मोठी मानसं जसे देवाचे करतात.
तसेच लहान मुलेपण देवाच करतात.सर्वच घरात व्रत मंत्र जप घरात
म्हणत नाहीत ठराविक कुळा चार प्रमाणे देवाच केले जाते.तेच श्लोक
पाठ करतात.घरात कोणतेही गुरु असतात त्यांची म्हणणे जप केला जातो.
आधी शाळा नंतर प्रपंच हयामुळे ठराविक उपवास कोणताही एका देवाला
जाणे व्यक्ति करतो.मूल पण आपण सांगतो म्हणून देवाला जातात.
सर्वच जण सर्व नक्की करु शकणार नाही .
पण आपल्या घरातील गुरु व एका देवाला जाणे एक उपवास करणे ही
सवय लागलेली व्यक्तिला असते.त्यातून व्यक्ती तेच तेच मंत्र जप करुन
देवची भक्ती पूजा करतो.गुरु मध्ये पूर्ण श्रध्दा ठेवतो व आपण स्वत:त्यात
गुंगुंन जातो.व आपल रोजच जीवन चांगल्या प्रकारे देव गुरु हयात श्रध्दा
ठेवून जगत असतो.हे खुप च मनाला शांति स्वत:ला स्वास्था साठी आवश्यक आहे.
खूप व्रत असले तरी आपण आपल्या मनाने मनानी एक व्रत एक जप एक देव
एक गुरु ठरवावा त्याप्रमाणे मनात ठेवून जप देव गुरु मंत्र पूजा करावी ती
इतकी होते की बस्स !आपल्याला काही अडचण आली तर ती नल्ली चं दूर होते.
करून करून आपण त्यात एकाग्र होतो.झोपेत कोठेही असलो तर त्यावेळेला
तो जप मंत्र आपल्याला आठवतो मनातून तोंडात बाहेर पडतो एकाग्र मन होणे
म्हणजे वेगळे काही करायला नको करून करून ते त्यात मिळून जाते.मला
झोपतांना मंत्र जप करायची सवय गाडीत बस मध्ये पण त्यावेळा तो जप
आठवतो.व माझे मला च आ रे असे होते ! बाप रे असे होते. !
एक देव एक मंत्र एक गुरु ठेवावा मी सर्व लिहिले असले तरी
महालक्ष्मी व यंत्र ठराविक जप पोथी असते माझी !

         DSCF3497

श्रीदत्त ३

श्रीदत्त

श्रीदत्त स्थान माहूर श्री रेणूका देवी येथे पण येथे श्रीदत्त स्थान व अनसूया देवी चे मंदिर आहे.

हे श्रीदत्त स्थान श्री अनसूया देवी व श्री रेणूका देवी चे स्थान पाहिले आहे त्याचा हा फोटो.

श्री दत्त, श्री दत्त…

Image

श्रीदत्त दर्शन २

                               ॐ
श्रीदत्त दर्शन
दत्तात्रेय हे जरी महाराष्ट्रातील भक्तप्रिय दैवत असले तरी
त्याच्या उपासनेला सर्वाधिक प्रेरणा मिळाली, ती
श्रीनरसिंह सारस्वतीं च्या अवतारामुळे .
त्यांच्या नंतर महाराष्ट्रात दत्त संप्रदाय निर्माण झाला.
औदुंबर, नरसोबावाडी व गाणगापूर ही या
संप्रदायाची प्रमुख तिर्थस्थाने बनली.
नरसिंह सरस्वतीं च्या अवतारा मूळे जो दत्तोपासनेचा
प्रवाह प्रवर्तित झाला, त्या प्रवाहाशिवाय, दत्तोपासनेच्या
क्षेत्रात अन्य प्रवाह निर्माण झाले आणि नांदत राहिले ;
परंतु त्यांचे स्वरुप व्यापक नसल्यामुळे ते वैयक्तिक
उपासनेपुरते च मर्यादित राहिले आणि म्हणून च
त्यांना संप्रदायाचे स्वरुप प्राप्त झाले नाही.
दत्तसंप्रदायाच्या स्वरुपावर दत्तात्रेयांच्या
मूलस्वरूपाचा प्रभाव विशेष आहे,हे तर खरेच ;
परंतु त्याच्या घडणीत, विचार-आचार दत्तावतारी
महापुरुषांचाही सिंहाचा वाटा आहे.
दत्तात्रेयंच्या मूलस्वरुपात पौराणिक कल्पनेनुसार
चातुर्वर्ण्य संरक्षावर विशेष भर आहे.
पुराणांनी वारंवार असे प्रतिपादले आहे,की
दत्तात्रेयांचा अवतार हा चातुर्वर्ण्याच्या
संरक्षण संवर्धनासाठी झालेला आहे.
ज्या काळात श्रीनारसिंह सरस्वतीं चा
अवतार झाला, त्या काळात
‘ कठीण दिवस युगधर्म ।म्लेंच्छराज्य क्रूर कर्म ‘
अशी परिस्थिती सर्वत्र होती.परिणामी ब्राह्मण वर्ग
आचार दृष्ट्या शिथिल होऊ लागला होता.
अशा परिस्थितीत श्रीनरसिंह सरस्वतीं नी
वैदिक परंपरेच्या पुनरुज्जीवनासाठी व
संरक्षणासाठी वर्णाश्रम धर्माला प्राधान्य दिले
‘ धर्मो रक्षति रक्षत : ‘ ही त्यांची त्यामागची
प्रमुख भूमिका होती.
दत्तसंप्रदायाचे उपास्य असलेले दत्तात्रेय हे एक योगी
असल्यामुळे या संप्रदायात स्वाभाविक च योगालाही
प्राधान्य मिळाले.अगदी चांगदेव राऊळांपासून
आजपर्यंत झालेले बहुतेक महान
दत्तोपासक योगी होते.
नाथसंप्रदायाने तर दत्तात्रेय ही योगप्रदायक देवताच मानली आहे.
नाथसिध्दां विषयी जनमानसात आजही असा समज रूढ आहे,
की ते योगसामर्थ्याने काय हवे ते करु शकत .

DSCF3507 DSC00042a

श्रीतुळसीमहात्म्य

                                                   ॐ
श्रीतुळसीमहात्म्य
तुळशीचे माहात्म्य
प्रत्येक हिंदू च्या दारात तुळशीवृंदावन असते,
स्त्रियांनी त्या तुळशीला पाणी घालावे,प्रदक्षिणा घालाव्यात,
पूजा करावी,रांगोळी काढावी व सायंकाळी दिवा लावावा.
लहान मुला-मुलींनी तुळशीजवळ बसून रामरक्षा म्हणावी.
श्रीविष्णूला तुळस प्रिय आहे.तुळशीच्या पानाने त्याची पूजा केली
असता पुष्कळ व्रते,यज्ञ,जप केल्याचे फळ लाभते.
दरवर्षी कार्तिक शुध्द व्दादाशीस तुळशीविवाह करावा.त्या
दिवशी तुळशीवृंदावन सारवून अगर रंग देऊन सुशोभित करावे व
त्यात ऊस लावून आवळा व चिंच टाकून फुलांचा माळा बांधाव्यात,सायंकाळी
बाळकृष्णाच्या प्रतिमेशी तुळशीचा थाटात विवाह लावावा.
जमलेल्या मंडळीस कुरमुरे,पोहे उसाच्या गंडेऱ्या वाटाव्यात.
तुळस ही oushadhi वनस्पती औषधी वनस्पती आहे.
उचकी येत असल्यास तुळशीचा रस थोडा मध घालून चाटावा.
भूक लागता नसेल तर रोज नेमाने तुळशी चा रस घेत जावा
तुळशी च्या काढ्याने पडसे ताबडतोब थांबते.थंडीपासून झालेली
बाधा नाहीशी होते.
दलदलीच्या जागी तुळशी ची लागवड केल्यास त्या जागी डास
होत नाहीत तुळशी च्या झाडा मुळे घराच्या आसपासची जागा निरोगी
राहते.

              DSCF3431

श्रीदत्त १

                                      ॐ
श्रीदत्त दर्शन
श्रीदत्त दर्शनपूर्वी !
बाह्य शत्रूवर विजय मिळविणारा ” वीरपुरुष “आणि आंतरिक
शत्रूवर विजय मिळविणारा “सिध्दपुरुष ” यांनाही देवत्व प्राप्त
होते.वेदातील इंद्र ही विरदेवता आहे.तर मध्ययुगातील दत्त ही
सिध्ददेवता आहे.
दत्तात्रेय ही देवता भारतीयांच्या प्रगल्भ चिंतनाची निर्मिती आहे.
भारतीय संस्कृतीतील अंत्यत परिणत विचार आणि गूढ भावना व्यक्त
करण्यासाठी इतिहासाच्या गर्भातून हे अद् भूत प्रतीक जन्म पावले आणि त्यात
समग्रता आणि सामंजस्य असल्यामुळे ते सार्वत्रिक श्रध्देचा विषय बनले आहे.
भाविकांच्या दृढ श्रध्देनुसार आणि अनुभूती नूसार दत्तात्रेयाचे स्वरुप अनाद्दनन्त
असले, तरी या दत्त दैवताचा दृश्य इतिहास दोन हजार वर्षाहून जुना नाही.
संस्कृती च्या इतहासात देवतांच्या निर्मिती चा आणि
विकासाचा विचार अतिशय महत्वपूर्ण असतो.मानवाच्या
वैयक्तिक आणि सामूहिक चिंतनाच्या मुशीतूनच विविध
देवदेवतांच्या मूर्ती आकारास येत असतात.
आदिमानवाच्या मनातील भीती, आश्र्चर्य आणि कृतज्ञता या
तीन भावनांनी प्रथम देवतांना जन्म दिला आहे.ऋतुचक्रांत विविध
रंग – रूपे धारण करणारी पंचमहाभूते, वृक्षवेली आणि पशु – पक्षी
यातून माववाच्या आदिदेवता जन्म पावल्या. या बाह्य शृष्टी बरोबर मानवाच्या
जीवनातील ‘ जनन आणि ‘ मरण ‘ या दोन घटनांनीही देवता निर्मितीला
साहाय्य केले.जननाच्या आश्र्चर्यातून लिंगपूजेचा उद् भव झाला आणि
मरणाच्या भूत – पिशाच्यांची आणि संहारक देवतांची निर्मिती झाली.
पुढे जसजसे मानवाचे जीवन विषयक आणि विश्र्वविषयक चिंतन
वाढू लागले, तसतसे या प्राकृतिक देवतांची सुसंस्कृत स्वरूप धारण केले.

                 DSCF3507

श्रीतुळसीमाहात्म्य

                                             ॐ
श्रीतुळसीमाहात्म्य
तुलसीविवाहाची कथा
पूर्वी जालंदर नावाचा महापराक्रमी योद्धा होता.
त्याने सर्व देवांस जिंकून त्यांचे वैभव आपणाकडे आणून ठेविले होते.
जालंधर सर्वांस अजिंक्य झाला होता,त्याचे मुख्य कारण त्याची स्त्री वृन्दा ही महापतिव्रता होती
हे होय.त्याचा नाश करण्याची युक्ती श्रीविष्णूने कापताने योजिली.
जालंधर रणांगणात पडला असे दाखविण्यासाठी श्रीविष्णूने दोन
माकडांकडून त्याचे शिर व धड आणून व्रन्देपुढे ठेविले.
ते पाहताच ती शोक करू लागली.इतक्यात एका
साधूने संजीवनीमंत्राने जालंधर याचा वेष घेतलेल्या त्या
श्रीविष्णूस उठविले तो जीवंत झालेला पाहताच तिने
मोठ्या आनंदाने त्याला आलिंगनं दिले. काही दिवस
श्रीविष्णु तिच्या घरी राहिले.पुढे तिच्या हातून काही पातक झाल्यामुळे खरोखर
जालंधर रणांगणात पडला.नंतर वृंदेला खरा प्रकार समजला.
तेव्हा ती संतप्त होऊन श्रीविष्णूस म्हणाली,
‘ तुला पत्नीचा वियोग होऊन दोन माकडांचे साह्य घ्यावे लागेल .
” ( ही गोष्ट रामावतारात घडून आली.) नंतर तिने अग्निकाष्ठे भक्षण केली.
कपटाने महापतिव्रतेचा छळ केल्यामुळे श्रीविष्णूस वाईट वाटले व
तो वेड्यासारखा तिच्याजवळ बसला.पुढे पार्वतीने त्या चितेजवळ
तुळस, आवळा व जाईचा वेल अशी तीन प्रकारची झाडे निर्माण केली.
त्यातील तुळस हीच व्रन्देप्रमाणे आहे मानून त्याला प्रिय झाली.
पुढे त्या वृंदेने रुक्मिणी चा अवतार घेऊन श्रीकृष्ण यास कार्तिक शुद्ध व्दादशी
स वरिले. तेव्हापासून दरवर्षी तुळशीविवाह करण्याची चाल पडली असावी .

             DSCF3431

भेटी १००, ५००

                                ॐ
तारिख दिनांक 20. 12. डिसेंबर 2012 साल २०.१२.२०१२ साल
ला ब्लॉग ला ७ ब्लॉग आहेत.व सर्व ब्लॉग मिळून १,०३३ब्लॉग पोस्ट आहेत.

तारीख २०.१२ डिसेंबर २०१२ ला सर्व ब्लॉग पोस्ट १,०३३ एक हजार तेथीस आहेत.
व सर्व भेटी एक लाख पाचशे आहेत।100,500 (१००.५००) दिनांक तारीख २०.१२.२०१२ 20.12.2012 डिसेंबर ला भेटी 1.039 १,०३९ एक हजार एकूण चाळीस भेटी आहेत.
.
खरच चिकाटी व सर्व यांची कृपा व भेटी चे सभासद ह्यांच्या,सहकार्याने सर्व लिखान
पूर्ण होत आहे.सौ काकू असेच खूप वहीत लिखान करतं करित असत.त्यांची आठवण
त्यांचा किस्सा गिरवित आहे. धंयवाद ! धन्यवाद !

               aai-yellow-sari DSCF3428

श्री यंत्र

                                  ॐ

                              श्री यंत्र

 

                DSCF3497

वैभव लक्ष्मी व्रत

                                ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
श्रीमहालक्ष्मीची आरती
जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी ।।
वससी व्यापकरूपें तूं स्थूलसूक्ष्मी ।। धृ o ।।
करविरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता ।।
पुर हरवरदायिनी मुरहरप्रीयाकांता ।।
कमलाकरे जठरीं जन्मविला धाता ।।
सहस्त्रवदनीं भूधर न पूरे गुण गातां ।। १ ।।
मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं ।।
झळके हाटकवाटी पीयूषरसापाणी ।।
माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयना ।।
शशिधरवदना राजस मदनाची जननी ।। २ ।।
तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी ।।
सांख्य म्हणती प्रकृति निर्गुण निर्धारीं ।।
गायत्री निजबिजा निगमागम सारी ।।
प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी ।। ३ ।।
अमृत भरिते सरिते अघदुरिते वारीं ।।
मारीं दुर्घट असुरां भब दुस्तर तारीं ।।
वारीं मायापटल प्रणमत परवारीं ।।
हें रूप चिद्रुप तद्रुप दावीं निर्धारीं ।। ४ ।।
चतुरानने कुच्श्र्चितकर्माच्या ओळी ।।
लिहिल्या असतील माते माझे निजभाळीं ।।
पुसोनि चरणांतळीं पदसुमनें क्षाळीं ।।
मुक्तेश्र्वर नागर क्षीरसागरबाळी ।। जय o ।। ५ ।।

DSCF3473 DSCF3474

DSCF3468 DSCF3479

वैभवलक्ष्मीव्रत कथा

                                        ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
कथा
एक फार मोठे शहर होते.तय शहरात लाखों लोक राहत होते.
पूर्वीच्या काळी लोक एकमेकाच्या संगतीत राहात.आणि बसत उठत
असत. शीला आणि तिचा पती यांचा संसार चांगल्या सात
गणला जात होता.शीला वृत्तीने धार्मिक आणि सतुंष्ट होती
पती ही विचारी आणि सुशील होता.तीं पतिपत्नी इमानदारीने जगत होती .
काही दिवस नंतर पति वाईट संगतिला लागला.पतीच्या वर्तनाचे शीला ला
खूप दु:ख होत होते.माताजी दारात उभी होति.शीला च्या मनाला अपार शांती वाटली.
माताजी तिला म्हणाली लक्ष्मीजी मंदिरात दर शुक्रवारी भजन होत असते,त्या ठिकाणी
मी पण जात असते.तिथे दर शुक्रवारी आपली भेट होते.अलिकडे जात नाही स
माताजी म्हणाली मुली लक्ष्मीमातेचे व्रत अगदी सोपे आहे.
त्याला ‘वरद लक्ष्मी व्रत’ किंवा ‘वैभव लक्ष्मी व्रत’असेही म्हणतात.हे
व्रत करणाराच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.आणि त्याला यश सुख
संपत्ति प्राप्त होते.असे म्हणून माताजीने वैभवलक्ष्मी व्रताचा विधी सांगण्यास सुरुवात केली.
हे व्रत दर शुक्रवारी करायचे असते.अकरा ११ एकविस २१ “जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता’
असा जप करायचा दिवाबात्ती लावायची पूर्वे ला तोंड करून बसावे.समोर एक पाट
ठेवावे त्यावर धुतलेला एक स्वच्छ रुमाल आंथरुन त्यावर तांदळाची लहानशी रास करावी
त्या राशीवर तांब्याचा लोटा पाणी भरून ठेवावा लोत्यावर एका वाटीत एखादा सोन्याचा
दागिना ठेवावा.सोन्याचा दागिना नसेल तर चांदी ची एखादी वस्तू ठेवावी.आणि तीही
नसेल तर रुपयाचे नाणे ठेवले तरी चालेल नंतर तुपाचा दिवा करून उदबत्ती लावावी.
” लक्ष्मी मातेचे अनेक स्वरूपे आहेत.लक्ष्मी माता ‘ श्री यंत्राने ‘च संतुष्ट होते.तेव्हा
वैभवलक्ष्मी व्रत करणा ऱ्या ने प्रथम ‘ श्री यंत्राचे आणि लक्ष्मीमाताच्या विविध
स्वरूपां चे अंत:करण पूर्वक दर्शन करावे.अकरा वेळा ‘जय लक्ष्मी माता ‘
असे जप करावा नंतर प्रसाद वाटावा त्या नंतर वाटीतील दागिना किंवा रुपया
काढून घ्यावा लोत्यातील पाणी तुळसी च्या कुंडात सोडावे आणि तांदूळ एका
वाडग्यात पक्षांना घालावे.अशा रीतीने शास्त्रोक्त विधी ने व्रत केल्याने त्याचे फळ
मिळते.फळ अचूक मिळतेच.या व्रताच्या प्रभावाने सर्व प्रकारची दु:खे दूर होऊन
भरपूर धनलाभ होतो.हे ऐकून शीला एकदम खुष झाली तिने हे व्रत केले.दुसऱ्या दिवस
शुक्रवार ला तिने हे व्रत सुरु केले.पतीला जेव्हा तो प्रसाद तिने दिला त्यापासून
त्याचा स्वभावात फरक पडूं लागला त्यादिवशी पतीने चांगले वागणे सुरु केले.
पूर्ण श्रद्धेने आणि भक्तिने तिने एकवीस शुक्रवार ‘वैभवलक्ष्मी व्रत’ केले.
एकवीस शुक्रवार करून माताजी ने सांगीतल्या प्रमाणे उद्दापन करून सात स्त्रियांना
तिने वैभवलक्ष्मी व्रताची एक एक पुस्तिका भेट म्हणून दिली.मातेच्या स्वरूपातील
फोटो ला वंदन तिने मनोभावाने प्रार्थना केली.व वैभवलक्ष्मी व्रत पूर्ण केले आहे

DSCF3473 DSCF3474

वैभव लक्ष्मी व्रत

                                       ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
हे व्रत दर शुक्रवारी करायचेअसते. अकरा ११ किंवा एकवीस २१ शुक्रवार करायचे असते.
करणाराने स्नान करून स्वच्छ कपडे घालायचे आणि मनातल्या मनांत
“जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता” असा जप करायचा कोणाचो निंदा करायची नाही.
दिवाबत्ती च्या वेळी हातपाय धूऊन एक पाट ठेऊन त्यावर पूर्वेला तोंड करून बसावे.
समोर एक पाट ठेवावे त्यावर धुतलेला एक स्वच्छ रूमाल अंथरावा. त्यावर तांदळाची
लहानशी रास करावी.त्या राशीवर तांब्याचा लोटा पाणीभरून ठेवावा.लोत्यावर
एक वाटीत एखादा सोन्याचा दागिना ठेवावा. सोन्याचा दागिना नसेल तर चांदीची
वस्तू ठेवावी.आणि तीही नसली तर रुपया एक आणे ठेवले तरी चालेल.नंतर
तुपाचा दिवा करून उदबत्ती लावावी.
” लक्ष्मीमातेची अनेक स्वरूपे आहेत.लक्ष्मीमाता ‘ श्री यंत्राने च संतुष्ट होते.
तेव्हा वैभवलक्ष्मी व्रत करणा ऱ्याने प्रथम ‘ श्रीयंत्र याचे आणि
लक्ष्मीमातांचे विविध स्वरूपाचे अंत:करण पूर्वक दर्शन करावे
( पुस्तकात मागे श्री यंत्र आणि लक्ष्मीमातेच्या विविध स्वरूपाचे फोटो
दिले आहेत )
त्यांनतर लक्ष्मी स्तवनाचा पाठ म्हणावा नंतर वाटीतल्या
दागिण्याची किंवा रुपयाची हळद कुंकू लावून पूजा करावी लाल रंगाचे
फुल वहावे सांयकाळी घरी बनवलेली एखादी गोड वस्तू प्रसादा करिता
ठेवावी.ती बनविली नसेल तर गूळ किंवा साखर चालेल.
त्यानंतर आरती करावी आणि अंत:करणपूर्वक अकरावेळा
‘जय लक्ष्मी माता ‘असे जप करावा.नतंर प्रसाद वाटावा
त्यानंतर वाटीतील सागीना किंवा रुपया काढून घ्यावा
लोट्यातील पाणी तुळशी च्या कुंडात सोडावे आणि
तांदूळ एका वाडग्यात पक्षांना घालावे.
अशारितीने शास्त्रोक्त विधीने व्रत केल्याने
त्याचे फळ अचूक मिळतेच.
या व्रताच्या प्रभावाने सर्व प्रकारची दु:खे
दूर होऊन भरपूर धनलाभ होतो.
मुल नसेल तर मुल होते.
सौभाग्यवती स्त्रीचे सौभाग्य अखंड राहते आणि
कुमारिकां च्या इच्छा सफल होतात.”

DSCF3473 DSCF3467

वैभव लक्ष्मी व्रत

                                           ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
व्रत विधी सुरु करण्याचा अगोदर चा विधी
( १ ) श्री यंत्र समोर घेऊन ‘ श्री यंत्राला वंदन असो ‘
असे म्हणून त्याचे वंदन करा ( या पुस्तकात ‘ श्री यंत्रा चा फोटो दिला आहे )
( २ ) त्यानंतर पुढे दिलेल्या लक्ष्मीमातेच्या आठ स्वरूपाच्या फोटोंना
वंदन करून आशीर्वाद घ्यावा. १.धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी स्वरूप
( त्या पुस्तकात तिच्या चतुरंगी फोटो दिलेला आहे ) २ श्री राजलक्ष्मी माता
३.श्री अधिलक्ष्मी माता ४. श्री विजयालक्ष्मी माता ५. श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी माता
६. श्री वीरलक्ष्मी माता ७. श्री धन्यलक्ष्मी मात ८. श्री संतान लक्ष्मीमाता
( ३ ) यांनतर खाली दिलेला लक्ष्मी स्तवनाचा पाठ करा
दागिण्यांच्या पूजेच्या वेळी करायाचे
लक्ष्मी स्तवन
श्लोक
या रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी ।।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी ।।
या रत्नाकर मन्थनाप्रगंटिता विश्नोस्वया गेहिनी ।
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ।।

DSCF3474 DSCF3475

DSCF3478 DSCF3476

DSCF3477 DSCF3473

OM HE ASATAAMNAA AALELI PUSTAKA AAHETA KUMAARIKAA

HINE DILE AAHE ! VA SOU SAVAASHNA BAAI HYAAMNI DILE AAHETA.!

AAJA HI HI PUSTAKA GHARAATA AAHETA MI THODI PHARA MAAHITI

LIHILI AAHE.

MAAGIA BLOGA MADHYE CHUKA JHAALELI AAHE.HYAMULE TI MI

AATAA SUDHARANA CHA PRAYATNA KARITA AAHE.!

वैभव लक्ष्मी व्रत

                                                    ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
संबंधीचे नियम
( १ ) सौभाग्यवती स्त्रियांनी हे व्रत केल्यास त्याचे उत्तम फळ मिळते.
घरांत सौभाग्यवती स्त्री नसेल तर कोणतीही स्त्री किंवा कुमारीका हे व्रत करू शकते.
( २ ) स्त्री ऐवजी पुरुषाने जर हे व्रत केले तर त्याचे उत्तम फळ अवश्य मिळते.
( ३ ) हे व्रत श्रद्धेने आणि पवित्र भावनेने करायचे असते. मनात नसेल तर किंवा
कंटाळून हे व्रत करू नये.
( ४ ) व्रत करण्या करिता अकरा किंवा एकवीस शुक्रवार नक्की करावेत आणि
या पुस्तकांत सांगितल्या प्रमाणे शास्त्रोक्त विधीपूर्वक व्रत करावे ठरविलेले
शुक्रवार पुरे झाले की विधी प्रमाणे आणि शास्त्रोक्त रीतीने समारंभपूर्वक
त्याची उद्दापन करावे. हा विधी अगदीं सोपा आहे.पण विधीपूर्वक शास्त्रोक्त
पध्दति ने व्रत केले नाही तर त्याचे किंचीतही फळ मिळत नाही.
( ५ ) एकदा व्रत झाले की पुन्हा त्याचा संकल्प सोडून ते व्रत करू शकतो.
( ६ )लक्ष्मीमातेची अनेक स्वरूपे आहेत तसेच लक्ष्मीमातेला ‘ श्रीयंत्र ‘ अतिप्रिय आहे.
त्यांतील धनलक्ष्मी स्वरूप ही वैभवलक्ष्मीच आहे.व्रत करतांना या पुस्तकांत
दिलेल्या लक्ष्मी मातेच्या प्रत्येक स्वरूपाला वंदन करावे.आणि ‘ श्री यंत्रा ला ‘
ही वंदन करावे तरच त्याचे फळ मिळते. इतकीही आपण तसदी घेतली नाही
तर लक्ष्मीदेवी पण आपल्याकरिता तसदी घेणार नाही व तिची कृपा
आपल्यावर होणार नाही.
( ७ ) व्रताच्या दिवसांत सकाळपासूनच ‘जयलक्ष्मी माता’ ‘जय लक्ष्मी माता’
असा जप मनातल्यामनांत जितक्या वेळा करता येईल तितक्या वेळा करावा.
( ८ ) एकाद्दा शुक्रवार बाहेर किंवा प्रवासात जावे लागले तर तो शुक्रवार सोडून
पुढच्या शुक्रवार व्रत करावे पण व्रत स्वत:च्या घरीच करावे.एकूण जितक्या
शुक्रावारांच्या संकल्प केला असेल तितके व्रताचे शुक्रवार पुरे करावेत.
( ९ ) घरात सोने नसेल तर चांदीची वस्तू पूजेला ठेवावी.ती पण नसेल
तर रुपयाचे नाणे ठेवावे.
( १० ) व्रत पुरे झाल्यावर सात भगीनींना किंवा ११,२१,५२ १०१ साहित्य
संगमाची ‘वैभवलक्ष्मी व्रताचे’शास्त्रोक्त विधी सांगणारे पुस्तक भेट
म्हणून द्दावे. जितक्या अधिक पुस्तकां ची भेट द्दाल तितकी अधिक
लक्ष्मी मातेची तुमच्यावर कृपा होईल आणि त्याबरोबर
लक्ष्मीमाता व्रताचा अधिक प्रचार होईल.
(११ ) व्रताच्या शुक्रवारी मासिकपाळी ची अडचण असेल किंवा
सुतक असेल तर तो शुक्रवार सोडून द्दावा आणि नंतर च्या
शुक्रवार धरावा पण जितक्या शुक्रवार संकल्प केला असेल
तेवढे शुक्रवार पुरे करावे.
( १२ ) व्रताची सुरुवात करतांना लक्ष्मीस्तवनाचा पाठ म्हणावा.
( १३ ) व्रताच्या दिवशी शक्य झाल्यास उपवास करावा आणि
संध्याकाळी व्रताचा विधी झाल्यावर मातेच्या प्रसाद घेऊन
शुक्रवार करावा उपवास करायचा नसेल तर फलाहार घ्यावा
किंवा एक वेळा जेवण करून शुक्रवार करावा.जर व्रतधारी
अशक्त असेल तर दोन वेळा जेवन घ्यावे.सर्वात महत्वाची
गोष्ट ही आहे की व्रत धारकांनी लक्ष्मीमाता वर पूर्ण श्रध्दा
आणि भावना ठेवावी.आणि ‘माझी मनोकामना माताजी
पूर्ण करील ‘ असा दृढ संकल्प करावा .
मी हे माहिती पूर्वक लिहित आहे पण आमचा प्रणव ब्लॉग ला
हात लावतो.!

     DSCF3473

श्रीतुळसीमाहात्म्य

                                   ॐ

श्रीतुळसीमाहात्म्य

उद्धवासी सांगे नारायण ।। तरी तूं माझा भक्तजन ।।

ऐसे हे तुलसीचे आख्यान ।। विस्तारोनि सांगितले ।। ८१ ।।

ही कथा करिती जे श्रावण ।। त्यांचे चुके जन्ममरण ।।

ते जिवंत पावती वैकुंठभुवन ।। सत्य जाण उद्धवा ।। ८२ ।।

उद्धव म्हणे घननीळा तुझी न कळे भावलीला ।।

तुलसीपूजा सांगितली सकळा ।। यथानिगुती ।। ८३ ।।

म्हणे नामा विष्णुदास ।। ही कथा ऐकतां सावकाश ।।

तेणे होय पापनाश ।। नासती ब्रह्महत्या ।। ८४ ।।

हे तुलसीचे आख्यान ।। रसाळ आहे निरुपण ।।

संत विश्रांत मुनिजन ।। आदरे परिसिजे ।। ८५ ।।

इति श्रीतुलसी आख्यान समाप्त ।।

श्रीराधाकृष्णार्पणमस्तु ।। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु ।।        

  DSCF3431

२० डिसेंबर

                                    ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
२० डिसेंबर ला दिवस सर्वात लहान असतो.
उत्तरायणारंभ मकरायन शिशिरऋतु प्रारंभ २१.१२.२०१२
साल ला सुरु होत आहे.२१.१२ डिसेंबर ला दिवस व रात्र दोन्ही
जून महिना त २० जून २२ जून २३ जून ला
दिवस लहान रात्र व दिवस सारखे व रात्र मोठी
मोठी होत असते असे वर्षातून तीन वेळा होत असते.
ऋतु बदलने सारखे चालू असते हवामान पण बदलत असते.
हे चक्र चालू असल्यामुळे शृष्टी जग चालू आहे.सजीव प्राणी
छान जगतात.शृष्टी प्रमाणे !
सारखे असतात.
२२ डिसेंबर १२ तारीख ला दिवस मोठा होत असतो.२३ .१२ डिसेंबर २०१२
साल ला दिवस मोठा होईल.ह्या तारखा दरवर्षी सारख्या च असतात.
२० डिसेंबर २१ डिसेंबर २२ डिसेंबर दिवस लहान दिवस रात्र सारखेच असतात.
व दिवस मोठा होत असतो. २० मार्च २२ मार्च २३ मार्च पर्यंत परत फरक
होत असतो दिवस रात्र होण्याचा फरक होतो.असे ऋतु प्रमाणे महिना
प्रमाणे दिवस रात्र लहान मोठे होत असतात थंडी गरम उन्हाळा ऋतू सूरु
होतात. तसेच पावसाळा पण ऋतू सूरु होतो हे ऋतु महिना महिने प्रमाणे
चालू राहते जग चालू राहते.

          

                            DSCF3448

श्रीमहालक्ष्मी अष्टाक्षरी मंत्र

 

             ॐ
श्रीमहालक्ष्मी माहात्म्य
अष्टाक्षरी मंत्र
108।१०८ वेळा एकशे आठ वेळा जप ।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। १ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। २ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।।३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।११ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।१२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।१३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ३१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४७ ।।
ॐ ऐ श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ५७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६१ ।।
ॐ ऐं महालक्ष्मै नम : ।। ६२।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।६९ ।।
ॐ ऐ श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ८० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम: ।। ९० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०८ ।।

DSCF3458 DSCF3460

DSCF3467 DSCF3495

श्रीमहालक्ष्मी महात्म्य

                                                      ॐ
श्रीमहालक्ष्मी महात्म्य
अष्टाक्षरी मंत्र
प्रथमं भारति नाम | व्दितीयं तु सरस्वती | तृतीयं शारदादेवी | चतुर्थ हंसवाहिनी |
पंचम जगतिख्याता | षष्ठं माहेश्वरी तथा | सप्तमं तत्तु कौमारी | अष्टमं ब्रह्मचारिणी |
नवमं विद्दाधात्रिति | दशमं वरदायिनी | एकादशं रुद्रघंटा | व्दादशं भुवनेश्वरी | एतानि नामानि |य: पठेच्छुणुयादपि | नव विघ्न भयं तस्य सर्व सिध्दीकरं तथा |

ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम:
( भाविकाने या अष्टाक्षरी मंत्राचा नित्यनेमाने रोज 108 १०८ जप केला, तर त्याची सर्व
दु:खे दूर होऊन त्याचे मनोरथ पूर्ण होतात,मनाला शान्ती मिळते. अनुभव पाहा.)

श्रीलक्ष्मीअष्टक
करूनि वंदन | सद् भाव धरुन | लक्ष्मी चरण | पाव रे || १ ||
कमल आसन | कमल वदन | कोमल ते मन | लक्ष्मीचे || २ ||
चक्र गदा हाती | माता आदिशक्ती | प्रसन्न ती मूर्ती | जगन्माता || ३ ||
जगाला आधार | चालवी व्यवहार | दिव्य अलंकार | शोभती ते || ४ ||
प्रसन्न होईल | धनधान्य देईल | संकटा नेईल | दूर माझ्या || ५ ||
देवी ही प्रार्थना | सुखसमाधान कुटुंब कल्याणा | वर देई || ६ ||
चित्त शुध्द करी | दैन्य दूर करी | निर्मळ अंतरी | ठेव सदा || ७ ||
जीं चूक झाली | माय पोटी घाली | तूच आता वाली | भक्त जनां || ८ ||
नित्य हे अष्टक | गातील जे लोक | श्रध्दाळू भाविक | पावन ते || ९ ||

श्री लक्ष्मीदेवीची आरती
ओवाळूं आरती जय जय लक्षुमी माता । प्रसन्न वदने होसी तारिसी तू भक्ता ।।धृ o ।।पूर्व जन्मीची व्रत पुण्याई, वैभवराणीला । गर्व धनाचा तिला, विसरली लक्ष्मीमातेला ।
अपमानाने शाप दिला मग, आली दारिद्रता । प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी, तारिसी तू भक्तां ।। १ ।।
व्रत केल्याने प्रसन्न झाली देवी राणीला । दैन्य दु:ख ते दूर करोनी, मन निर्मल झाले ।
शामबाला,दासीलाही प्रसन्न वदने । पावन हो माता ।। २ ।। गुरुवारी हे व्रत जे करिती नेमधर्म धरुनी ।

मानोकामना पूर्ण करिल ती, अघटित हो करणी । पाठक गुरुजी रमला गुण गाता गाता।।
प्रसन्न वदने प्रसन्न o होशी तारिसी तू भक्ता ।। ३ ।।

                                 DSCF3458

श्रीमहालक्ष्मीदेवीची कहाणी

                             ॐ
श्री महालक्ष्मी देवीची कहाणी
श्रीगणेशाय नम: / श्रीलक्ष्मी देव्यै नम: / ॐ श्री क्लृ klrum ॐ धनद धनं देहिमाम् /
ॐ धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपायच् / भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादि संपद: //
ध्यानी घ्यावी श्री लक्ष्मी देवीची कहाणी. व्दापार युगातली सौराष्ट्र देशाची मोहिनी.
आटपाट नगर होतं तिथं एक राजा होता. राजाच नांव होतं भद्रश्रवा;तो शूर होता,
दयाळू होता, प्रजादक्ष होता. देवा – ब्राह्मणांना, साधुसंतांना सुखवीत होता.
राजाच्या राणी चं नाव होतं सुरतचंद्रिका, ती रुपानं सुंदर होती, पण स्वभावानं गर्विष्ठ होती.
त्यांना ‘ शामबाला ‘ मुलगी होती.
प्रथम सुरतचंद्रिका लक्ष्मीव्रत करीत असे मागच्या जन्मी ह्या जन्मी देवी न च व्रत सांगितल होत
देवीच्या कृपेने ह्या जन्मी राणी झाली.व आता गर्विष्ठ झाली.ही राणी लक्ष्मीव्रत विसरून गेली.
घेतला वसा तकुन दिला. त्याच फळ राणी ला भोगाव लागेल.
दासीन देवी म्हतारी ला पाणी दिलं हात जोडले.म्हणाली ” मला सांगाल ते व्रत ?
मी करीत ते नेमानं ! उतणार नाही ,मतणार नाही ! घेतला वसा सोडणार नाही.
दिलेला शब्द विसरणार नाही , मोडणार नाही .”देवीने म्हतारी ने व्रताचा वसा सांगितला.
ती उठली व निघणार तोच मुलगी राणीची मुलगी शामबाला आली आजी रागावू नका,
माझी आई चुकली तिच्यासाठी मला क्षमा करा,मला धीर द्दा आईला दिलेला शाप मागे घ्या !
मी तुमच्या पाया पडते,मुलीवर दया करा.” देवीला म्हतारी ला आली मुलींची दया.
मुलीची होती कोमल काया ! तिनं मुलीला लक्ष्मीव्रत याचा वसा सांगितला.व ती देवी म्हतारी
निघाली.
दासीनं लक्ष्मीव्रत केलं तिची स्थिती उत्तम सुधारली सुखाने संसार करू लागली
सिद्धेश्वर राजाच्या मालाधर नावाच्या राजपुत्राशी शामबाला चा विवाह झाला.
तिला राजवैभव मिळालं.लक्ष्मीव्रत च्या प्रभावानं तिचा संसार सुखासमाधानानं चालू लागला.
सुरतचंद्रिका राणी ला वाईट दिवस आले. सुरतचंद्रिका राणी ने मुलगी शामबाला कडे लक्ष्मीव्रत केले.
मार्गशीर्ष महिना च होता तो.! राणी परत निघाली शामबाला बरोबर गेली.चार दिवस राहून शाबबाला
परत निघाली.मालाधारानं पूर्वी पाठवलेला हंडा तिनं घेतला त्यात मीठ भरलं व तो नोकराजवळ देऊन
ती पुन्हा आपल्या राजवाड्यात आली.मालाधर गप्पा केल्या त्यानं सहज विचार लं माहेरून काय
आणलंस !” शामबाल ने हंड्या कडे बोट दाखविले दाखविलं मालाधर यान झाकण काढलं
आता काय दिसलं त्याला ? मिठाचे खडे !
अग !मिठाचे खडे कशाला इथे नाही का मिळत मीठ ?”
” हो मिळतं ना ? पण हे मीठ माझ्या वडील यांच्या राज्यातलं आहे.वडील यांच राज्य
सौराष्ट्रात होत. तिथल्या शेजार च्या समुद्रा चं आहे हे मीठ !राज्य पसरलेलं होत माझ्या वडील यांचं
हे मीठ जीवनाचं अमृत आहे ! श्री लक्ष्मी देवी च्या व्रतान राजा – राणी परत आपल्या सौराष्ट्र राज्यात आले.
सुरतचंद्रिका पुन्हा लक्ष्मीव्रत वसा घेतला व तो आजन्म पाळला घराची स्थिती पूर्वीप्रमाणे
सुधारली.श्री ल्लाक्ष्मी देवीच्या व्रताचा हा अपूर्व अनुभव राजाराणी ने पुढे सतत घेतला त्यांचे जीवन
निश्चित झालं दु:ख कमी झाल मार्गशीर्ष गुरुवार ला श्री लक्ष्मी व्रत वसा करतात.
अशी ही साठा उत्तरांची कहाणी सर्वांनी वाचावी ऐकावी.व लक्ष्मी च्या कृपेनं त्याचं घर सदैव फुलावं.
अशी पाचा उत्तरांत सुफल संपूर्ण करून सर्वांनी देवीला वंदन करावं , ही प्रार्थना !

                                 DSCF3458

श्रीमहालक्ष्मी व्रत

                        ॐ
श्रीमहालक्ष्मी श्रीमहालक्ष्मी
पूजेची मांडणी
घरातील पूजेची जागा स्वच्छ करून तिथे पाट किंवा चौरंग ठेवावा.
त्यावर कोरे कापड अंथरून त्यावर गव्हाची किंवा तांदळाची रास घालावी.
त्यावर तांब्याचा कलश ठेवावा. त्यात दुर्वा, पैसा – सुपारी घालावी.
कलशावर विड्याची पाच पाने किंवा आंब्याची डहाळी ठेवून वर नारळ ठेवावा.
पाटावर किंवा चौरंगावर श्री लक्ष्मी देवीचा फोटो ठेवावा. लक्ष्मीची मूर्ती
असेल तर फोटो न ठेवता मूर्ती ठेवावी. त्यासमोर विडा, खोबर, खारीक, बदाम
इतर फळे, खडीसाखर किंवा गूळ ठेवावा. शेजारी गणपती म्हणून सुपारी मांडावी.
पुजेची मांडणी पूर्ण झाल्यावर यथासांग पूजा करावी.पूजा संपल्या नंतर आरती
करावी व सर्वांना प्रसाद द्दावा.
रात्री श्री लक्ष्मी ला मिष्टान्ना चा नैवेद्द दाखवावा. नंतर भोजन करावे.शुक्रवारी
सकाळी लवकर उठून पूजा – विसर्जन करावे.कलशातील पाणी तुळशीत ओतावे.
तुळशी ला हळदी – कुंकू वाहून नमस्कार करावा.
श्री लक्ष्मी देवीने पद् पुराणात सांगितेले आहे की, जो मज्हे व्रत नित्य – नेमाने
करील तो सदैव सुखी राहील ! त्या वचनावर विश्वास
ठेवा

      DSCF3458

श्रीमहालक्ष्मी माहात्म्य

                            ॐ
श्रीमहालक्ष्मी माहात्म्य
श्री महालक्ष्मी महात्म्य गुरुवार कहाणी
|| ॐ ऱ्ही महालक्ष्मीदेव्यै नम :।।
श्री लक्ष्मीची कृपा आपल्याला लाभावी,तिने आपल्या घरी सतत वास करावा,
आपला संसार सुखसमाधानाने चालावा म्हणून अनेक भाविक श्री लक्ष्मी देवीचे
व्रत करतात.त्याना उत्तम फल मिळते.
व्रताची सुरुवात मार्गशीर्ष मासातील पहिल्या गुरुवारी करून शेवटच्या गुरुवारी
उद्दापन करावे असे सांगितले आहे. जर मार्गशीर्ष मासी जमले नाही,तर
कोणत्याही महिन्यातील पहिल्या गुरुवार पासून व्रत सुरु करावे व शेवट च्या गुरुवारी
सांगता करावी.काही भाविक दर महिन्यास व्रत करण्याचे ठरवून सतत एक वर्ष
हे व्रत चालू ठेवतात.
या श्री लक्ष्मी व्रताचे नियम, पूजाविधी व कहाणी व आरती इत्यादी दिले आहेत
त्याप्रमाणे आपण सर्व विधी करावा. श्री लक्ष्मीच्या कृपेने सर्वांचे मनोरथ पूर्ण
होतात,ही श्रध्दा ठेवावी.
व्रत – नियम
( १ ) व्रत करणाराने गुरुवारी सकाळी लवकर उठावे.स्नान करावे व निर्मळ
अंत:करणाने पूजा – विधी करावा.
( २ ) दिवसभर उपवास करावा.रात्री भोजन करावे.
( ३ ) या दिवशी काही आकस्मिक अडचण असेल तर दुसऱ्या कोणाकडून 
पूजा – आरती करून घ्यावी .आपण उपवास करावा.
( ४ ) एकादशी, शिवरात्र या अन्य उपवास च्या दिवशी गुरुवारी फक्त
पूजा – आरती करावी.कहाणी वाचावी किंवा ऐकावी.
( ५ ) व्रत – पूजा व कहाणी ऐकण्यास शेजारी – पाजारी बोलवावे.
( ६ ) सायंकाळी गाईची पूजा करावी.गोग्रास द्दावा.
( ७ ) उद्दापनाच्या दिवशी नेहमी प्रमाणे पूजा,आरती व कहाणी वाचन
झाल्यानंतर सात सुवासिनीं ना अथवा सात कुमारिकांना हळदी – कुंकू
देऊन एकेक फळ आणि या व्रत कथेच प्रत द्दावी.शक्य असल्यास
ब्राह्मणाला शिधा, वस्त्र आणि दक्षिणा देऊन त्याला नमस्कार करावा.
नंतर च आपण भोजन करावे.
( ८ ) गुरुवारी संध्याकाळी पूजा, आरती झाल्या नंतर सर्वांना प्रसाद द्दावा.
( ९ ) कोणत्याही महिन्याच्या पहिल्या गुरुवार पासून ह्या व्रतास सुरुवात
करून ते अखंड वर्षभर पाळून शेवटी उद्दापन करावे.यश समीपच आहे.

DSCF3458 DSCF3461

श्रीतुळसीमाहात्म्य

                                         ॐ
श्रीतुळसीमाहात्म्य
उद्धवा तो माझा भक्तसखा ।। आणि मी त्याचा पाठीराखा ।।
सर्वांठायी नेटका ।। धर्माने बांधिलिया ।। ७१ ।।
नित्य भक्तिधर्म ज्याचे घरी ।। तो माझा जाण सहकारी ।।
मी त्याचा कैवारी ।। ऐके उद्धवा ।। ७२ ।।
उद्धव कृष्णासी काय म्हणे ।। माझी विनंती स्वामी ऐकणे ।।
एक असे स्वामींस पुसणे ।। ते सांगावे देवा ।। ७३ ।।
कवणे ठायी स्वामींचे ठिकाण ।। ते सांगा आम्हांलागुन ।।
मी पुसतो बालक अज्ञान ।। सांसत्य गिजे स्वामी ।। ७४ ।।
उद्धवा ऐकें सावधान ।। सांगतो माझे ठिकाण ।।
ज्याने होय समाधान ।। तुझिया मनाचे ।। ७५ ।।
एक ठिकाण भक्ताचे हृदयकमळी ।। दुसरे ठिकाण तुलसीजवळी ।।
तिसरे ठिकाण संतांचे मेळी ।। जाण उद्धवा ।। ७६ ।।
कृष्णमुखींची ऐकोन वार्ता ।। उद्धवे चरणी ठेविला माथा ।।
धन्य धन्य तूं गोपीनाथा ।। मज सनाथ त्वां केले ।। ७७ ।।
उद्धवासी सांगे नारायण ।। संत माझे चित्त चैतन्य ।।
माझे सुखदु:ख त्यांविण कोण जाणे ।। ७८ ।।
संत माझे गुरु मी सम्ताम्चा चेला ।। संतांच्या भावा मी भुकेला ।।
त्यांनी माझ्या नामाचा विस्तार केला ।। नाही तरी मजला कोण जाणे ।। ७९ ।।
वैकुंठलोकींची तुलसी ।। संती आणिली मृत्युलोकासी ।।
तुलसी नाम सांगे जनांसी ।।तेचि नांव माझे ।। ८० ।।

        DSCF3431

ख्रिसमस

                               ॐ

ख्रिसमस

आठवडाभरावर आलेल्या 25 . 12 डिसेंबर 2012 साल ला

खिसमस सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ( कोल्हापूर )

शहरातील चर्च च्या परिसरात तयारीला वेग आला आहे.

ख्रिसमस ट्री ची झाड याची स्वच्छता करण्यात येत आहे.

मी गोवा येथील चर्च पाहिला आहे.

DSCF3498 DSCF3481

तोंडले भात

                             ॐ
तोंडले भात : १० रुपये पावशेर तोंडले आणले.घेतले.
त्यातील काही तोंडले धुतले विळीने चिरले.लांब लांब कापले.
एक बाऊल तांदूळ घेतले.धुतले.
ग्यास पेटवून ग्यास वर कुकर ठेवाला.कुकर मध्ये तेल मोहरी ची
फोडणी केली.दिली.त्यात धुतलेले तांदूळ चिरलेले लांब लांब तोंडले घातले.
टाकले.हिरवी मिरची ४ चार टाकल्या घातल्या.मीठ हळद हिंग कडीपत्ता चे
काही पानं घातली.टाकली.पाणी चार बाऊल तांदूळ घेतालला बाऊल च्या मापाने
खर तर अंदाजाने गरम पाणी घातले कुकर मध्ये कुकर चे झाकण लावता
तोंडले व तांदूळ मसाला पाणी शिजवू दिले.शिजविले.थोड पाणी तांदूळ व तोंडली त असतांना
कुकरचे झाकण लावून भात दाबण्या करता करिता कुकर ची शिट्टी कुकर ला लावली.घातली.
भाता चे कुकर चे झाकण निघाल्या नंतर तोंडले भात डिश मध्ये वाढला.घातला.लिंबू तूप वाढले.
घातले.तोंडले पांढरे असल्यामुळे तोंडले दिसत नाहीत पण तोंडले भात खातां ना मस्त तोंडले लागले .
लिंबू कडीपत्ता मूळे तूप पण तोंडले तांदूळ यांचा तोंडले भात मस्त चविष्ट चवीष्ट लागला
झाला.

DSCF3483 DSCF3486

DSCF3491 DSCF3493

श्रीतुळसीमहात्म्य

                                     ॐ
श्रीतुळसीमहात्म्य
फुकाचे घडे तुलसीपूजन ।। त्यासी प्रसन्न मी नारायण ।।
देव म्हणती उध्दवा ।। ६१ ।।
त्रैलोक्य असे तुलसीजवळ ।। अठ्ठ्याऐंशी aththyaam (aththyaaa ) aththyaa सहस्त्र ऋषींचा मेळ ।।
साधूसंतां – सहित गोपाळ ।। तुलसीसंनिध ।। ६२ ।।
जे तुलसी न पूजिती ।। अज्ञानें अभिमाना मानिती ।।
ते मज न ओळखती ।। त्यांसी नरकप्राप्ती जाण पां ।। ६३ ।।
म्हणे वैकुंठपाळ उध्दवासी ।। नाही लटकी वटवट तैसी ।।
जे नाही जाणती तुलसीसी ।। ते मजसी नेणती ।। ६४ ।।
उद्धवा तूं माझा आवडता भक्त ।। त्याहून विशेष सांगतो वृत्तांत ।।
जो जाणे तुलसीभावार्थ ।। तो मज अत्यंत प्रियकर ।। ६५ ।।
मी निर्गुण निराकामज कैचा आकारू ।।
मी जाहलो साकारू ।। भक्तांलागी ।। ६६ ।।
मज कैंचे रे शिखासूत्र ।। मज नाही कुळगोत्र ।।
मज कैंचे इष्टमित्र ।। निष्कलंक मी असे ।। ६७ ।।
जैसी दोन प्रहरी साउली ।। तैसी माया मजमाजी मावली ।।
ही खूण सांगितली ।। उद्धवा तुज ।। ६८ ।।
कल्पवृक्षाची छाया ।। तेथे होय मी तृप्ति पावलिया ।।
तैसी भक्ति माझी माझिया ।। जाण या उध्दवा ।। ६९ ।।
मज भक्तीने गोविले ।। त्याच्या घरी मी सास्यत्व केलें ।।
धर्माघरी उच्छिष्ट काढिले ।। भक्तीलागी ।। ७० ।।

          DSCF3431

मल्लारी खंडोंबा

                                   ॐ
मार्तंडभैरव (मल्लारी खंडोंबा ) चं षड्रात्सवारंभ देवदीपावली
हे चंपाषष्ठी नवरात्र असते.
खंडोबा चे मल्लार देवाचे नवरात्र असते.हे पांच ५ दिवस करातात.व
चंपाषष्ठी ला उठवतात.एकादशी सारखे भगर साबुदाणा फळ खाऊन
करतात.चंपाषष्ठी ला वांग याच भरीत कांदा याची पात पुरणपोळी
बाजरीचा रोडगा बाजरीचा भात करतात.
पण नैवेद्द ला करतात.चातुर्मास सोडतात.कांदा खाण्यास आज पासून
सुरु करतात.पाच दिवस रात्र दिवस तेल वात याचा दिवा लावतात.
चांदी च्या फुलपात्र ह्यात पाच विड्याची पान ठेवतात.यावर खोबळ
खोबर याची वाटी ठेवतात त्यावर मल्लारी चा टाक ठेवतात.
पुरुषांनी डोक्याला लावायचा व सदानंदाचा येळपोट जय मल्लार म्हणायचा
घट टाक उचलून देवात ठेवायचा.फुलपात्र उचलून ठेवायचे पान
खोबळ खोबर विसर्जन करायचे.हळद उडवयाची गूळ खोबर वाटायचे.
साडे तीन मुहूर्त मधील हा दिवस कोणी कोणी मानतात.
कोणी अक्षयत्रितिया मानतात.
देवदीपावली साजरी करतात.
येळपोट येळापोट जय मल्लार असे म्हणतात.

DSCF3494

चंपाषष्ठी स्कंद षष्ठी

                          ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
दक्षिणायन हेमंतऋतु मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष मंगळवार ६ चंपाषष्ठी
मार्तंड भैरवोत्स्थापन, स्कंद षष्ठी नक्षत्र धनिष्ठा राशिप्रवेश कुंभ
तसेच दिनांक तारीख १८ .१२ डिसेंबर १२ साल आहे.
मंगळवार आहे.

DSCF3471 DSCF3470

DSCF3466 DSCF3468

श्रीतुळसीमाहात्म्य

                                      ॐ
श्रीतुळसीमाहात्म्य
जे प्राणी तुलसीस घालिती दंडवत ।। ते माझे भक्त जाण गा सत्य ।।
त्यांचे माझे एक चित्त ।। म्हणे हृषीकेशी ।। ५२ ।।
तुलसीस बोले जो निंद्द वचन ।। तो माझा वैरी प्रत्यक्ष जाण ।।
त्याचे हृदयी घाये करीन चूर्ण ।। सत्य जाण उद्धवा ।। ५३ ।।
उणे बोले जो तुलसीस ।। त्याचा मी करीं निर्वंश ।।
श्रीकृष्ण म्हणे उध्दवास ।। असत्य नव्हे कदाकाळी ।। ५४ ।।
मजसी बोलती न्यूनता ।। त्याची मज नाही चिंता ।।
तुलसीस बोलती अन्यथा ।। ते पावती महापतन ।। ५५ ।।
जो करी तुलसीची पूजा ।। तो प्रीतीची भक्त माझा ।।
वैकुंठासी जावया दुजा ।। मार्ग नसे जाण पां ।। ५६ ।।
तुलसी नांव उच्चारी निशिदिनी ।।तो भक्त माझा शिरोमणी ।।
त्याचिया सत्वाची खाणी ।। उध्दरली आहे ।। ५७ ।।
तेणें षोडशोपचारे पूजा केली ।। ऐसे म्हणे कृष्ण माउली ।।
लाडिवाळपणें आत्मबोली ।। उध्दवाप्रति बोलतसे ।। ५८ ।।
उध्दव म्हणे देवा श्रीपती ।। दोन्ही कर जोडून करी विनंती ।।
बरी सांगितली गती ।। पापियांची ।। ५९ ।।
तुलसीकथा ऐके कानी ।। कृष्ण म्हणे त्यालागुनी ।।
ठाव केला वैकुंठभुवनी ।। त्या प्राणियासी ।। ६० ।।

         DSCF3431

श्रीतुळसीमाहात्म्य

                                       ॐ
श्रीतुळसीमाहात्म्य
तो तरी माझा आत्मसखा ।। आणि मी तयांचा पाठिराखा ।।
तो मज प्राणाहून अधिक निका ।। तुलसी – पूजने ।। ४२ ।।
भावे तुलसी प्रदक्षिणा करिती ।। ते माझे भक्त
सखे निश्र्चिती ।।
उद्धवा ते मज अतिप्रीती आवडती ।। मी त्यांचा अंकित ।। ४३ ।।
जो करी तुलसीपूजन तो माझा चित्तचैतन्य ।। उध्दवा मी त्यांचा सज्जन ।।
सत्य सत्य जाण पां ।। ४४ । त्यांच्या ।
तुलसीची आणि माझी प्रीती ।। तुलसी पूजन ज्या नारी करिती ।।
चिरंजीव तयांची संतती ।।अखंड सौभाग्य तयांसी ।। ४५ ।।
तुलसी मी अभेद्द दोनी ।। जे हरिकथा करिती याचि नेमी ।।
त्यांची चुकेल यमजाचणी ।। ते होती वैकुंठवासी ।। ४६ ।।
तुलसीस जे करिती प्रदक्षिणा ।। त्यांच्या चुकती यमयातना ।।
बळे नेती वैकुंठभुवना ।। त्या प्राणियांसी ।। ४७ ।।
तुलसीस घालिती लोटांगण ।। ते माझे प्रेमळ भक्त जाण ।।
कृष्ण म्हणे इच्छाभक्तीकरून ।। उद्धरती प्राणी ।। ४८ ।।
जे प्राणी तुलासीचें करिती लग्न ।। त्यांचे चुकेल जन्ममरण ।।
ते जाती वैकुंठालागून ।। असत्य न म्हणावे ।। ४९ ।।
व्यास सांगे जनमेजयाप्रती ।। जे करिती तुलसीभक्ती ।।
तयांसी नाही जन्ममरण अंती ।। चिंरजीव ते जाणावे ।। ५० ।।
स्त्रीपुरुष दोघेजण ।। करिती तुलसीपूजन एकचित्तेकरून ।।
त्यांचे फिटे वांझपण ।। सांगे वेदव्यास ऋषी ।। ५१ ।।

         DSCF3431

%d bloggers like this: